Preskoči na vsebino

Preskoči na kazalo

B9

Svetovne sile, ki jih je napovedal Daniel

Babilon

Daniel 2:32, 36–38; 7:4

Leta 607 pr. n. št. kralj Nebukadnezar uniči Jeruzalem

Medo-Perzija

Daniel 2:32, 39; 7:5

Leta 539 pr. n. št. zavzame Babilon

Leta 537 pr. n. št. Kir izda odlok o vrnitvi Judov v Jeruzalem

Grčija

Daniel 2:32, 39; 7:6

Leta 331 pr. n. št. Aleksander Veliki premaga Perzijo

Rim

Daniel 2:33, 40; 7:7

Leta 63 pr. n. št. zavlada Izraelu

Leta 70 n. št. uniči Jeruzalem

Anglo-ameriška sila

Daniel 2:33, 41–43

Med letoma 1914 in 1918 n. št. prične med 1. svetovno vojno obstajati anglo-ameriška svetovna sila