Psalm 103:1–22

Davidov psalm. 103  Hvali Jehova, moja duša,+vse v meni, naj hvali njegovo sveto ime!+   Hvali Jehova, moja duša,in ne pozabi vseh njegovih dejanj,+   njega, ki odpušča vse tvoje pregrehe,+ki ozdravlja vse tvoje bolezni,+   ki tvoje življenje rešuje iz jame,+ki te krona s srčno dobrotljivostjo* in usmiljenjem,+   ki ti nasičuje življenje z dobrimi stvarmi,+kakor orlu se obnavlja tvoja mladost.+   Jehova izvršuje pravična dela+in uveljavlja pravico vsem, ki so ogoljufani.+   Svoje poti je razodel Mojzesu,+svoja dela Izraelovim sinovom.+   Jehova je usmiljen in milostljiv,+počasen za jezo in poln srčne dobrotljivosti.+   Napak nam ne očita venomer+in ni užaljen na veke.+ 10  Z nami ne ravna po naših grehih,+ne vrača nam tega, kar si zaslužimo zaradi svojih napak.+ 11  Kakor je namreč nebo visoko nad zemljo,+tako zelo je velika njegova srčna dobrotljivost do teh, ki se ga bojijo.+ 12  Kolikor je vzhod oddaljen od zahoda,+toliko oddaljuje od nas naše prestopke.+ 13  Kakor se oče usmili svojih sinov,+tako je Jehova usmiljen do teh, ki se ga bojijo.+ 14  Kajti dobro ve, iz česa smo narejeni,+spominja se, da smo prah.+ 15  Dnevi smrtnega človeka so kakor dnevi trave,+kakor cvetica na polju hitro odcveti.+ 16  Le veter zapiha čeznjo in že je ni več,+kraj, kjer je rasla, ne ve več zanjo.+ 17  Jehova pa od vekomaj do vekomaj izkazuje srčno dobrotljivost+tistim, ki se ga bojijo,+in pravičnost sinovom njihovih sinov,+ 18  tistim, ki se ravnajo po njegovi zavezi,+in tistim, ki se spominjajo njegovih ukazov, tako da jih izpolnjujejo.+ 19  Jehova sam je utrdil svoj prestol v nebesih+in kot kralj gospoduje nad vsem.+ 20  Hvalite Jehova, njegovi angeli,+ silni v moči, ki izpolnjujete njegovo besedo,+ki poslušate glas njegove besede!+ 21  Hvalite Jehova, vse njegove vojske,+njegovi služabniki, ki izpolnjujete njegovo voljo!+ 22  Hvalite Jehova, vsa njegova dela,+ po vseh krajih njegovega gospostva!+Hvali Jehova, moja duša!+

Opombe

Glej opombo k 1Mz 19:19.