Preskoči na vsebino

Preskoči na kazalo

A6-B

Razpredelnica: Judovi in Izraelovi preroki in kralji (2. del)

Kralji južnega kraljestva (nadaljevanje)

777 pr. n. št.

Jotam: 16 let

762

Ahaz: 16 let

746

Ezekija: 29 let

716

Manase: 55 let

661

Amon: 2 leti

659

Josija: 31 let

628

Joahaz: 3 mesece

Jojakim: 11 let

618

Jojahin: 3 mesece in 10 dni

617

Zedekija: 11 let

607

Jeruzalem in tempelj uničijo Babilonci pod vodstvom Nebukadnezarja. Zedekija, zadnji zemeljski kralj iz Davidove rodovne linije, izgubi prestol.

Kralji severnega kraljestva (nadaljevanje)

ok. 803 pr. n. št.

Zaharija: glede na zapise vlada le 6 mesecev

Zaharija v nekem smislu zavlada, vendar je dokončno potrjen za kralja šele ok. 792.

ok. 791

Šalum: 1 mesec

Menahem: 10 let

ok. 780

Pekahja: 2 leti

ok. 778

Pekah: 20 let

ok. 758

Hošea: 9 let od ok. 748

ok. 748

Videti je, da Hošea popolnoma utrdi svojo oblast ok. 748. Možno je, da ga takrat podpre asirski monarh Tiglat Pileser III.

740

Asirija osvoji Samarijo in si podredi Izraelce; severno, desetrodovno Izraelovo kraljestvo preneha obstajati.

 • Seznam prerokov

 • Izaija

 • Miha

 • Zefanija

 • Jeremija

 • Nahum

 • Habakuk

 • Daniel

 • Ezekiel

 • Obadija

 • Ozej