Matej 22:1–46

22  Jezus jim je znova odgovarjal v ponazoritvah. Rekel je:+  »Nebeško kraljestvo je podobno človeku, kralju, ki je svojemu sinu pripravil svatbo.+  Poslal je svoje sužnje, naj pokličejo vse, ki so bili povabljeni na svatbo,+ toda ti niso hoteli priti.+  Nato je poslal še druge sužnje+ in jim rekel: ‚Povabljencem povejte: »Glejte! Pripravil sem kosilo,+ moji biki in pitane živali so zaklani in vse je pripravljeno. Pridite na svatbo.«‘+  Toda oni se za to niso zmenili in so šli, eden na svoje polje, drugi po svojih trgovskih opravkih,+  ostali pa so zgrabili njegove sužnje, se znesli nad njimi in jih pobili.+  Kralj se je razjezil in poslal svojo vojsko, da je pokončala morilce, njihovo mesto pa sežgala.+  Nato je svojim sužnjem rekel: ‚Svatba je že pripravljena, toda povabljenci je niso bili vredni.+  Zato pojdite na ceste, ki peljejo iz mesta, in povabite na svatbo vsakega, ki ga najdete.‘+ 10  Sužnji so torej šli ven na ceste in zbrali vse, ki so jih našli, hudobne in dobre,+ tako da je bila svatbena dvorana polna gostov, ki so bili za mizo.+ 11  Ko je kralj prišel goste pogledat, je zagledal nekoga, ki ni bil oblečen v svatovsko obleko.+ 12  Zato ga je vprašal: ‚Prijatelj, kako si prišel noter, ko nimaš svatovske obleke?‘+ Ta pa je ostal brez besed. 13  Kralj je nato svojim služabnikom rekel: ‚Zvežite mu roke in noge ter ga vrzite ven v temo. Tam bo jok in škripanje z zobmi.‘+ 14  Mnogo je namreč povabljenih, toda le malo izbranih.«+ 15  Farizeji so nato odšli in se posvetovali, kako bi ga ujeli v besedi.+ 16  Tako so k njemu poslali svoje učence ter pripadnike Heródove stranke+ z besedami: »Učitelj, vemo da si resnicoljuben in da učiš Božjo pot v resnici ter da se na nikogar ne oziraš, ker ne gledaš na človekovo zunanjost.+ 17  Zato nam povej: Kaj meniš? Ali je dovoljeno plačevati cesarju davek na osebo ali ni?«+ 18  Toda Jezus je poznal njihovo hudobnost, zato je rekel: »Zakaj me preizkušate, hinavci?+ 19  Pokažite mi davčni kovanec.« Prinesli so mu denarij. 20  In on jih je vprašal: »Čigava podoba in napis sta to?«+ 21  Rekli so mu: »Cesarjeva.« Tedaj jim je rekel: »Dajte torej cesarju, kar je cesarjevega, Bogu pa, kar je Božjega.«+ 22  Ko so pa to slišali, so se začudili, ga pustili in odšli.+ 23  Tisti dan so prišli k njemu saduceji, ki govorijo, da ni vstajenja, in ga vprašali:+ 24  »Učitelj, Mojzes je rekel: ‚Če kdo umre brez otrok, se mora z njegovo ženo poročiti njegov brat in svojemu bratu obuditi potomstvo.‘+ 25  Pri nas pa je bilo sedem bratov. Prvi se je poročil in umrl. In ker ni imel potomcev, je ženo zapustil svojemu bratu.+ 26  Tako se je zgodilo tudi z drugim in tretjim, vse do sedmega.+ 27  Nazadnje je umrla še žena. 28  Kdo od teh sedmih jo bo torej imel za ženo ob vstajenju? Vsi so jo namreč imeli.«+ 29  Jezus jim je odgovoril: »Motite se, ker ne poznate ne Svetih spisov ne Božje moči.+ 30  Ob vstajenju se namreč ne bodo ne ženili ne možile,+ ampak bodo kakor angeli v nebesih. 31  Kar pa zadeva vstajenje mrtvih, ali niste brali, kaj vam je rekel Bog, namreč+ 32  ‚Jaz sem Bog Abrahama in Bog Izaka in Bog Jakoba‘?+ On ni Bog mrtvih, ampak živih.«+ 33  Ko pa so množice to slišale, so bile osuple nad njegovim naukom.+ 34  Ko so farizeji slišali, da je utišal saduceje, so se vsi združili v eno skupino. 35  In eden od njih, ki je bil poznavalec Postave,+ ga je preizkušal z vprašanjem: 36  »Učitelj, katera zapoved v Postavi je največja?«+ 37  Jezus mu je rekel: »‚Ljubi Jehova, svojega Boga, z vsem svojim srcem, z vso svojo dušo in z vsem svojim umom.‘+ 38  To je največja in prva zapoved. 39  Druga, ki je tej podobna, pa je: ‚Ljubi svojega bližnjega kakor samega sebe.‘+ 40  Na teh dveh zapovedih sloni vsa Postava in Preroki.«+ 41  Ko pa so bili farizeji zbrani, jih je Jezus vprašal:+ 42  »Kaj menite o Kristusu*? Čigav sin je?« Odgovorili so mu: »Davidov.«+ 43  Rekel jim je: »Kako torej, da ga David po navdihnjenju+ imenuje ‚Gospod‘, ko pravi 44  ‚Jehova je mojemu Gospodu rekel: »Sêdi na moji desni, dokler ne bom tvojih sovražnikov položil pod tvoje noge.«‘?+ 45  Če mu torej David pravi ‚Gospod‘, kako je potem lahko njegov sin?«+ 46  In nihče mu ni mogel odgovoriti besede, niti si ga od tega dne nihče ni upal več nič vprašati.+

Opombe

Ali »Maziljencu, Mesiju«. Glej opombo k Mt 1:16.