Nehemija 8:1–18

8  Tedaj se je vse ljudstvo kakor en mož+ zbralo na trgu+ pred Vodnimi vrati.+ Prepisovalcu Ezru+ so naročili, naj prinese knjigo+ Mojzesove postave,+ glede katere je Jehova Izraelu zapovedal, naj jo izpolnjuje.+  In duhovnik+ Ezra je prvega dne sedmega meseca+ prinesel postavo pred zbrane+ moške, ženske in vse, ki so mogli slišano razumeti.+  Na trgu pred Vodnimi vrati je pred moškimi, ženskami in drugimi, ki so mogli slišano razumeti, na glas bral+ iz nje od zore+ do poldneva. In vse ljudstvo je pozorno+ poslušalo to,+ kar je pisalo v knjigi postave.  Prepisovalec Ezra pa je stal na lesenem odru,+ ki so ga naredili za to priložnost. In ob njem so na njegovi desni stali še Matitjá, Šéma, Anajá, Urija, Hilkíja in Maasejá, na njegovi levi pa Pedajá, Mišaél, Malkijá,+ Hašúm,+ Hašbadána, Zaharíja in Mešulám.  Ko je Ezra, ki je stal višje od vsega ljudstva, odprl+ knjigo pred očmi vsega ljudstva, so vsi vstali.+  Nato je Ezra pravemu Bogu Jehovu, velikemu Bogu, izrekel hvalo,+ vse ljudstvo pa je s povzdignjenimi rokami+ odgovorilo: »Amen! Amen!«*+ Potem je ljudstvo pokleknilo+ pred Jehovom in se priklonilo do tal.+  In leviti Ješúa, Baní, Šerebjá,+ Jamín, Akúb, Šabetáj, Hodijá, Maasejá, Kelitá, Azaríja, Jozabád,+ Hanán in Pelajá+ so ljudstvu razlagali postavo+ (ljudstvo pa je stalo).+  Na glas so brali+ iz knjige, iz postave pravega Boga, ter jo razlagali in pojasnjevali. Ljudstvu so pomagali razumeti to, kar je bilo prebrano.+  Tedaj so tiršáta*+ Nehemíja,+ duhovnik in prepisovalec Ezra+ ter leviti, ki so poučevali ljudstvo, rekli vsemu ljudstvu: »Ta dan je svet Jehovu, vašemu Bogu.+ Ne žalujte in ne jokajte.«+ Vse ljudstvo je namreč jokalo, ko je slišalo besede postave.+ 10  Rekel jim je: »Pojdite, jejte najboljše jedi in pijte sladko pijačo, pošljite kaj od tega+ tudi tistemu, ki ni nič pripravil zase, kajti ta dan je svet našemu Gospodu. Ne bodite žalostni, saj je veselje, ki ga daje Jehova, vaša utrdba.« 11  Leviti so vse ljudstvo mirili z besedami: »Pomirite se! Kajti ta dan je svet! Ne bodite žalostni!« 12  Tako je vse ljudstvo odšlo jest in pit ter pošiljat hrano+ tudi drugim. Bili so zelo veseli,+ saj so razumeli besede, ki so jim bile oznanjene.+ 13  Drugega dne so se družinski poglavarji vsega ljudstva, duhovniki in leviti zbrali pri prepisovalcu Ezru, da bi bolje doumeli to, kar piše v postavi.+ 14  Tedaj so v postavi našli zapisano, da je Jehova po Mojzesu+ Izraelovim sinovom zapovedal, naj med praznikom v sedmem mesecu prebivajo v šotorih+ 15  ter da naj po vseh svojih mestih in po vsem Jeruzalemu+ objavijo in razglasijo:+ »Pojdite v gorovje+ in prinesite oljčne+ veje, veje dreves, ki dajejo olje, mirtove in palmove veje ter veje košatih dreves, da boste naredili šotore, kakor je zapisano.« 16  Tedaj je ljudstvo šlo in prineslo veje ter si naredilo šotore, vsak na svoji strehi,+ na svojem dvorišču, na dvoriščih+ hiše pravega Boga, na trgu+ pri Vodnih vratih+ in na trgu pri Éfraimovih vratih.+ 17  Tako si je ves zbor tistih, ki so se vrnili iz ujetništva, naredil šotore in prebival v njih. Izraelovi sinovi niso delali tega vse od dni Nunovega sina Jozueta+ do tistega dne, zato je bilo njihovo veselje silno veliko.+ 18  Vsak dan so na glas brali iz knjige postave pravega Boga,+ od prvega do zadnjega dne. Praznik so obhajali sedem dni, osmega dne pa so imeli slovesen zbor, kakor je bilo predpisano.+

Opombe

Hebrejska beseda amén pomeni »tako naj bo; seveda«.
Glej opombo k Ezr 2:63 pri »tiršáta«.