Psalm 124:1–8

Pesem vzpenjajočih. Davidov psalm. 124  »Če Jehova ne bi bil z nami,«+naj reče Izrael,+   »če Jehova ne bi bil z nami,+ko so se ljudje vzdignili zoper nas,+   bi nas žive pogoltnili,+ko se je proti nam vnela njihova jeza.+   Vode bi nas odplavile,+reka bi preplavila našo dušo.+   Našo dušo bi preplavilevode prevzetnosti.+   Slavljen naj bo Jehova, ki nas ni izročil+v plen njihovim zobem!+   Naša duša je kakor ptica, ki je pobegnila+iz ptičarjeve pasti.+Past je zlomljena,+in mi smo pobegnili.+   Naša pomoč je v imenu Jehova,+Stvarnika neba in zemlje.«+

Opombe