Jozue 4:1–24

4  In ko je ves narod prišel čez Jordan,+ je Jehova Jozuetu rekel:  »Določi dvanajst mož izmed ljudstva, po enega moža iz vsakega rodu,+  in jim zapovej: ‚Iz srede Jordana, z mesta, kjer nepremično stojijo noge duhovnikov,+ si vzemite dvanajst kamnov.+ Odnesite jih s seboj in jih odložite tam, kjer boste nocoj prenočili!‘«+  Jozue je torej poklical dvanajst mož,+ ki jih je bil določil izmed Izraelovih sinov, po enega moža iz vsakega rodu,  in jim rekel: »Pojdite naprej od Skrinje Jehova, svojega Boga, do sredine Jordana in vsak naj vzame po en kamen na ramo, po številu rodov Izraelovih sinov,  da vam bodo za znamenje sredi vas.+ Če vas bodo vaši sinovi kdaj v prihodnosti spraševali ‚Zakaj so ti kamni tukaj?‘,+  jim odgovorite: ‚Ti kamni so tukaj kot večen spomin Izraelovim sinovom, ker so se jordanske vode ustavile pred Skrinjo Jehovove zaveze,+ ko so jo nosili čez reko.‘«+  Izraelovi sinovi so storili, kakor jim je zapovedal Jozue. Vzeli so dvanajst kamnov iz srede Jordana, skladno s številom rodov Izraelovih sinov,+ kakor je Jehova naročil Jozuetu. Odnesli so jih do prenočišča+ in jih tam odložili.  Dvanajst drugih kamnov pa je Jozue položil v sredo Jordana, in sicer na mesto, kjer so stale+ noge duhovnikov, ki so nosili Skrinjo zaveze. Tam so do današnjega dne. 10  Duhovniki, ki so nosili Skrinjo, so stali na sredi+ Jordana, dokler ni bilo opravljeno vse, kar je Jehova zapovedal Jozuetu, naj naroči ljudstvu, skladno z vsem, kar je bil Mojzes zapovedal Jozuetu.+ Ljudstvo pa je hitelo+ in prešlo na drugo stran. 11  Kakor hitro pa je vse ljudstvo prešlo na drugo stran, so prešli tudi duhovniki z Jehovovo skrinjo+ vpričo ljudstva. 12  Tudi Rúbenovi sinovi, Gadovi sinovi in polovica Manásejevega rodu+ so šli čez v bojnem redu+ pred očmi Izraelovih sinov, tako kakor jim je naročil Mojzes.+ 13  Približno štirideset tisoč mož, opremljenih za boj, je pred Jehovom šlo čez na sušne ravnice Jêrihe, da bi se vojskovali. 14  Tisti dan je Jehova poveličal Jozueta v očeh vsega Izraela,+ in bali so se ga vse dni njegovega življenja, kakor so se bali Mojzesa.+ 15  Tedaj je Jehova naročil Jozuetu: 16  »Zapovej duhovnikom, ki nosijo Skrinjo pričevanja,+ naj stopijo iz Jordana!« 17  Jozue je torej duhovnikom zapovedal: »Stopite iz Jordana!« 18  In ko so duhovniki, ki so nosili Skrinjo+ Jehovove zaveze, prišli iz srede Jordana in so njihove noge+ stopile na suha tla, so se začele jordanske vode vračati na svoje mesto in spet preplavljati+ bregove kakor prej. 19  Ljudstvo je prišlo iz Jordana deseti dan prvega meseca in se utaborilo v Gilgálu,+ na obrobju Jêrihe, na njeni vzhodni strani. 20  Tistih dvanajst kamnov, ki so jih vzeli iz Jordana, je Jozue položil v Gilgálu,+ 21  Izraelovim sinovom pa je rekel: »Ko bodo vaši sinovi kdaj v prihodnosti spraševali svoje očete ‚Kaj pomeni to kamenje?‘,+ 22  jih poučite in jim recite: ‚Izraelovi sinovi so po suhem šli čez ta Jordan,+ 23  ko je vaš Bog Jehova pred njimi posušil jordanske vode, da so lahko prešli na drugo stran, podobno kakor je vaš Bog Jehova storil z Rdečim morjem, ko ga je pred nami posušil, da smo lahko prešli na drugo stran,+ 24  zato da bi vsa ljudstva na zemlji spoznala, da je Jehovova roka+ močna,+ in da bi se vi vedno bali svojega Boga Jehova.‘«+

Opombe