Rimljanom 3:1–31

3  Kakšna je torej prednost Judov+ ali kakšna je korist obreze?+  V vsakem pogledu velika. Najprej zato, ker so jim bili zaupani Božji sveti izreki.+  Za kaj torej gre? Če nekateri Judje ne verujejo,+ ali bo morda zaradi njihove nevere Božja zvestoba+ neučinkovita?+  Nikakor ne! Četudi se vsak človek izkaže lažnivca,+ naj se pokaže, da ima Bog prav, kakor piše: »Ti si v svojih besedah pravičen in boš zmagal, ko ti bodo sodili.«+  Vendar kaj bomo rekli, če zaradi naše nepravičnosti pride v ospredje Božja pravičnost?+ Mar je Bog krivičen,+ kadar da prosto pot jezi? (Govorim kot človek.)+  Nikakor ne! Kako bo sicer Bog sodil svet?+  Če pa zaradi moje laži Božja resnica+ postane še očitnejša, Bogu v slavo, zakaj sem potem še vedno sojen kot grešnik?+  In zakaj ne bi rekli tako, kakor se nas po krivem obtožuje+ oziroma kakor nekateri glede nas trdijo, da govorimo »Delajmo slábo, da bo prišlo dobro«?+ Sodba+ proti tem ljudem je v skladu s pravico.+  Kaj torej? Ali smo mi kaj na boljšem?+ Nikakor ne! Saj smo prej obtožili Jude in Grke, da so vsi pod grehom,+ 10  tako kakor je pisano: »Ni ga pravičnega, niti enega ne;+ 11  ni ga, ki bi imel kaj uvida, ni ga, ki bi iskal Boga.+ 12  Vsi ljudje so skrenili s poti, vsi skupaj so postali ničvredni; ni ga, ki bi delal dobro, ni ga niti enega.«+ 13  »Njihovo grlo je odprt grob, s svojimi jeziki varajo.«+ »Za njihovimi ustnicami je kačji strup.«+ 14  »Njihova usta so polna prekletstev in grenkih besed.«+ 15  »Njihove noge hitijo prelivat kri.«+ 16  »Uničenje in beda sta na njihovih poteh,+ 17  in poti miru niso spoznali.«+ 18  »Pred njihovimi očmi ni bogaboječnosti.«+ 19  Zdaj vemo, da je vse, kar piše v Postavi*,+ namenjeno tistim pod Postavo, da bi vsaka usta utihnila+ in bi ves svet postal podvržen+ Božji kazni.+ 20  Zato ne bo pred Bogom noben človek razglašen za pravičnega z deli po postavi,+ saj nam postava+ daje zgolj točno spoznanje o grehu.+ 21  Zdaj pa je postalo očitno, da je pravičnost+ pred Bogom mogoče doseči neodvisno od postave, o čemer pričujejo+ Postava+ in Preroki.+ 22  Pravičnost pred Bogom lahko z vero v Jezusa Kristusa+ dosežejo vsi, ki verujejo.+ Ni namreč nobene razlike,+ 23  saj vsi grešijo+ in ne dosegajo Božje slave.+ 24  In to, da so po njegovi nezasluženi dobrotljivosti+ z osvoboditvijo po odkupnini,+ ki jo je plačal Kristus Jezus, razglašeni za pravične, je brezplačen dar.+ 25  Bog je Kristusa predstavil kot spravno+ daritev za tiste, ki verujejo v njegovo kri.+ To je naredil zato, da bi pokazal svojo pravičnost, saj je v svoji prizanesljivosti+ odpuščal grehe,+ storjene v preteklosti. 26  Hotel je torej pokazati svojo pravičnost+ v sedanjem času, da bi bil pravičen tudi takrat, ko bi človeka, ki veruje v Jezusa, razglasil za pravičnega.+ 27  Ali imamo torej razlog za hvaljenje?+ Nimamo ga. Po kateri postavi ga nimamo?+ Po postavi del?+ Ne, temveč po postavi vere.+ 28  Menimo namreč, da je človek razglašen za pravičnega po veri neodvisno od del po postavi.+ 29  Ali pa je on samo Bog Judov?+ Ali ni tudi Bog pripadnikov drugih narodov?+ Da, tudi pripadnikov drugih narodov,+ 30  saj je Bog le eden,+ in ta bo obrezane+ ljudi razglasil za pravične zaradi vere in neobrezane+ ljudi po njihovi veri. 31  Ali potem s svojo vero razveljavljamo postavo?+ Nikakor ne! Nasprotno, postavo uveljavljamo.+

Opombe

Glej opombo k Rim 2:18.