Nehemija 11:1–36

11  Knezi+ ljudstva so prebivali v Jeruzalemu,+ preostalo ljudstvo pa je metalo žreb,+ da bi eden od desetih prišel prebivat v Jeruzalem, v sveto mesto,+ drugih devet pa bi bilo v drugih mestih.  In ljudstvo je blagoslovilo+ vse tiste, ki so se prostovoljno+ naselili v Jeruzalemu.  In to so poglavarji pokrajine,+ ki so se naselili v Jeruzalemu.+ V drugih Judovih mestih pa so se naselili, vsak na svoji posesti, v svojih mestih:+ Izrael,+ duhovniki,+ leviti,+ netinejci*+ in sinovi Salomonovih služabnikov.+  V Jeruzalemu so se torej naselili nekateri izmed Judovih sinov in nekateri izmed Benjaminovih sinov.+ Izmed Judovih sinov Atajá, ki je bil sin Uzíja, ta sin Zaharíja, ta sin Amarjája, ta sin Šefatjája, ta sin Mahalaléla, od Pêrezovih sinov,+  in Maasejá, ki je bil sin Báruha, ta sin Kolhozéja, ta sin Hazajája, ta sin Adajája, ta sin Jojaríba, ta sin Zaharíja, iz rodbine Šelájevcev.  Vseh Pêrezovih sinov, ki so prebivali v Jeruzalemu, je bilo štiristo oseminšestdeset, sami vrli možje.  To pa so bili Benjaminovi sinovi:+ Salú, ki je bil sin Mešuláma,+ ta sin Joéda, ta sin Pedajája, ta sin Kolajája, ta sin Maasejája, ta sin Itiéla, ta sin Ješajája;  za njim Gabáj in Saláj, skupaj devetsto osemindvajset ljudi;  Zihríjev sin Joél, njihov nadzornik, in Senuájev sin Juda, drugi upravitelj nad mestom. 10  Izmed duhovnikov so bili: Jojaríbov+ sin Jedajá, Jahín+ 11  ter Serajá, ki je bil sin Hilkíja, ta sin Mešuláma,+ ta sin Zadóka,+ ta sin Merajóta, ta sin Ahitúba,+ predstojnika hiše pravega Boga; 12  njihovi bratje, ki so opravljali delo pri hiši,+ skupaj osemsto dvaindvajset ljudi; Adajá, ki je bil sin Jeroháma,+ ta sin Pelaljája, ta sin Amzíja, ta sin Zaharíja, ta sin Pašhúrja,+ ta sin Malkijája,+ 13  ter njegovi bratje, poglavarji očetnih hiš,+ skupaj dvesto dvainštirideset ljudi; Amašsáj, ki je bil sin Azaréla, ta sin Ahzája, ta sin Mešilemóta, ta sin Imérja, 14  ter njegovi bratje, hrabri junaki,+ skupaj sto osemindvajset ljudi, njihov nadzornik+ pa je bil Zabdiél, sin uglednih ljudi. 15  Izmed levitov so bili:+ Šemajá, ki je bil sin Hašúba, ta sin Azrikáma, ta sin Hašabjája,+ ta sin Buníja; 16  Šabetáj+ in Jozabád,+ ki sta bila izmed poglavarjev levitov in sta bila postavljena nad zunanjimi posli v zvezi s hišo pravega Boga; 17  Matanjá,+ ki je bil sin Miha, ta sin Zabdíja, ta sin Asáfa+ – ta je vodil pri petju hvalnic+ in je v molitvah izrekal hvalo+ – ter Bakbukjá, drugi izmed njegovih bratov; Abdá, ki je bil sin Šamúaja, ta sin Galála,+ ta sin Jedutúna.+ 18  Vseh levitov v svetem mestu+ je bilo dvesto štiriinosemdeset. 19  Vratarji+ so bili Akúb, Talmón+ in njuni bratje, ki so stražili pri vratih,+ skupaj sto dvainsedemdeset ljudi. 20  Ostali Izraelci, duhovniki in leviti pa so bili po vseh drugih Judovih mestih, vsak na svoji dedni posesti.+ 21  In netinejci+ so prebivali na Ófelu,+ nad njimi pa sta bila Zihá in Gišpá. 22  Nadzornik+ levitov v Jeruzalemu je bil Uzí, ki je bil sin Baníja, ta sin Hašabjája, ta sin Matanjája,+ ta sin Miha,+ izmed Asáfovih sinov,+ pevcev.+ On je nadzoroval delo pri hiši pravega Boga. 23  Zanje je bila izdana kraljeva zapoved+ in za pevce je bilo določeno, da naj jih vsak dan oskrbujejo z vsem potrebnim.+ 24  Mešezabélov sin Petahjá, izmed sinov Judovega sina Zêraha, pa je bil kralju pri roki glede vsega, kar je bilo povezano z ljudstvom. 25  Nekateri izmed Judovih sinov pa so prebivali v naseljih,+ obdanih s polji: v Kirját Árbi+ z njej podrejenimi mesti, v Dibónu z njemu podrejenimi mesti, v Jekabzeélu+ in njegovih naseljih, 26  v Ješúu, v Moladáju,+ v Bet Péletu,+ 27  v Hazár Šuálu,+ v Beeršébi+ z njej podrejenimi mesti, 28  v Ziklágu,+ v Mehóni z njej podrejenimi mesti, 29  v En Rimónu,+ v Zóri,+ v Jarmútu,+ 30  v Zanóahu,+ v Adulámu+ in njihovih naseljih, v Lahíšu+ in na njegovih poljih, v Azéki+ z njej podrejenimi mesti. In taborili so vse od Beeršébe do Hinómove doline.+ 31  In Benjaminovi sinovi so prebivali v Gébi,+ Mihmásu,+ Áji,+ Betelu+ z njemu podrejenimi mesti, 32  Anatótu,+ Nobu,+ Anánji, 33  Hazórju, Rámi,+ Gitájimu,+ 34  Hadídu, Zeboímu, Nebalátu, 35  Lodu+ in Onóju,+ dolini rokodelcev. 36  Nekateri oddelki levitov iz Juda pa so se naselili v Benjaminu.

Opombe

Ali »tempeljski služabniki«. Dobesedno »tisti, ki so dani«.