Preskoči na vsebino

Preskoči na kazalo

A7-Č

Poglavitnejši dogodki iz Jezusovega življenja na zemlji – Jezusovo delovanje v Galileji (2. del)

ČAS

KRAJ

DOGODEK

MATEJ

MARKO

LUKA

JANEZ

31 ali 32

Okolica Kafarnauma

Jezus pove ponazoritve o Kraljestvu

13:1–53

4:1–34

8:4–18

 

Galilejsko jezero

Iz čolna pomiri vihar

8:18, 23–27

4:35–41

8:22–25

 

Gadara

Demone pošlje v svinje

8:28–34

5:1–20

8:26–39

 

Verjetno Kafarnaum

Ozdravi žensko, ki je krvavela; obudi Jairovo hčerko

9:18–26

5:21–43

8:40–56

 

Kafarnaum (?)

Ozdravi dva slepa in nemega

9:27–34

     

Nazaret

V domačem kraju ga spet zavrnejo

13:54–58

6:1–5

   

Galileja

Galilejo obhodi tretjič; razpošlje apostole in s tem razširi delo

9:35–11:1

6:6–13

9:1–6

 

Tiberija

Herod da obglaviti Janeza Krstnika; Herod zmeden zaradi Jezusa

14:1–12

6:14–29

9:7–9

 

32, malo pred pasho (Jn 6:4)

Kafarnaum (?); SV od Galilejskega jezera

Apostoli se vrnejo z oznanjevanja; Jezus nahrani 5000 moških

14:13–21

6:30–44

9:10–17

6:1–13

SV od Galilejskega jezera; Genezaret

Jezusa hočejo postaviti za kralja; hodi po jezeru; ozdravi mnoge

14:22–36

6:45–56

 

6:14–21

Kafarnaum

Zase reče, da je »kruh življenja«; mnogi ga zaradi njegovih besed zapustijo

     

6:22–71

32, po pashi

Verjetno Kafarnaum

Razkrinka človeška izročila

15:1–20

7:1–23

 

7:1

Fenicija; Deseteromestje

Ozdravi hčerko Sirofeničanke; nahrani 4000 moških

15:21–38

7:24–8:9

   

Magadan

Znamenje preroka Jona

15:39–16:4

8:10–12