Sodniki 1:1–36

1  Po Jozuetovi smrti+ so Izraelovi sinovi Jehova vprašali:+ »Kdo od nas bo prvi šel nad Kanaánce, bojevat se z njimi?«  Jehova je odgovoril: »Juda naj gre!+ Deželo mu bom izročil v roke!«  Tedaj je Juda svojemu bratu Símeonu rekel: »Pojdi z menoj v deželo, ki mi je bila dodeljena z žrebom,+ bojevat se proti Kanaáncem, jaz pa bom šel s teboj v tvojo.«+ In Símeon je šel z njim.+  Judovi sinovi so torej šli, in Jehova jim je izročil v roke Kanaánce in Perizéjce,+ tako da so v Bézeku pobili deset tisoč mož.  Ko so v Bézeku našli Adoní Bézeka, so se bojevali z njim in tako porazili Kanaánce+ in Perizéjce.+  Adoní Bézek je začel bežati, pa so se pognali za njim, ga ujeli in mu odsekali palce na rokah in nogah.  Tedaj je Adoní Bézek rekel: »Sedemdeset kraljev z odsekanimi palci na rokah in nogah je pobiralo hrano pod mojo mizo. Kakor sem delal, tako mi Bog vrača.«+ Odpeljali so ga v Jeruzalem,+ in tam je umrl.  Zatem so se Judovi sinovi bojevali proti Jeruzalemu+ in ga zavzeli. Prebivalce so udarili z ostrino meča, mesto pa požgali.  Nato so Judovi sinovi šli v boj proti Kanaáncem, ki so živeli v gorskem predelu, Négebu+ in Šéfeli.+ 10  Tako so šli tudi nad Kanaánce, ki so prebivali v Hebrónu+ (Hebrón se je prej imenoval Kirját Árba),+ in ubili Šešája, Ahimána in Talmája.+ 11  Od tam so šli naprej nad prebivalce Debírja+ (Debír se je prej imenoval Kirját Séfer).+ 12  Tedaj je Kaleb+ rekel: »Tistemu, ki bo udaril Kirját Séfer in ga zavzel, bom dal za ženo svojo hčer Áhso.«+ 13  Zavzel ga je Otniél,+ sin Kalebovega mlajšega brata Kenáza,+ in Kaleb mu je zato dal za ženo svojo hčer Áhso.+ 14  Ko pa je ta odhajala, je svojega moža nagovarjala, naj od njenega očeta izprosi polje. Nato je, sedeč na oslu, plosknila z rokami.+ In Kaleb jo je vprašal: »Kaj bi rada?« 15  Odgovorila mu je: »Daj mi blagoslov!+ Dal si mi že kos zemlje na jugu. Daj mi še Gulót Májim.« Kaleb ji je torej dal Zgornji Gulót+ in Spodnji Gulót. 16  Sinovi Kenéjca,+ Mojzesovega tasta,+ so šli skupaj z Judovimi sinovi iz palmovega mesta+ v judovsko pustinjo južno od Aráda.+ Šli so in se naselili med ljudstvom.+ 17  Juda pa je s svojim bratom Símeonom šel in udaril Kanaánce, ki so prebivali v Zefátu, in mesto uničil*.+ Zato so mesto poimenovali Hórma*.+ 18  Zatem je Juda zavzel Gazo+ z njenim ozemljem, Aškelón+ z njegovim ozemljem in Ekrón+ z njegovim ozemljem. 19  Jehova je bil z Judom, tako da je ta zavzel gorski predel, ni pa mogel pregnati prebivalcev nižine, ker so imeli bojne vozove+ z železnimi srpastimi rezili.+ 20  Ko pa je Hebrón dobil Kaleb, kakor je obljubil že Mojzes,+ je od tam pregnal tri Anákove sinove.+ 21  Benjaminovi sinovi pa niso pregnali Jebuséjcev, ki so prebivali v Jeruzalemu.+ Tako Jebuséjci prebivajo z Benjaminovimi sinovi v Jeruzalemu do tega dne.+ 22  Tudi Jožefova hiša+ je medtem krenila, in sicer nad Betel,+ in Jehova je bil z njimi.+ 23  Ko si je tako Jožefova hiša šla ogledat+ Betel (mesto se je prej imenovalo Luz),+ 24  so ogledniki videli nekega moškega, ki je odhajal iz mesta, in mu rekli: »Pokaži nam, prosimo, kako se pride v mesto, pa bomo tudi mi prijazni do tebe.«+ 25  In moški jim je pokazal pot v mesto. Tako so prebivalce mesta udarili z ostrino meča,+ moškega in vso njegovo družino pa so izpustili.+ 26  Moški je nato odšel v deželo Hetéjcev+ in tam zgradil mesto, ki ga je poimenoval Luz. Mesto se tako imenuje še danes. 27  Manáse+ pa ni zavzel Bet Šeána+ z njemu podrejenimi mesti, Taanáha+ z njemu podrejenimi mesti, Dora+ s prebivalci in z njemu podrejenimi mesti, Jibleáma+ s prebivalci in z njemu podrejenimi mesti ter Megída+ s prebivalci in z njemu podrejenimi mesti, saj Kanaánci niso hoteli zapustiti dežele in so še naprej prebivali v njej.+ 28  Izraelovi sinovi pa so se okrepili+ in Kanaánce podvrgli prisilnemu delu,+ toda niso jih povsem pregnali.+ 29  Tudi Éfraimovi sinovi niso pregnali Kanaáncev, ki so prebivali v Gézerju, ampak so Kanaánci še naprej prebivali med njimi v Gézerju.+ 30  Zábulonovi sinovi+ niso pregnali prebivalcev Kitróna in Nahalóla,+ ampak so Kanaánci še naprej prebivali med njimi+ in bili podvrženi prisilnemu delu.+ 31  Áserjevi sinovi+ niso pregnali prebivalcev Áka, Sidóna,+ Mahaléba, Ahzíba,+ Hélbe, Aféka+ in Rehóba.+ 32  Tako so Áserjevci prebivali med Kanaánci, ki so živeli v deželi, ker jih niso pregnali.+ 33  Néftalijevi sinovi+ niso pregnali prebivalcev Bet Šémeša in Bet Anáta,+ ampak so prebivali med Kanaánci, ki so živeli v deželi.+ Prebivalcem Bet Šémeša in Bet Anáta so naložili prisilno delo.+ 34  Danove sinove+ pa so Amoréjci potiskali v gorski predel in jim niso dovolili, da bi se spustili v nižino.+ 35  Amoréjci niso hoteli zapustiti gore Hêres ter Ajalóna+ in Šaalbíma.+ Toda Jožefova hiša se je tako okrepila, da jih je prisilila k težaškemu delu.+ 36  Ozemlje Amoréjcev se je raztezalo od vzpetine Akrabím+ in od Séle navzgor.

Opombe

Ali »uničil kot hérem«. Glej opombo k 2Mz 22:20.
»Hórma« pomeni »kraj, odrejen za uničenje«.