Psalm 68:1–35

Dirigentu. Davidov psalm. Pesem. 68  Naj vstane Bog,+ naj se razkropijo njegovi sovražniki,+naj pred njim zbežijo vsi, ki ga sovražijo.+   Daj, razprši jih, kakor se razprši dim!+Kakor se vosek stopi na ognju,+tako naj hudobni izginejo pred Bogom.+   Pravični pa naj se veselijo,+naj se razveseljujejo pred Bogom,+vriskajo naj od veselja!+   Pojte Bogu, opevajte njegovo ime,+zapojte Njemu, ki jezdi čez sušne ravnice+– Jah* je njegovo ime+ – in vriskajte pred njim!   Oče sirot* in zagovornik* vdov+je Bog v svojem svetem bivališču.+   Bog naseljuje osamljene v hišo+in jetnike vodi v popolno blaginjo.+Trdovratni pa bodo prebivali v izsušeni deželi.+   O Bog, ko si šel pred svojim ljudstvom,+ko si stopal skozi puščavo,+ (Sélah)   se je zemlja tresla,+z neba je rosilo zaradi Boga.+Sinaj se je tresel zaradi navzočnosti Boga,+ Izraelovega Boga.+   Izlivati si začel obilen dež, o Bog.+Svojo dediščino si poživil, ko je bila izčrpana.+ 10  Živeli so v tvojih šotorih,+ki si jih v svoji dobroti pripravil za stiskane, o Bog.+ 11  Sam Jehova pošilja besedo,+žensk, ki objavljajo dobro novico, je velika vojska.+ 12  Celo kralji, ki zapovedujejo vojskam, bežijo, bežijo.+Ženska pa, ki doma ostaja, dobi del plena.+ 13  V taboru ste ležali med kupi pepela,toda dobili boste golobičja krila, prevlečena s srebrom,in perje, prevlečeno s smaragdnim zlatom.+ 14  Ko je Vsemogočni razkropil kralje v deželi,+je na Zalmónu začelo snežiti.+ 15  Bašánsko gorovje+ je Božja gora,+bašánsko gorovje, gora z mnogimi vrhovi.+ 16  O ve, gore z mnogimi vrhovi, zakaj z zavistjo gledategoro, ki si jo je Bog zaželel za svoje bivališče?+Jehova bo na njej večno prebival.+ 17  Na desettisoče je Božjih bojnih vozov, na tisoče in tisoče.+Sam Jehova je prišel s Sinaja na sveti kraj.+ 18  Povzpel si se na višavo,+odpeljal si ujetnike,+vzel si darove v obliki ljudi,+celo tiste trdovratne,+ da bi prebival med njimi,+ o Bog Jah. 19  Naj bo slavljen Jehova, ki dan za dnem nosi naše breme,+pravi Bog naše rešitve.+ (Sélah) 20  Pravi Bog je Bog, ki nas rešuje,+pri Vrhovnem+ gospodu Jehovu je izhod iz smrti.+ 21  Samo Bog bo razbil glave svojih sovražnikov,+lasato teme vsakega, ki hodi po svoji pregrešni poti.+ 22  Jehova je rekel: »Iz Bašána jih bom privedel nazaj,+privedel jih bom nazaj iz morskih globin,+ 23  da si boš lahko nogo umil v krvi,+da bo jezik tvojih psov lizal kri sovražnikov.«+ 24  Videli so tvoje sprevode, o Bog,+sprevode mojega Boga, mojega Kralja, ki so se pomikali na sveti kraj:+ 25  spredaj pevci, zadaj tisti, ki igrajo na strunska glasbila,+vmes pa dekleta, ki udarjajo na tamburine.+ 26  Sredi zbranih množic slavite Boga,+Jehova, o vi, ki prihajate iz Izraelovega Izvira!+ 27  Glej, mali Benjamin jih podjarmlja,+ pa tudi Judovi knezi z množico, ki vzklika,Zábulonovi knezi in knezi Néftalijevi.+ 28  Tvoj Bog je zapovedal, naj se ti da moč.+Pokaži moč, o Bog, ti, ki si že ukrepal v naše dobro!+ 29  Zaradi tvojega templja v Jeruzalemu+ti bodo kralji prinašali darila.+ 30  Ukroti zver v trstju,+ čredo bikov+skupaj s teleti ljudstev, vse, ki teptajo srebro!+Razkropi ljudstva, ki jim je vojskovanje v veselje!+ 31  Iz Egipta bo prišla bronovina,+Kuš* bo hitro iztegnil roke z darili k Bogu.+ 32  O kraljestva zemlje, pojte Bogu,+s pesmijo hvalite Jehova, (Sélah) 33  njega, ki jezdi na pradavnih nebesih vseh nebes!+Poslušajte! Njegov glas doni, njegov močni glas.+ 34  Priznajte, da je moč pri Bogu!+On vlada nad Izraelom in njegova moč je v oblakih.+ 35  Bog vzbuja strah iz svojega veličastnega svetišča.+On je Izraelov Bog, ki daje moč, ki krepi ljudstvo.+Bog naj bo slavljen!+

Opombe

Glej opombo k 2Mz 15:2.
Dobesedno »sodnik«.
Dobesedno »dečkov brez očeta«.
Ali »Etiopija«.