Sodniki 20:1–48

20  Tedaj so se vsi Izraelovi sinovi odpravili,+ in ves zbor, od Dana+ do Beeršébe+ skupaj z gileádsko deželo,+ se je kakor en mož+ zbral pred Jehovom v Mícpi.+  Poglavarji vsega ljudstva in vseh Izraelovih rodov so se postavili pred občino ljudstva pravega Boga.+ Med ljudstvom je bilo štiristo tisoč pešcev, oboroženih z mečem.+  Benjaminovi sinovi pa so slišali, da so Izraelovi sinovi šli v Mícpo.+ Tedaj so Izraelovi sinovi rekli: »Govorite! Kako se je zgodilo to zlo?«+  Levit,+ mož umorjene ženske, je odgovoril: »S svojo stransko ženo*+ sem prišel v Gíbeo,+ ki pripada Benjaminovcem, da bi tam prenočil.  Meščani Gíbee pa so ponoči vstali proti meni in obstopili hišo, v kateri sem bil. Nameravali so me ubiti, toda potem so posilili+ mojo stransko ženo, tako da je umrla.+  Zato sem svojo stransko ženo vzel, jo razkosal in razposlal po vsem področju Izraelove dedne posesti,+ ker so v svoji razpuščenosti*+ storili takšno brezumno in sramotno dejanje v Izraelu.+  In zdaj, vsi Izraelovi sinovi, posvetujte se in povejte, kaj menite!«+  Tedaj je vse ljudstvo kakor en mož+ vstalo in reklo: »Nihče od nas ne bo odšel v svoj šotor, nihče se ne bo vrnil v svojo hišo.+  Z Gíbeo bomo storili takole: vrgli bomo žreb+ in šli nad njo. 10  Izmed vseh Izraelovih rodov bomo vzeli deset mož od sto, sto od tisoč in tisoč od deset tisoč, da bodo priskrbeli hrano za ljudstvo, ki bo udarilo Gíbeo na Benjaminovem zaradi tistega brezumnega in sramotnega dejanja,+ ki ga je storila v Izraelu.« 11  Tako so se vsi Izraelci združili in se kakor en mož zbrali zoper to mesto. 12  Izraelovi sinovi so k vsemu Benjaminovemu rodu+ poslali može s sporočilom: »Kaj je to zlo, ki se je zgodilo med vami?+ 13  Izročite torej tiste može,+ ničvredneže,+ ki so v Gíbei,+ da jih usmrtimo+ in odstranimo húdo iz Izraela.«+ Toda Benjaminovi sinovi niso hoteli poslušati glasu svojih bratov, Izraelovih sinov.+ 14  Tedaj so Benjaminovi sinovi začeli prihajati iz svojih mest in se zbrali v Gíbei, da bi šli v boj proti Izraelovim sinovom. 15  Tako se je tisti dan iz Benjaminovih mest zbralo šestindvajset tisoč mož, oboroženih z mečem,+ poleg teh pa še sedemsto izbranih mož izmed prebivalcev Gíbee. 16  Med vsem tem ljudstvom je bilo tudi sedemsto izbranih mož, ki so bili levičarji.+ Vsi so znali streljati s pračo+ na las natančno, ne da bi zgrešili. 17  Vseh Izraelcev, ki so se zbrali, brez Benjaminovcev, pa je bilo štiristo tisoč mož, oboroženih z mečem.+ Vsi so bili vojaki. 18  Izraelovi sinovi so se torej odpravili v Betel, da bi poiskali nasvet pri Bogu.+ Vprašali so: »Kdo od nas naj bo prvi v boju proti Benjaminovim sinovom?«+ In Jehova je odgovoril: »Juda naj bo prvi.«+ 19  Izraelovi sinovi so zjutraj vstali in se utaborili nasproti Gíbei. 20  Nato pa so krenili in se pri Gíbei razporedili v bojne vrste za boj proti Benjaminu. 21  Tedaj so iz Gíbee+ prišli Benjaminovi sinovi in pobili tisti dan dvaindvajset tisoč Izraelcev in jih pustili ležati na tleh.+ 22  Vendar je bilo Izraelovo ljudstvo pogumno in se je še enkrat razporedilo v bojne vrste na mestu, na katerem so se razporedili že prvi dan. 23  Izraelovi sinovi so šli in jokali+ pred Jehovom vse do večera ter Jehova vprašali: »Ali naj še enkrat gremo v boj proti sinovom našega brata Benjamina?«+ In Jehova je odgovoril: »Pojdite nadnje!« 24  Izraelovi sinovi so se torej drugi dan približali Benjaminovim sinovom.+ 25  Benjaminovci so jim prišli nasproti iz Gíbee tudi drugi dan in pobili še osemnajst tisoč mož izmed Izraelovih sinov,+ ki so bili vsi oboroženi z mečem.+ 26  Tedaj so se vsi Izraelovi sinovi,+ vse ljudstvo, odpravili in prišli v Betel. Tam so sedeli in jokali+ pred Jehovom. Tisti dan so se vse do večera postili+ ter darovali žgalne+ in mirovne daritve+ pred Jehovom. 27  Zatem pa so Izraelovi sinovi vprašali za nasvet Jehova.+ Tam je bila namreč takrat Skrinja zaveze+ pravega Boga. 28  Pred njo je v tistih dneh stal Pinehas,+ ki je bil Eleázarjev sin in Aronov vnuk.+ In on je vprašal: »Ali naj zopet gremo v boj proti sinovom našega brata Benjamina ali naj odnehamo?«+ Jehova je odgovoril: »Pojdite, kajti jutri vam jih bom izročil v roke.«+ 29  Nato je Izrael postavil svoje može v zasedo+ vse okrog Gíbee. 30  Izraelovi sinovi so tudi tretji dan šli nad Benjaminove sinove in se razporedili v bojne vrste zoper Gíbeo kakor prej.+ 31  Ko so Benjaminovi sinovi šli nad ljudstvo, jih je to oddaljilo od mesta.+ Zatem pa so jih kakor prej nekaj izmed ljudstva pobili. Pobitih na poljskih poteh, od katerih ena pelje v Betel,+ druga pa v Gíbeo,+ je bilo okoli trideset Izraelcev.+ 32  Zato so Benjaminovi sinovi govorili: »Poraženi padajo pred nami kakor prvič.«+ Izraelovi sinovi pa so rekli: »Bežimo,+ tako jih bomo zvabili stran od mesta proti potem!« 33  Vsi Izraelci so vstali s svojih mest in se razporedili v bojne vrste pri Baal Tamari, Izraelci, ki so bili v zasedi,+ pa so planili s svojih mest blizu Gíbee.+ 34  Tako je pred Gíbeo prišlo deset tisoč izbranih mož iz vsega Izraela, in boj je bil hud. Toda Benjaminovci niso vedeli, da jim preti nesreča.+ 35  Tako je Jehova porazil Benjamina+ vpričo Izraela. Izraelovi sinovi so tisti dan v Benjaminu pobili petindvajset tisoč sto mož, ki so bili vsi oboroženi z mečem.+ 36  Vendar so Benjaminovi sinovi mislili, da so Izraelce porazili, saj so se jim ti umaknili,+ ker so se zanašali na zasedo, postavljeno pred Gíbeo. 37  Tedaj so možje, ki so bili v zasedi, pohiteli in napadli Gíbeo.+ Nato so se razkropili po mestu in vse prebivalce udarili z ostrino meča.+ 38  Izraelci pa so se že prej dogovorili s tistimi v zasedi, da jim bodo iz mesta poslali dimni signal.+ 39  Ko so se Izraelovi sinovi obrnili, kakor da se hočejo umakniti iz boja, so Benjaminovci pobili kakih trideset Izraelcev.+ Govorili so: »Res, poraženi padajo pred nami, kakor že v prvem boju.«+ 40  Ravno takrat se je iz mesta kot signal+ začel dvigati dimni steber.+ Ko so se Benjaminovci ozrli, so videli, kako se iz vsega mesta proti nebu dvigajo plameni.+ 41  Tedaj so se Izraelci obrnili,+ Benjaminovci pa so se prestrašili,+ saj so videli, da jih je zadela nesreča.+ 42  Pred Izraelci so zbežali proti pustinji, vendar so jim bili vojaki za petami in možje, ki so prihajali iz mesta, so jih pobijali v svoji sredi. 43  Benjaminovce so obkolili+ in jih neusmiljeno zasledovali.+ Poteptali so jih prav pred Gíbeo,+ na njeni vzhodni strani. 44  Vseh Benjaminovcev, ki so tam padli, je bilo osemnajst tisoč in vsi so bili junaški možje.+ 45  Benjaminovci so se obrnili in zbežali v pustinjo k Rimónovi skali.+ Izraelci pa so na poteh pobili še pet tisoč njihovih mož.+ Benjaminovce so zasledovali vse do Gidóma in pobili še dva tisoč njihovih mož. 46  Vseh Benjaminovcev, ki so tisti dan padli, je bilo skupaj petindvajset tisoč mož, oboroženih z mečem.+ Vsi so bili junaški možje. 47  Šeststo mož pa je pobegnilo v pustinjo k Rimónovi skali,+ in na tej skali so prebivali štiri mesece. 48  Izraelci so se vrnili in ponovno napadli Benjaminove sinove. Vse, kar je bilo v mestih, od ljudi do živine, vse, kar so našli, so pobili z ostrino meča.+ Vsa mesta, ki so jih našli, pa so požgali.+

Opombe

Glej opombo k 1Mz 22:24.
Glej opombo k 3Mz 18:17.