Luka 3:1–38

3  V petnajstem letu vlade cesarja Tibêrija, ko je bil Poncij Pilát deželni upravitelj v Judeji in Heród*+ okrožni oblastnik v Galileji, njegov brat Filip pa okrožni oblastnik v Ituréji in Trahonítidi in ko je bil Lizánija okrožni oblastnik v Abiléni,  v dneh Kajfa+ in višjega duhovnika Ana, je v pustinji+ prišla Božja beseda k Zaharíjevemu sinu Janezu.+  Ta je obhodil vso pokrajino ob Jordanu in oznanjal krst v znamenje skesanosti, da bi bili človeku odpuščeni grehi,+  skladno s tem, kar piše v knjigi besed preroka Izaija: »Poslušajte! V pustinji nekdo vpije: ‚Pripravite pot Jehovu, poravnajte zanj poti.+  Vsaka soteska naj se napolni, vsaka gora in vsak hrib naj se zniža, vijugaste poti naj postanejo ravne in grde poti naj postanejo gladke.+  In vsi ljudje bodo videli tistega, po katerem bo Bog priskrbel rešitev.‘«+  Množicam, ki so se prihajale k njemu krstit, je začel govoriti: »Gadja zalega,+ kdo vam je namignil, da lahko zbežite pred prihajajočo jezo?+  Zato rodite sadove, ki sodijo h kesanju.+ In ne govorite sami pri sebi ‚Naš oče je Abraham‘. Pravim vam namreč, da ima Bog moč Abrahamu iz teh kamnov obuditi otroke.  Sekira je že nastavljena drevesom pri korenini. Vsako drevo torej, ki ne rodi dobrega sadu, je treba posekati in vreči v ogenj.«+ 10  In množice so ga spraševale: »Kaj naj torej storimo?«+ 11  On pa jim je odgovarjal: »Kdor ima dve spodnji oblačili, naj dá eno tistemu, ki nima nobenega, in kdor ima živež, naj ga deli s tistim, ki ga nima.«+ 12  Celo davkarji so prihajali, da bi se dali krstiti, in so ga spraševali: »Učitelj, kaj naj storimo?«+ 13  Rekel jim je: »Zahtevajte samo predpisani davek, in ničesar več od tega.«+ 14  Tudi vojaki so ga spraševali: »Kaj pa naj storimo mi?« In on jim je odgovoril: »Nikogar ne nadlegujte in nikogar po krivem ne obtožujte,+ ampak bodite zadovoljni s tem, kar dobivate.«+ 15  Ker pa je ljudstvo živelo v pričakovanju in so v svojem srcu o Janezu vsi razmišljali »Da ni nemara on Kristus*?«,+ 16  jim je Janez vsem odgovoril: »Jaz vas krščujem z vodo, toda prihaja nekdo, ki je močnejši od mene in mu jaz nisem vreden odvezati jermenov na sandalah.+ On vas bo krstil s svetim duhom in ognjem.+ 17  V roki ima velnico*, da bo z njo popolnoma očistil svoje mlatišče in pšenico spravil+ v svojo žitnico, pleve+ pa sežgal z neugasljivim ognjem.«+ 18  Tako je ljudstvu povedal še mnogo spodbudnega in mu oznanjal dobro novico. 19  Okrožni oblastnik Heród pa je, ker ga je Janez opomnil zaradi Herodiáde, žene njegovega brata, in zaradi vseh hudobnih dejanj, ki jih je storil,+ 20  k vsem tem dejanjem dodal še to, da je Janeza spravil za zapahe.+ 21  Ko se je tako krščevalo vse ljudstvo, se je dal krstiti tudi Jezus,+ in ko je molil, so se odprla nebesa.+ 22  Nanj se je spustil sveti duh, ki je bil videti kakor golob, in iz nebes je prišel glas: »Ti si moj Sin, moj ljubljeni. Ti si mi v veselje.«+ 23  Ko pa je Jezus začel delovati,+ je bil star okoli trideset+ let. Bil je, kakor so mislili,Jožefov+ sin,+Jožef pa Hélijev, 24  Héli Matátov,Matát Lévijev,Lévi Melhíjev,Melhí Janájev,Janáj Jožefov, 25  Jožef Matatíjev,Matatíja Ámosov,Ámos Náhumov,Náhum Heslíjev,Heslí Nangájev, 26  Nangáj Máhatov,Máhat Matatíjev,Matatíja Šimíjev,Šimí Jozéhov,Jozéh Jodájev, 27  Jodá Johanánov,Johanán Rezájev,Rezá Zerubabélov,+Zerubabél Šealtiélov,+Šealtiél Neríjev, 28  Nerí Melhíjev,Melhí Adíjev,Adí Kosámov,Kosám Elmadámov,Elmadám Erov, 29  Er Jezusov*,Jezus Eliézerjev,Eliézer Jorímov,Jorím Matátov,Matát Lévijev, 30  Lévi Símeonov,Símeon Judov,Juda Jožefov,Jožef Jonámov,Jonám Eljakímov, 31  Eljakím Meleájev,Meleá Menájev,Mená Matatájev,Matatá Natanov,+Natan Davidov,+ 32  David Jésejev,+Jésej Obédov,+Obéd Bóazov,+Bóaz Salmónov,+Salmón Nahšónov,+ 33  Nahšón Aminadábov,+Aminadáb Arníjev*,+Arní Hezrónov,+Hezrón Pêrezov,+Pêrez Judov,+ 34  Juda Jakobov,+Jakob Izakov,+Izak Abrahamov,+Abraham Têrahov,+Têrah Náhorjev,+ 35  Náhor Serúgov,+Serúg Régujev,+Régu Pélegov,+Péleg Éberjev,+Éber Šélahov,+ 36  Šélah Kenánov*,Kenán Arpahšádov,+Arpahšád Semov,+Sem Noetov,+Noe Lámehov,+ 37  Lámeh Metúzalemov,+Metúzalem Enohov,+Enoh Jêredov,+Jêred Mahalalélov,+Mahalalél Kenánov,+ 38  Kenán Enóšev,+Enóš Setov,+Set Adamov,+Adam pa Božji.

Opombe

Gre za Heróda Antípa, sina Heróda Velikega.
Ali »Maziljenec, Mesija«. Glej opombo k Mt 1:16.
Glej opombo k Mt 3:12.
Ali »Jošúov« glede na nekatere staroveške rokopise.
V 1Kn 2:9 in Mt 1:3, 4 »Ram«.
Nekateri rokopisi izpuščajo »Kenánov«, kar se ujema s 1Mz 10:24; 11:12, 15 in 1Kn 1:18.