Preskoči na vsebino

Preskoči na kazalo

B12-A

Jezusov zadnji teden na zemlji (1. del)

8. nisan (šabat)

SONČNI ZAHOD (Judovski dnevi se pričnejo in končajo s sončnim zahodom)

 • Šest dni pred pasho prispe v Betanijo

SONČNI VZHOD

SONČNI ZAHOD

9. nisan

SONČNI ZAHOD

 • Obeduje pri gobavcu Simonu

 • Marija mazili Jezusa z nardo

 • Judje obiščejo Jezusa in Lazarja

SONČNI VZHOD

 • Zmagoslavni prihod v Jeruzalem

 • Uči v templju

SONČNI ZAHOD

10. nisan

SONČNI ZAHOD

 • Prenoči v Betaniji

SONČNI VZHOD

 • Zgodaj zjutraj odide v Jeruzalem

 • Očisti tempelj

 • Jehova spregovori iz nebes

SONČNI ZAHOD

11. nisan

SONČNI ZAHOD

SONČNI VZHOD

 • V templju poučuje s ponazoritvami

 • Obsodi farizeje

 • Opazi vdovin prispevek

 • Na Oljski gori napove uničenje Jeruzalema in pove znamenje svoje prihodnje navzočnosti

SONČNI ZAHOD