Preskoči na vsebino

Preskoči na kazalo

A7-G

Poglavitnejši dogodki iz Jezusovega življenja na zemlji – zadnji dnevi Jezusovega delovanja (Jeruzalem) (2. del)

ČAS

KRAJ

DOGODEK

MATEJ

MARKO

LUKA

JANEZ

14. nisan

Jeruzalem

Jezus razkrije, da ga bo izdal Juda, in ga odslovi

26:21–25

14:18–21

22:21–23

13:21–30

Vpelje Gospodovo večerjo (1Ko 11:23–25)

26:26–29

14:22–25

22:19, 20, 24–30

 

Napove, da ga bo Peter zatajil in da se bodo apostoli razbežali

26:31–35

14:27–31

22:31–38

13:31–38

Obljubi pomočnika; ponazoritev o pravi trti; izreče zapoved o ljubezni; zadnjič moli z apostoli

     

14:1–17:26

Getsemani

Huda tesnoba v vrtu; Jezus izdan in aretiran

26:30, 36–56

14:26, 32–52

22:39–53

18:1–12

Jeruzalem

Višji duhovnik Ana ga zasliši; sodita mu Kajfa in sanhedrin; Peter ga zataji

26:57–27:1

14:53–15:1

22:54–71

18:13–27

Izdajalec Juda se obesi (Apd 1:18, 19)

27:3–10

     

Pred Pilatom, nato pred Herodom in spet pred Pilatom

27:2, 11–14

15:1–5

23:1–12

18:28–38

Pilat ga hoče izpustiti, toda Judje zahtevajo Baraba; obsojen na smrt na mučilnem kolu

27:15–30

15:6–19

23:13–25

18:39–19:16

(ok. 15. ure v petek)

Golgota

Umre na mučilnem kolu

27:31–56

15:20–41

23:26–49

19:16–30

Jeruzalem

Truplo snamejo s kola in ga položijo v grob

27:57–61

15:42–47

23:50–56

19:31–42

15. nisan

Jeruzalem

Duhovniki in farizeji zastražijo in zapečatijo grob

27:62–66

     

16. nisan

Jeruzalem in okolica; Emavs

Jezus obujen od mrtvih; petkrat se prikaže učencem

28:1–15

16:1–8

24:1–49

20:1–25

Po 16. nisanu

Jeruzalem; Galileja

Še večkrat se prikaže učencem (1Ko 15:5–7; Apd 1:3–8); da navodila; da nalogo pridobivati učence

28:16–20

   

20:26–21:25

25. ijar

Oljska gora, blizu Betanije

Jezusov vnebohod, 40. dan po vstajenju (Apd 1:9–12)

   

24:50–53