Matej 12:1–50

12  V tistem času je šel Jezus na šabatni dan* skozi žitna polja.+ Njegovi učenci so postali lačni, pa so začeli trgati klasje in jesti.+  Ko so farizeji to videli, so mu rekli:+ »Glej! Tvoji učenci delajo to, kar na šabat ni dovoljeno delati.«+  Jezus pa jim je rekel: »Ali niste brali, kaj je storil David, ko so on in možje, ki so bili z njim, postali lačni?+  Kako je vstopil v Božjo hišo in so potem jedli daritvene hlebce,+ kar ni bilo dovoljeno+ jesti ne njemu ne tistim, ki so bili z njim, ampak samo duhovnikom?+  In ali niste brali v Postavi,+ da ob šabatih duhovniki v templju delajo*, pa so brez krivde?+  Toda pravim vam, da je tu nekaj večjega od templja.+  Če pa bi razumeli, kaj pomeni ‚Usmiljenje hočem,+ ne pa žrtve‘,+ ne bi obsojali nedolžnih.  Sin človekov je namreč Gospodar šabata.«+  Ko je odšel od tam, se je odpravil v sinagogo. 10  In glej, tu je bil človek s suho roko!+ Pa so Jezusa vprašali: »Ali je na šabat dovoljeno zdraviti?« Hoteli so namreč najti nekaj, za kar bi ga lahko obtožili.+ 11  Rekel jim je: »Kdo med vami, ki bi imel eno ovco in bi mu ta na šabat padla v jamo,+ ne bi ovce prijel in jo izvlekel?+ 12  Koliko vrednejši je vendar človek od ovce!+ Torej je na šabat dovoljeno delati dobro.« 13  Nato pa je možu rekel: »Iztegni roko!« Ta jo je iztegnil, in bila je spet zdrava kakor druga roka.+ 14  Toda farizeji so šli ven in se posvetovali proti njemu, kako bi ga pokončali.+ 15  Ko je Jezus za to izvedel, je odšel od tam. Mnogi pa so šli za njim, in on jih je vse ozdravil.+ 16  Toda zabičal jim je, naj o njem ne govorijo naokoli,+ 17  da bi se izpolnilo to, kar je bilo rečeno po preroku Izaiju, ki je rekel: 18  »Glej! Moj služabnik,+ ki sem ga izbral, moj ljubljeni,+ ki je moji duši v veselje! Nanj bom položil svojega duha,+ in on bo narodom razjasnil, kaj je pravica. 19  Ne bo se prepiral,+ ne vpil, in nihče ne bo na širokih poteh slišal njegovega glasu. 20  Nalomljenega trsta ne bo zdrobil in tlečega lanenega stenja ne bo ugasnil,+ dokler pravice+ ne privede do zmage. 21  Zares, v njegovo ime bodo upali narodi.«+ 22  Nato so mu pripeljali človeka, obsedenega od demonov, slepega in nemega, pa ga je ozdravil, tako da je nemi spregovoril in spregledal. 23  Vse množice so bile čisto iz sebe in so začele spraševati:+ »Da ni morda ta Davidov sin?«+ 24  Ko pa so to slišali farizeji, so rekli: »Ta izganja demone samo z Bélcebubom*, vladarjem demonov.«+ 25  Jezus je vedel, kaj si mislijo,+ zato jim je rekel: »Vsako kraljestvo, ki je v sebi razdeljeno, bo opustošeno+ in nobeno mesto ali hiša, ki je v sebi razdeljena, ne bo obstala. 26  Podobno je tudi Satan, če izganja Satana, v sebi razdeljen. Kako bo potem njegovo kraljestvo obstalo? 27  In če jaz izganjam demone s pomočjo Bélcebuba,+ s čigavo pomočjo jih potem izganjajo vaši sinovi? Zato bodo oni vaši sodniki. 28  Če pa demone izganjam s pomočjo Božjega duha, ste Božje kraljestvo že zgrešili.+ 29  In kako lahko kdo vdre v hišo močnega človeka in mu vzame imetje, če ga prej ne zveže? Šele nato mu lahko oropa hišo.+ 30  Kdor ni na moji strani, je proti meni, in kdor z menoj ne zbira, razsipava.+ 31  Zato vam pravim: človeku bo odpuščen vsakršen greh in vsakršno preklinjanje, toda preklinjanje proti duhu mu ne bo odpuščeno.+ 32  Temu, denimo, ki bi rekel kaj proti Sinu človekovemu, bo odpuščeno,+ temu pa, ki bi rekel kaj proti svetemu duhu, ne bo odpuščeno ne v tej stvarnosti* ne v prihodnji.+ 33  Če je vaše drevo dobro, je tudi njegov sad dober, če pa je vaše drevo ničvredno, je tudi njegov sad ničvreden. Drevo se namreč prepozna po sadu.+ 34  Gadja zalega,+ kako morete govoriti dobro, ko pa ste hudobni?+ Usta namreč govorijo to, česar je srce polno.+ 35  Dober človek prinaša iz dobrega zaklada dobro,+ hudoben človek pa iz hudobnega zaklada hudo.+ 36  Pravim vam, da bodo ljudje na sodni dan za vsako izrečeno nekoristno* besedo dajali odgovor.+ 37  Po svojih besedah boš namreč razglašen za pravičnega in po svojih besedah boš obsojen.«+ 38  Tedaj so mu nekateri pismouki in farizeji odgovorili: »Učitelj, od tebe bi radi videli kakšno znamenje.«+ 39  On pa jim je odvrnil: »Hudobni in prešuštni+ rod išče znamenje, toda ne bo mu dano nobeno drugo znamenje razen znamenja preroka Jona.+ 40  Kakor je bil namreč Jona+ v trebuhu velikanske ribe tri dni in tri noči, tako bo tudi Sin človekov+ v osrčju zemlje+ tri dni in tri noči.+ 41  Ninivljáni bodo med sodbo vstali skupaj s tem rodom+ in ga obsodili.+ Oni so se namreč pokesali, ko so slišali to, kar jim je Jona+ oznanil, toda, glej, tukaj je nekdo, ki je večji od Jona. 42  Južna kraljica+ bo med sodbo obujena skupaj s tem rodom in ga bo obsodila. Ona je namreč prišla s konca sveta, da bi slišala Salomonovo modrost, toda, glej, tukaj je nekdo, ki je večji od Salomona.+ 43  Kadar nečisti duh pride iz človeka, hodi po izsušenih krajih in si išče počivališče, pa ga ne najde.+ 44  Nato reče: ‚Vrnil se bom v svojo hišo, od koder sem prišel.‘ In ko pride, jo najde prazno, a pometeno in okrašeno. 45  Potem pa gre in vzame s seboj še sedem drugih duhov, hudobnejših od sebe,+ in ti vstopijo ter tam prebivajo. Nazadnje je s takim človekom huje, kakor je bilo na začetku.+ Tako bo tudi s tem hudobnim rodom.«+ 46  Ko je še govoril množicam, glej, so prišli njegova mati in bratje.+ Stali so zunaj in želeli z njim govoriti, 47  zato mu je nekdo rekel: »Glej! Zunaj stojijo tvoja mati in bratje in želijo govoriti s teboj.« 48  Jezus pa mu je odvrnil: »Kdo je moja mati in kdo so moji bratje?«+ 49  In ko je iztegnil roko proti učencem, je rekel: »Glej! Moja mati in moji bratje!+ 50  Kdor namreč izpolnjuje voljo mojega Očeta, ki je v nebesih, ta je moj brat in moja sestra in mati.«

Opombe

Glej opombo k 2Mz 16:23.
Dobesedno »ne jemljejo šabata za svetega«.
Naziv staroveškega krivega boga, ki se uporablja tudi za Satana.
Izvirni grški izraz je mogoče prevesti z izrazi, kot so »doba, vek, obdobje; družbena ureditev; svet, svetovna stvarnost«.
Ali »škodljivo«.