Nehemija 10:1–39

10  To pa so bili tisti, ki so potrdili dogovor s pečatom:+ tiršáta*+ Nehemíja,+ Hahaljájev sin,+ Zedekíja,  Serajá,+ Azaríja, Jeremija,  Pašhúr, Amarjá, Malkijá,  Hatúš, Šebanjá, Malúh,  Harím,+ Meremót, Obadíja,  Daniel,+ Ginetón, Báruh,  Mešulám, Abíja, Mijamín,  Maazjá, Bilgáj in Šemajá. To so bili duhovniki.  Dogovor so potrdili tudi leviti: Azanjájev sin Ješúa,+ Binúj, ki je izmed Henadádovih sinov,+ Kadmiél 10  in njihovi bratje Šebanjá,+ Hodijá, Kelitá, Pelajá, Hanán, 11  Miha, Rehób, Hašabjá, 12  Zakúr, Šerebjá,+ Šebanjá, 13  Hodijá, Baní in Benínu. 14  Poglavarji ljudstva, ki so potrdili dogovor, pa so bili: Paróš, Páhat Moáb,+ Elám, Zátu, Baní, 15  Buní, Azgád, Bebáj, 16  Adoníja, Bigváj, Adín, 17  Atêr, Ezekíja, Azúr, 18  Hodijá, Hašúm, Bezáj, 19  Haríf, Anatót, Nebáj, 20  Magpiáš, Mešulám, Hezír, 21  Mešezabél, Zadók, Jadúa, 22  Pelatjá, Hanán, Anajá, 23  Hošéa, Hananíja, Hašúb, 24  Lohéš, Pilhá, Šobék, 25  Rehúm, Hašabná, Maasejá, 26  Ahíja, Hanán, Anán, 27  Malúh, Harím in Baaná. 28  Preostalo ljudstvo, duhovniki,+ leviti,+ vratarji,+ pevci,+ netinejci*+ in vsi, ki so se ločili od ljudstev drugih dežel,+ da bi izpolnjevali postavo+ pravega Boga, njihove žene, sinovi in hčere, vsi, ki so mogli razumeti prisego,+ 29  so se pridružili svojim bratom,+ vplivnim možem.+ Zaprisegli+ so se s kletvijo,+ da bodo živeli po postavi pravega Boga, ki je bila dana po roki Mojzesa, služabnika pravega Boga,+ in da bodo izpolnjevali+ in udejanjali vse zapovedi Jehova, našega Gospoda,+ njegove sodne odločbe in uredbe.+ 30  Svojih hčera ne bomo dajali ljudstvom dežele in njihovih hčera ne bomo jemali za svoje sinove.+ 31  Na šabat*+ ali na kateri drug sveti dan+ ne bomo ničesar kupovali od ljudstev dežele,+ ki takrat prinašajo naprodaj razno blago in vsakovrstno žito. V sedmem letu+ se bomo odrekli pridelku dežele in oprostili vse dolgove.+ 32  Poleg tega smo se obvezali, da bo vsak od nas vsako leto dajal tretjino šekla za službo v hiši našega Boga,+ 33  namreč za kruhke obličja,+ za stalno žitno daritev+ in stalno žgalno daritev, ki se darujeta ob šabatih+ in mlajih,+ za predpisane praznike,+ svete+ stvari in daritve za greh,+ da bi se opravljala poravnava za Izraela, in za vse delo v hiši našega Boga.+ 34  Prav tako smo metali žreb+ glede prinašanja drv,+ da bi jih duhovniki, leviti in ljudstvo ob določenih časih, leto za letom, po hišah svojih praočetov, prinašali v hišo našega Boga, da bodo gorela na oltarju Jehova, našega Boga,+ kakor je zapisano v postavi.+ 35  Obvezali smo se tudi, da bomo v Jehovovo hišo leto za letom prinašali prvine pridelkov svoje zemlje+ in prvine vseh sadov z vsakršnih dreves.+ 36  Tudi prvorojence+ izmed naših sinov in prvorojeno pri naši živini,+ kakor je zapisano v postavi,+ prvorojeno od goveda in drobnice,+ bomo prinašali v hišo našega Boga, k duhovnikom, ki služijo v hiši našega Boga.+ 37  Prvine svoje grobo mlete moke,+ svoje prispevke,+ sadove vsakršnih dreves,+ mlado vino+ in olje+ bomo prinašali duhovnikom v jedilnice+ hiše našega Boga, pa tudi desetino od svoje zemlje levitom,+ kajti leviti prejemajo desetino v vseh naših poljedelskih mestih. 38  In duhovnik, Aronov sin, naj bo z leviti, ko bodo prejemali desetino. Leviti pa naj potem prinesejo desetino od desetine v hišo našega Boga,+ v jedilnice+ hiše z zalogami. 39  V te jedilnice naj Izraelovi sinovi in Lévijevi sinovi prinašajo prispevek+ žita, mladega vina+ in olja. Tam je tudi pribor za svetišče in tam so duhovniki, ki opravljajo službo,+ vratarji+ in pevci.+ Hiše našega Boga ne bomo več zanemarjali.+

Opombe

Glej opombo k Ezr 2:63 pri »tiršáta«.
Ali »tempeljski služabniki«. Dobesedno »tisti, ki so dani«.
Glej opombo k 2Mz 16:23.