Psalm 135:1–21

135  Hvalite Jaha!+Hvalite Jehovovo ime,+hvalite Jehova, njegovi služabniki,+   ki stojite v Jehovovi hiši,+na dvoriščih hiše našega Boga!+   Hvalite Jaha, kajti Jehova je dober!+Opevajte njegovo ime, ker je to prijetno!+   Jah si je izbral Jakoba,+Izraela za svojo posebno lastnino.+   Dobro vem, da je Jehova velik,+naš Gospod je nad vsemi drugimi bogovi.+   Jehova stori vse, kar ga veseli,+na nebu in na zemlji, v morjih in vseh vodnih globinah.+   Od skrajnega konca zemlje dviguje paro,+dežju je naredil zapornice,+veter prinaša iz svojih zakladnic.+   On je udaril egiptovske prvorojence,+ljudi in živali.+   Poslal je znamenja in čudeže v tvojo sredo, o Egipt,+nad faraona in vse njegove služabnike.+ 10  Udaril je mnogo narodov+in pobil mogočne kralje:+ 11  amoréjskega kralja Sihóna,+bašánskega kralja Oga+in vsa kánaanska kraljestva.+ 12  Njihovo deželo pa je izročil v dediščino,+v dediščino svojemu ljudstvu Izraelu.+ 13  O Jehova, tvoje ime je večno!+O Jehova, spomin nate ostaja vse rodove!+ 14  Kajti Jehova se bo zavzel za pravico svojega ljudstva,+žal mu bo za svoje služabnike.+ 15  Maliki narodov so iz srebra in zlata,+delo človeških rok.+ 16  Usta imajo, pa ne govorijo,+oči imajo, pa ne vidijo,+ 17  ušesa imajo, pa ne slišijo.+Tudi diha ni v njihovih ustih.+ 18  Njim bodo postali podobni tisti, ki jih izdelujejo,+vsak, ki vanje zaupa.+ 19  Izraelova hiša, slávi Jehova!+Aronova hiša, slávi Jehova!+ 20  Lévijeva hiša, slávi Jehova!+Vi, ki se bojite Jehova, slavite Jehova!+ 21  Naj bo s Síona slavljen Jehova,+ki prebiva v Jeruzalemu!+Hvalite Jaha!+

Opombe