Matej 26:1–75

26  Potem ko je Jezus vse to povedal, je svojim učencem rekel:  »Vi veste, da bo čez dva dni pasha.+ In Sin človekov bo izročen, da ga bodo pribili na kol*+  Tedaj so se na dvorišču velikega duhovnika, ki mu je bilo ime Kajfa,+ zbrali višji duhovniki in starešine ljudstva  in sklenili,+ da bodo Jezusa z zvijačo prijeli in ubili.  Vendar so govorili: »Samo ne na praznik, da med ljudstvom ne bi prišlo do nemirov.«+  Ko pa je bil Jezus v Betániji+ v hiši gobavca Simona,+  je k njemu, ko je bil za mizo, prišla neka ženska z alabastrno posodico, v kateri je imela drago dišeče olje,+ in mu ga začela izlivati na glavo.  Ko so učenci to videli, so se razjezili in rekli: »Čemu ta potrata?+  To bi se namreč lahko drago prodalo in denar dalo revnim.«+ 10  Jezus je to opazil,+ zato jim je rekel: »Zakaj nadlegujete to žensko? Saj mi je storila dobro delo.+ 11  Revne+ imate namreč vedno pri sebi, mene pa ne boste imeli vedno.+ 12  S tem da je name izlila to dišeče olje, me je pripravila za pokop.+ 13  Resnično vam povem: kjer koli po vsem svetu se bo oznanjala dobra novica, se bo povedalo tudi to, kar je storila ta ženska, njej v spomin.«+ 14  Tedaj je šel eden od dvanajsterih, ta, ki mu je bilo ime Juda Iškarijót,+ k višjim duhovnikom 15  in vprašal: »Kaj mi daste, če vam ga izdam?«+ In pogodili so se z njim za trideset srebrnikov.+ 16  Tako je odtlej iskal ugodno priložnost, da bi ga izdal.+ 17  Prvi dan praznika* nekvašenih kruhkov+ so učenci prišli k Jezusu in ga vprašali: »Kje hočeš, da ti pripravimo, da boš jedel pashalni obed?«+ 18  Rekel je: »Pojdite v mesto k temu in temu+ in mu recite: Učitelj pravi: ‚Moj čas je blizu. Pri tebi bom praznoval pasho s svojimi učenci.‘«+ 19  In učenci so storili tako, kakor jim je Jezus naročil, in pripravili vse potrebno za pasho.+ 20  Ko pa se je zvečerilo,+ je bil z dvanajsterimi učenci za mizo.+ 21  Med jedjo jim je rekel: »Resnično vam povem, da me bo eden od vas izdal.«+ 22  Ob tem so se zelo razžalostili in ga začeli vsi po vrsti spraševati: »Gospod, saj menda nisem jaz?«+ 23  Odgovoril jim je: »Ta, ki z menoj pomaka roko v skledo, ta me bo izdal.+ 24  Res je, Sin človekov odhaja, tako kakor je zanj pisano,+ toda gorje+ tistemu, po katerem bo Sin človekov izdan!+ Zanj bi bilo bolje, da se sploh ne bi rodil.« 25  Juda, ki ga je nameraval izdati, pa je vprašal: »Rabi*, saj nisem menda jaz?« Jezus mu je rekel: »Sam si to rekel.« 26  Ko so jedli, je Jezus vzel kruh+ in izrekel blagoslov. Potem je kruh prelomil,+ ga dal učencem in rekel: »Vzemite, jejte. To predstavlja* moje telo.«+ 27  Vzel je tudi kelih,+ se zahvalil, jim ga dal in rekel: »Pijte iz njega vsi,+ 28  kajti to predstavlja+ mojo ‚kri+ zaveze‘,+ ki se bo prelila za mnoge+ v odpuščanje grehov.+ 29  Toda povem vam, da odslej gotovo ne bom več pil od tega trtnega sadu, vse do dne, ko ga bom pil z vami novega v kraljestvu svojega Očeta.«+ 30  In ko so odpeli hvalnice,+ so odšli na Oljsko goro.+ 31  Tedaj jim je Jezus rekel: »Zaradi tega, kar se bo zgodilo z menoj, se boste to noč vsi za nekaj časa odvrnili od mene, ker je pisano: ‚Pastirja bom udaril, in ovce črede se bodo razkropile.‘+ 32  Ko pa bom obujen, bom šel pred vami v Galilejo.«+ 33  Peter pa mu je odgovoril: »Tudi če se bodo zaradi tega, kar se bo zgodilo s teboj, vsi drugi odvrnili od tebe, se jaz ne bom nikoli!«+ 34  Jezus pa mu je rekel: »Resnično ti povem: to noč, še preden bo zapel petelin, me boš trikrat zatajil.«+ 35  In Peter mu je odvrnil: »Tudi če bi moral s teboj umreti, te gotovo ne bom zatajil.« Tako so rekli tudi vsi drugi učenci.+ 36  Nato je Jezus prišel z njimi na kraj,+ ki se imenuje Getsémani, in jim rekel: »Tu se usedite, jaz pa bom šel tja molit.«+ 37  S seboj je vzel Petra in Zebedéjeva sinova.+ Začel se je žalostiti in se hudo vznemiril.+ 38  Nato jim je rekel: »Moja duša je na smrt žalostna.+ Ostanite tukaj in bedite z menoj.«+ 39  Sam pa je šel še malo naprej, pokleknil, se priklonil do tal in molil:+ »Moj Oče, če je mogoče, naj gre ta kelih+ mimo mene. Pa ne kakor hočem jaz,+ temveč kakor hočeš ti.«+ 40  Nato je šel k učencem in jih našel speče, zato je Petru rekel: »Mar niste mogli niti ene ure prebedeti z menoj?+ 41  Bedite+ in molite,+ da ne boste prišli v skušnjavo.+ Duh je sicer voljan, toda meso je šibko.«+ 42  Potem je šel spet stran+ in molil: »Moj Oče, če ni mogoče, da bi šel kelih mimo mene, ne da bi ga spil, naj se zgodi tvoja volja.«+ 43  Nato je spet prišel in jih našel speče, ker so jim bile veke težke.+ 44  Tako jih je pustil tam in tokrat že tretjič+ odšel stran molit ter še enkrat ponovil iste besede. 45  Nato je prišel k učencem in jim rekel: »Takšen čas je, vi pa spite in počivate! Glejte! Približala se je ura, v kateri bo Sin človekov izdan v roke grešnikom.+ 46  Vstanite, pojdimo! Glejte, moj izdajalec se je približal.«+ 47  Ko je še govoril, je prišel Juda,+ eden od dvanajsterih, in z njim velika množica ljudi z meči+ in gorjačami. Poslali pa so jih višji duhovniki in starešine ljudstva.+ 48  Njegov izdajalec pa jim je že prej povedal, kakšen bo znak: »Kogar bom poljubil, ta je. Njega primite.«+ 49  Šel je torej naravnost k Jezusu in mu rekel »Pozdravljen, rabi!«+ ter ga poljubil.+ 50  Jezus+ pa ga je vprašal: »Prijatelj, zakaj si tukaj?« Nato so pristopili, položili roke na Jezusa in ga prijeli.+ 51  Toda, glej, eden od teh, ki so bili z Jezusom, je iztegnil roko, izdrl svoj meč, z njim udaril sužnja velikega duhovnika in mu odsekal uho.+ 52  Tedaj mu je Jezus rekel: »Spravi svoj meč na njegovo mesto.+ Vsi namreč, ki za meč primejo, bodo z mečem tudi pokončani.+ 53  Kaj misliš, da ne morem zaprositi Očeta, naj mi v tem trenutku pošlje več kot dvanajst legij* angelov?+ 54  Vendar kako bi se potem izpolnili Sveti spisi, v katerih piše, da se mora tako zgoditi?« 55  Tedaj je Jezus množicam rekel: »Ali ste me prišli z meči in gorjačami prijet kakor razbojnika?+ Dan za dnem sem sedel v templju+ in učil, pa me niste prijeli. 56  Toda vse to se je zgodilo, da bi se izpolnili spisi prerokov.«+ Tedaj so ga vsi učenci zapustili in zbežali.+ 57  Tisti, ki so Jezusa prijeli, so ga odvedli k velikemu duhovniku Kajfu,+ pri katerem so se zbrali pismouki in starešine.+ 58  Peter pa mu je v precejšnji razdalji sledil vse do dvorišča+ velikega duhovnika. Stopil je noter in se usedel k hišnim služabnikom, da bi videl razplet.+ 59  Medtem so višji duhovniki in ves sanhedrín* iskali krivo pričevanje proti Jezusu, da bi ga usmrtili,+ 60  pa ga niso našli, čeprav je prišlo mnogo krivih prič.+ Pozneje sta prišli dve 61  in rekli: »Ta človek je rekel: ‚Božji tempelj lahko porušim in ga v treh dneh zgradim.‘«+ 62  Tedaj je veliki duhovnik vstal in ga vprašal: »Ne boš nič odgovoril? Kaj je to, kar ta dva pričata proti tebi?«+ 63  Jezus pa je molčal.+ Zato mu je veliki duhovnik rekel: »Pri živem Bogu te zaprisegam,+ da nam poveš, ali si Kristus*,+ Božji Sin!« 64  Jezus mu je rekel:+ »Sam si to rekel.+ Jaz pa vam pravim: odslej+ boste videli Sina človekovega+ sedeti Mogočnemu na desni+ in prihajati na nebesnih oblakih.«+ 65  Tedaj si je veliki duhovnik raztrgal vrhnja oblačila in rekel: »To je bogokletje!+ Kaj nam je še treba prič?+ Glejte! Zdaj ste slišali bogokletje!+ 66  Kaj menite?« Odgovorili so: »Zasluži si smrt!«+ 67  Tedaj so mu začeli pljuvati v obraz+ in ga tolči+ s pestmi. Drugi pa so ga klofutali+ 68  in govorili: »Prerokuj nam, Kristus.+ Kdo te je udaril?«+ 69  Peter pa je sedel zunaj na dvorišču. K njemu je pristopila neka služkinja in mu rekla: »Tudi ti si bil z Jezusom Galilejcem!«+ 70  On pa je to pred vsemi zatajil: »Ne vem, o čem govoriš.« 71  Ko je šel ven v vežo, ga je opazila druga in je tistim, ki so bili tam, rekla: »Ta človek je bil z Jezusom Nazaréčanom.«+ 72  In on je to zopet s prisego zatajil: »Ne poznam tega človeka!«+ 73  Nedolgo zatem so prišli še tisti, ki so stali naokoli, in Petru rekli: »Seveda, tudi ti si eden od njih, saj te že narečje izdaja.«+ 74  Tedaj se je začel rotiti in prisegati: »Ne poznam tega človeka!« In takoj zatem je zapel petelin.+ 75  Peter pa se je spomnil tega, kar mu je Jezus rekel: »Še preden bo zapel petelin, me boš trikrat zatajil.«+ In je šel ven ter se bridko razjokal.+

Opombe

Glej Dodatek 10.
Ali »Dan pred praznikom«. V Jezusovem času je bil pashalni dan (14. nisan) tesno povezan s praznikom nekvašenih kruhkov (15.–21. nisan); včasih so ga kar prištevali k temu prazniku.
Glej opombo k Mt 23:7.
Dobesedno »je«. Grško estín, v pomenu predstavljati, simbolizirati.
Legija je bila osnovna vojaška enota pri starih Rimljanih. Tu zaznamuje veliko število.
Sanhedrín je bilo judovsko vrhovno sodišče.
Ali »Maziljenec, Mesija«. Glej opombo k Mt 1:16.