Marko 1:1–45

1  Začetek dobre novice o Jezusu Kristusu:  Skladno s tem, kar piše v preroku Izaiju – »(Glej! Pred tvojim obličjem pošiljam svojega sla, ki ti bo pripravil pot.)*+  Poslušajte! V pustinji nekdo vpije: ‚Pripravite pot Jehovu, poravnajte zanj poti.‘«+  se je v pustinji pojavil krstitelj Janez, in ta je oznanjal krst v znamenje skesanosti, da bi bili človeku odpuščeni grehi.+  Zato je k njemu prihajala vsa Judeja in vsi Jeruzalemčani. Janez jih je krščeval v Jordanu in oni so odkrito priznavali svoje grehe.+  Janez je imel obleko iz kamelje dlake in usnjen pas okoli ledij,+ jedel pa je kobilice+ in divji med.+  Oznanjal je: »Za menoj prihaja nekdo, ki je močnejši od mene, in jaz nisem vreden, da bi se sklonil in mu odvezal jermene na sandalah.+  Jaz sem vas krstil z vodo, on pa vas bo krstil s svetim duhom.«+  V tistih dneh je prišel Jezus iz Názareta v Galileji, in Janez ga je v Jordanu krstil.+ 10  In takoj ko je prišel iz vode, je videl, da se nebesa razpirajo in da se duh kakor golob spušča nadenj.+ 11  Iz nebes pa je prišel glas: »Ti si moj Sin, moj ljubljeni. Ti si mi v veselje.«+ 12  Takoj zatem ga je duh primoral, da je šel v pustinjo.+ 13  Tam je bil štirideset dni,+ in Satan ga je skušal.+ Bil je z zvermi, toda angeli so mu stregli.+ 14  Ko pa so Janeza prijeli, je Jezus šel v Galilejo+ in tam oznanjal Božjo dobro novico.+ 15  Govoril je: »Določeni čas se je dopolnil+ in Božje kraljestvo se je približalo. Pokesajte se+ in verujte v dobro novico.« 16  Ko je tako hodil ob Galilejskem jezeru, je videl Simona+ in Simonovega brata Andreja, ki sta v jezero metala mreže. Bila sta namreč ribiča.+ 17  Pa jima je rekel: »Pojdita za menoj, in naredil vaju bom za ribiča ljudi.«+ 18  Pri priči sta pustila mreže in šla za njim.+ 19  Ko je šel še malo naprej, je videl Zebedéjevega sina Jakoba in njegovega brata Janeza, ki sta bila v čolnu in popravljala mreže.+ 20  Nemudoma ju je poklical, onadva pa sta pustila svojega očeta Zebedéja skupaj z najemniki v čolnu in odšla za njim. 21  Nato so se napotili v Kafarnáum.+ Takoj na šabatni dan* je šel v sinagogo in začel učiti. 22  Ljudje so nad njegovim načinom poučevanja osupnili,+ ker jih je učil kakor nekdo, ki ima oblast, in ne kakor pismouki.+ 23  Ravno takrat je bil v njihovi sinagogi tudi človek, ki je bil pod oblastjo nečistega duha, in je vpil:+ 24  »Kaj imamo s teboj, Jezus Nazaréčan?+ Ali si nas prišel pokončat? Točno vem,+ kdo si: Božji Sveti.«+ 25  Jezus pa mu je zapretil: »Umolkni in pojdi iz njega!«+ 26  Nečisti duh je človeku zadal krče, na ves glas zavpil in odšel iz njega.+ 27  Ljudje so bili tako osupli, da so začeli med seboj govoriti: »Kaj je to? Neki nov nauk*! Z oblastjo ukazuje celo nečistim duhovom, in ti ga ubogajo.«+ 28  Tako se je vest o njem takoj razširila na vse strani povsod po Galileji.+ 29  Zatem so nemudoma odšli iz sinagoge in se odpravili na Simonov+ in Andrejev dom. Tudi Jakob in Janez sta šla. 30  Simonova tašča+ pa je ležala vročična v postelji,+ in takoj so mu povedali zanjo. 31  Šel je k njej, jo dvignil in prijel za roko. Vročica jo je minila+ in začela jim je streči.+ 32  Ko se je zvečerilo in je sonce že zašlo, so mu ljudje začeli prinašati vse tiste, ki so bili bolni+ in obsedeni od demonov,+ 33  in vse mesto je bilo zbrano prav pred vrati. 34  Tako je ozdravil mnoge, ki so bolehali za raznimi boleznimi,+ in izgnal mnogo demonov, ki pa jim ni dovolil govoriti, ker so vedeli, da je Kristus*.+ 35  Zgodaj zjutraj, ko je bila še tema, pa je vstal, šel ven na samoten kraj+ in tam začel moliti.+ 36  Vendar so Simon in ti, ki so bili z njim, pohiteli za njim. 37  Ko so ga našli, so mu rekli: »Vsi te iščejo.« 38  On pa jim je rekel: »Pojdimo drugam, v bližnje podeželske kraje, da bom tudi tam oznanjal,+ kajti zato sem prišel.«+ 39  In je šel ter oznanjal v sinagogah po vsej Galileji in izganjal demone.+ 40  Tam je k njemu prišel neki gobavec in ga na kolenih takole prosil: »Če le hočeš, me moreš očistiti.«+ 41  Jezusu se je zasmilil,+ zato je iztegnil roko, se ga dotaknil in mu rekel: »Hočem. Bodi očiščen.«+ 42  Gobe so pri priči izginile z njega in bil je očiščen.+ 43  Potem pa ga je Jezus takoj poslal stran in mu zabičal: 44  »Glej, da ne boš nikomur nič povedal, ampak pojdi, pokaži se duhovniku+ in daruj za svoje očiščenje vse, kar je naročil Mojzes,+ njim v pričevanje.«+ 45  Toda ko je ta moški odšel, je začel na veliko razglašati in povsod pripovedovati o dogodku, tako da Jezus ni mogel več javno priti v mesto, temveč je ostal zunaj na samotnih krajih. Pa vendar so k njemu še naprej prihajali od vsepovsod.+

Opombe

Besedilo v oklepaju je vzeto iz Mal 3:1.
Glej opombo k 2Mz 16:23.
Ali »poučevanje«.
Ali »Maziljenec, Mesija«. Glej opombo k Mt 1:16.