Jozue 6:1–27

6  Jêriha pa je bila zaradi Izraelovih sinov povsem zaprta, nihče ni hodil ven in nihče ni prihajal noter.+  Jehova je Jozuetu rekel: »Glej, v roke ti izročam Jêriho, njihovega kralja ter njihove junaške može.+  Vsi vi, bojevniki, korakajte okoli mesta. Mesto obhodite enkrat. Tako delajte šest dni.  Sedem duhovnikov naj pred Skrinjo nosi sedem ovnovih rogov. Sedmi dan pa obkrožite mesto sedemkrat in duhovniki naj trobijo na rogove.+  Ko se bodo oglasili z ovnovim rogom in boste zaslišali zvok roga, naj vse ljudstvo zažene velik bojni krik.+ Tedaj se bo mestno obzidje zrušilo do temeljev,+ ljudstvo pa naj gre, vsakdo naravnost naprej.«  Jozue, Nunov sin, je torej poklical duhovnike+ in jim rekel: »Dvignite Skrinjo zaveze,+ sedem duhovnikov pa naj pred Jehovovo skrinjo+ nosi sedem ovnovih rogov.«  Ljudstvu pa je rekel: »Pojdite, obkrožite mesto in oboroženi možje+ naj gredo pred Jehovovo skrinjo!«  Zgodilo se je, kakor je Jozue naročil ljudstvu. Sedem duhovnikov, ki so nosili sedem ovnovih rogov pred Jehovom, je hodilo in trobilo na rogove, za njimi pa je šla Skrinja Jehovove zaveze.  Pred duhovniki, ki so trobili na rogove, so hodili oboroženi možje, za Skrinjo pa je šla zadnja straža,+ in duhovniki so medtem neprenehoma trobili na rogove. 10  Jozue je ljudstvu zapovedal:+ »Ne vpijte, naj ne bo slišati vašega glasu, nobena beseda naj ne pride iz vaših ust do dneva, ko vam bom rekel: ‚Vpijte!‘ Takrat boste vpili.«+ 11  Nato je poskrbel, da je Jehovova skrinja šla okoli mesta in ga enkrat obkrožila. Potem so se vrnili v tabor in v njem prenočili. 12  Jozue je vstal zgodaj zjutraj+ in duhovniki so dvignili Jehovovo skrinjo+ ter krenili. 13  Sedem duhovnikov s sedmimi ovnovimi rogovi je korakalo pred Jehovovo skrinjo in neprenehoma trobilo na rogove. Pred njimi so korakali oboroženi možje, za Jehovovo skrinjo pa je hodila zadnja straža, in duhovniki so medtem neprenehoma trobili na rogove.+ 14  Drugi dan so mesto zopet enkrat obkrožili, nato pa se vrnili v tabor. Tako so delali šest dni.+ 15  Sedmi dan so vstali zgodaj, kakor hitro je napočila zora, in po istem vzorcu obkrožili mesto sedemkrat. Samo ta dan so mesto obkrožili sedemkrat.+ 16  Ko so duhovniki sedmič zatrobili na rogove, je Jozue ljudstvu rekel: »Vpijte,+ kajti Jehova vam je izročil mesto!+ 17  Mesto naj bo uničeno*.+ Skupaj z vsem, kar je v njem, pripada Jehovu. Samo prostitutka Rahaba+ naj ostane živa, ona in vsi, ki so z njo v hiši, ker je skrila sla, ki smo ju poslali.+ 18  Varujte se reči, ki so odrejene za uničenje*,+ da si jih ne bi poželeli+ in vzeli+ ter tako povzročili, da bi Izraelov tabor postal predmet uničenja* in bi ga s tem spravili v nesrečo.+ 19  Toda vse srebro in zlato ter vsi predmeti iz bakra in železa so sveti Jehovu.+ Spravijo naj jih v Jehovovo zakladnico.«+ 20  Ko so torej zatrobili na rogove, je ljudstvo zavpilo.+ Kakor hitro pa je ljudstvo zaslišalo zvok roga in zagnalo velik bojni krik, se je obzidje začelo rušiti.+ Ljudstvo je zatem šlo v mesto, vsakdo naravnost naprej, in mesto zavzelo. 21  Vse, kar je bilo v mestu, moške in ženske, mlado in staro, govedo, ovce in osle, so pobili* z ostrino meča.+ 22  Možema pa, ki sta ogledovala deželo, je Jozue rekel: »Pojdita v hišo tiste ženske, prostitutke, in jo pripeljita od tam skupaj z vsemi njenimi, tako kakor sta ji prisegla.«+ 23  Mladeniča, ki sta ogledovala deželo, sta torej odšla in pripeljala Rahabo, njenega očeta, njeno mater, njene brate in vse, ki jih je imela, da, vso njeno družino,+ in nastanili so jih zunaj Izraelovega tabora. 24  Mesto in vse, kar je bilo v njem, so požgali.+ Le srebro, zlato in predmete iz bakra in železa so spravili v zakladnico Jehovove hiše.+ 25  Prostitutko Rahabo, družino njenega očeta in vse njene je Jozue ohranil pri življenju,+ in tako prebiva med Izraelovimi sinovi do današnjega dne,+ ker je skrila sla, ki ju je Jozue poslal, da si ogledata Jêriho.+ 26  Takrat je Jozue izrekel prisego: »Človek, ki bi poskusil zgraditi to mesto, Jêriho, bo preklet pred Jehovom. Temelje bo položil za ceno svojega prvorojenca in vrata bo postavil za ceno svojega najmlajšega sina!«+ 27  Jehova je bil z Jozuetom,+ in njegova slava se je razširila po vsej zemlji.+

Opombe

Ali »naj bo hérem«. Glej opombo k 2Mz 22:20.
Ali »reči, ki so hérem«.
Ali »postal hérem«.
Ali »so pobili kot hérem«. Glej opombo k 2Mz 22:20.