Preskoči na vsebino

Preskoči na kazalo

B12-A

Jezusov zadnji teden na zemlji (1. del)

Jeruzalem in okolica

 1. tempelj

 2. vrt Getsemani (?)

 3. upraviteljeva palača

 4. Kajfova hiša (?)

 5. palača Heroda Antipa (?)

 6. kopališče Betzata

 7. kopališče Siloa

 8. sanhedrinska dvorana (?)

 9. Golgota (?)

 10. Hakeldama (?)

    Skoči na dan:  8. nisan |  9. nisan |  10. nisan |  11. nisan

 8. nisan (šabat)

SONČNI ZAHOD (judovski dnevi se pričnejo in končajo s sončnim zahodom)

 • Šest dni pred pasho prispe v Betanijo

SONČNI VZHOD

SONČNI ZAHOD

 9. nisan

SONČNI ZAHOD

 • Obeduje pri gobavcu Simonu

 • Marija mazili Jezusa z nardo

 • Judje obiščejo Jezusa in Lazarja

SONČNI VZHOD

 • Zmagoslavni prihod v Jeruzalem

 • Uči v templju

SONČNI ZAHOD

 10. nisan

SONČNI ZAHOD

 • Prenoči v Betaniji

SONČNI VZHOD

 • Zgodaj zjutraj odide v Jeruzalem

 • Očisti tempelj

 • Jehova spregovori iz nebes

SONČNI ZAHOD

 11. nisan

SONČNI ZAHOD

SONČNI VZHOD

 • V templju poučuje s ponazoritvami

 • Obsodi farizeje

 • Opazi vdovin prispevek

 • Na Oljski gori napove uničenje Jeruzalema in pove znamenje svoje prihodnje navzočnosti

SONČNI ZAHOD