Marko 15:1–47

15  Takoj ob zori pa so imeli višji duhovniki, starešine in pismouki, torej ves sanhedrín*, posvet.+ Nato so Jezusa zvezali, ga odvedli in izročili Pilátu.+  Pilát ga je vprašal: »Ali si ti kralj+ Judov?« On pa mu je odgovoril: »Ti praviš tako.«+  Toda višji duhovniki so ga začeli obtoževati marsičesa.+  Pilát pa ga je spet začel spraševati: »Ali ne boš nič odgovoril?+ Poglej, česa vse te obtožujejo.«+  Toda Jezus ni več odgovarjal, tako da se je začel Pilát čuditi.+  Ob vsaki pashi pa je ponavadi izpustil enega jetnika, tistega pač, za katerega je ljudstvo prosilo.+  Takrat je bil skupaj z uporniki, ki so med uporom zagrešili umor, vklenjen nekdo, ki so mu pravili Barába.+  Prišla je torej množica in Piláta začela prositi za tisto, kar je ponavadi storil zanje.  Ta pa jih je vprašal: »Ali hočete, da izpustim kralja Judov?«+ 10  Vedel je namreč, da so ga višji duhovniki izročili iz zavisti.+ 11  Toda višji duhovniki so ljudi nahujskali, naj rajši zahtevajo, da izpusti Barába.+ 12  Pilát jih je spet vprašal: »Kaj naj torej storim s tem, ki mu vi pravite kralj+ Judov?«+ 13  Oni pa so še enkrat zavpili: »Na kol z njim!«*+ 14  Toda Pilát jih je vprašal: »Kaj pa je slabega storil?« Toda oni so še bolj vpili: »Na kol z njim!«+ 15  Tedaj je Pilát, da bi jim ugodil,+ izpustil Barába, Jezusa pa je dal prebičati in ga nato izročil vojakom, da ga pribijejo na kol.+ 16  Zatem so ga vojaki odvedli na dvorišče palače deželnega upravitelja in sklicali vso četo.+ 17  Ogrnili so ga s škrlatom, potem pa iz trnja spletli krono in mu jo nadeli.+ 18  Začeli so ga pozdravljati: »Pozdravljen,+ kralj Judov!« 19  Prav tako so ga s trstom udarjali po glavi, pljuvali vanj, padali pred njim na kolena ter se mu klanjali.+ 20  In ko so se nehali norčevati iz njega, so mu slekli škrlat in mu oblekli njegova vrhnja oblačila. Potem so ga odvedli ven, da bi ga pribili na kol.+ 21  In nekega mimoidočega, Simona iz Ciréne, Aleksandrovega in Rufovega očeta, ki je ravno prihajal s polja, so prisilili, da je nesel njegov mučilni kol.+ 22  Jezusa so torej privedli na kraj Gólgota, kar v prevodu pomeni Kraj lobanje.+ 23  Hoteli so mu dati vina, pomešanega z omamljajočo miro,+ toda on ga ni vzel.+ 24  Nato so ga pribili na kol in si razdelili njegova vrhnja oblačila,+ tako da so žrebali, kdo bo kaj vzel.+ 25  Bilà pa je tretja ura*,+ ko so ga pribili na kol. 26  In nad njim je bil napis z obtožbo+ »Kralj Judov«.+ 27  Na kola poleg njega pa so pritrdili še dva razbojnika, enega desno od njega in drugega levo.+ 28 * —— 29  Mimoidoči pa so ga žalili,+ zmajevali z glavo in govorili: »No, ti, ki naj bi podrl tempelj in ga v treh dneh postavil,+ 30  reši sam sebe in stopi z mučilnega kola.«+ 31  Podobno so se norčevali tudi višji duhovniki s pismouki vred in med seboj govorili: »Druge je reševal, sebe pa ne more rešiti!+ 32  Naj zdaj Kristus, Izraelov kralj, stopi z mučilnega kola, da bomo videli in verjeli.«+ Tudi tista, ki sta bila na kolih poleg njega, sta ga sramotila.+ 33  Ko pa je nastopila šesta ura*, se je stemnilo po vsej deželi, in tema je trajala do devete ure*.+ 34  Ob deveti uri pa je Jezus z močnim glasom zavpil »Elí, Elí, lamá sabahtáni?«, kar v prevodu pomeni: »Moj Bog, moj Bog, zakaj si me zapustil?«+ 35  Nekateri od tistih, ki so stali v bližini, so ob teh besedah začeli govoriti: »Glejte! Ta kliče Elija.«+ 36  Eden pa je stekel, namočil gobo v kislo vino, jo nataknil na trst in mu podal, da bi pil,+ in rekel: »Pustite ga, da vidimo, ali bo prišel Elija in ga snel!«+ 37  Jezus pa je glasno zavpil in izdihnil.+ 38  Tedaj se je zavesa+ v svetišču od vrha do tal pretrgala na dvoje.+ 39  Ko je stotnik, ki je stal njemu nasproti, videl, v kakšnih okoliščinah je izdihnil, je rekel: »Ta človek je bil res Božji Sin.«+ 40  Bile pa so tam tudi ženske, ki so to od daleč gledale.+ Med njimi so bile Marija Magdalena, pa Marija, mati Jakoba Manjšega in Jozéja, ter Salóma,+ 41  ki so Jezusa spremljale+ in mu stregle, ko je bil v Galileji, in še mnoge druge ženske, ki so prišle z njim v Jeruzalem.+ 42  Bilo pa je že pozno popoldan, in ker je bil to dan pripravljanja*, namreč dan pred šabatom*, 43  je prišel Jožef iz Arimatéje, ki je bil ugleden član zbora* in je tudi sam čakal Božje kraljestvo.+ Ta se je opogumil in šel k Pilátu ter ga zaprosil za Jezusovo truplo.+ 44  Toda Pilát se je spraševal, ali je Jezus že mrtev. Zato je poklical stotnika in ga vprašal, ali je že umrl. 45  Ko mu je stotnik to potrdil, je truplo prepustil Jožefu.+ 46  Ta je potem kupil kakovostno platno, Jezusa snel, ga zavil v platno in položil+ v grob,+ ki je bil izklesan v skalo, nato pa k vhodu v grob privalil kamen.+ 47  Marija Magdalena in Marija, Jozéjeva mati, pa sta gledali kraj, kamor je bil položen.+

Opombe

Glej opombo k Mt 26:59.
Glej Dodatek 10.
Približno ob 9h. Mišljena je tretja ura od sončnega vzhoda.
Glej opombo k Mt 17:21.
Približno opoldne. Mišljena je šesta ura od sončnega vzhoda.
Približno do 15h.
Glej opombo k Mt 27:62.
Glej opombo k 2Mz 16:23.
Ali »sanhedrína«. Glej opombo k Mt 26:59.