Psalm 106:1–48

106  Hvalite Jaha!+Zahvaljujte se Jehovu, ker je dober,+ker vekomaj traja njegova srčna dobrotljivost*!+   Kdo more izraziti Jehovova mogočna dejanja,+kdo oznaniti vso njegovo hvalo?+   Srečni tisti, ki se oklepajo pravice,+ki ravnajo pravično ves čas.+   Spomni se me, o Jehova, izkaži mi dobroto, kakor jo izkazuješ svojemu ljudstvu!+Poskrbi zame in me reši,+   da bom videl, kako dober si s svojimi izbranimi,+da se bom veselil ob veselju tvojega naroda,+da se bom hvalil skupaj s tvojo dediščino.+   Grešili smo, enako kakor naši praočetje,+ravnali smo krivično in hudobno.+   Naši praočetje v Egiptuniso doumeli tvojih čudovitih del.+Niso se spomnili tvoje nadvse velike srčne dobrotljivosti,+ampak so se upirali ob morju, ob Rdečem morju.+   On pa jih je rešil zaradi svojega imena,+da bi razodel svojo mogočnost.+   Zapretil je Rdečemu morju, in posušilo se je.+Vodil jih je skozi vodno globino kakor skozi pustinjo.+ 10  Tako jih je osvobodil iz roke tistega, ki jih je sovražil,+rešil jih je iz sovražnikove roke.+ 11  Vode so prekrile njihove nasprotnike,+niti eden od njih ni ostal.+ 12  Tedaj so verovali v njegovo besedo,+zapeli so mu hvalnico.+ 13  Toda hitro so pozabili njegova dela,+niso čakali na njegova navodila.+ 14  Pokazali so svoje sebične želje v pustinji,+Boga so preizkušali v puščavi.+ 15  Dal jim je, kar so prosili,+nato pa je mednje* poslal bolezen, zaradi katere so shirali.+ 16  Začeli so zavidati Mojzesu v taboru+in Aronu, svetemu Jehovovemu.+ 17  Tedaj se je odprla zemlja in pogoltnila Datána+ter pokrila Abirámov zbor.+ 18  Ogenj se je vnel v njihovem zboru,+plamen je požrl hudobne.+ 19  Na Hórebu so si naredili tele+in se klanjali uliti podobi+ 20  ter tako mojo slavo nadomestili+s podobo bika, ki jé travo.+ 21  Pozabili so Boga, svojega rešitelja,+njega, ki je naredil velike reči v Egiptu,+ 22  čudovita dela v Hamovi deželi,+strah zbujajoče reči pri Rdečem morju.+ 23  Skoraj bi že zapovedal, naj jih iztrebijo,+če ne bi bilo Mojzesa, njegovega izbranca,ki je zanje pogumno posredoval pred njim+in odvrnil njegov srd, tako da jih ni pokončal.+ 24  Zaničevali so deželo, ki si jo je bilo želeti,+niso verovali v njegovo besedo.+ 25  Pritoževali so se v svojih šotorih,+niso poslušali Jehovovega glasu.+ 26  Zato je z dvignjeno roko glede njih prisegel,+da bo storil, da bodo popadali v pustinji,+ 27  da bodo njihovi potomci pomrli med narodi+in da jih bo razkropil po deželah.+ 28  Oni pa so se oklenili peórskega Baala,+jedli so žrtve, darovane mrtvim rečem.+ 29  S svojim početjem so žalili Boga,+in udarila jih je šiba.+ 30  Tedaj je vstal Pinehas ter posredoval,+in šiba se je ustavila. 31  To se mu je štelo za pravičnostza vse rodove na veke.+ 32  Pri meríbskih vodah pa so izzvali jezo,+in tako se je zaradi njih za Mojzesa slabo izteklo.+ 33  Kajti zagrenili so mu duha,in je nepremišljeno govoril s svojimi ustnicami.+ 34  Niso iztrebili ljudstev,+kakor jim je naročil Jehova.+ 35  Namesto tega so se mešali z narodi+in se učili njihovih dejanj.+ 36  Služili so njihovim malikom,+in ti so jim bili v zanko.+ 37  Žrtvovali so svoje sinove+in svoje hčere demonom.+ 38  Tako so prelivali nedolžno kri,+kri svojih sinov in svojih hčera,ki so jih žrtvovali kánaanskim malikom.+Dežela se je omadeževala s prelivanjem krvi.+ 39  Onečistili so se s svojimi dejanji,+bili so nezvesti svojemu Bogu*.+ 40  Jehova se je silno razjezil na svoje ljudstvo,+njegova dediščina se mu je zagnusila.+ 41  Izročal jih je v roke narodom,+da bi jim vladali tisti, ki jih sovražijo,+ 42  da bi jih zatirali njihovi sovražnikiin da bi jih podjarmila njihova roka.+ 43  Velikokrat jih je rešil,+oni pa so se upirali v svoji neposlušnosti,+in zaradi svoje zablode so bili ponižani.+ 44  Toda ozrl se je na njihovo stisko,+ko je slišal njihovo vpitje.+ 45  Zaradi njih se je spomnil svoje zaveze,+in žal mu je bilo, kajti njegova srčna dobrotljivost je nadvse velika.+ 46  Storil je, da so se jih usmililivsi njihovi osvajalci.+ 47  Reši nas, o Jehova, naš Bog,+in nas zberi izmed narodov,+da bi hvalili tvoje sveto ime,+da bi veselo govorili v tvojo hvalo!+ 48  Naj bo slavljen Jehova, Izraelov Bog,+od vekomaj do vekomaj!Vse ljudstvo naj reče: »Amen*+Hvalite Jaha!+

Opombe

Glej opombo k 1Mz 19:19.
Dobesedno »v njihovo dušo«.
Dobesedno »nečistovali so s svojim početjem«.
Hebrejska beseda amén pomeni »tako naj bo; seveda«.