Jozue 24:1–33

24  Tedaj je Jozue zbral vse Izraelove rodove v Síhemu+ ter sklical Izraelove starešine,+ poglavarje, sodnike in nadzornike, in postavili so se pred pravim Bogom.+  Jozue je nato vsemu ljudstvu rekel: »Tako pravi Jehova, Izraelov Bog: ‚Pred davnimi časi so vaši praočetje,+ denimo Têrah, Abrahamov in Náhorjev oče,+ živeli na drugi strani Reke*+ ter služili drugim bogovom.  Potem pa sem vzel vašega praočeta Abrahama+ z druge strani Reke+ in ga napotil skozi vso kánaansko deželo ter pomnožil njegovo seme*,+ tako da sem mu dal Izaka.+  Izaku pa sem dal Jakoba in Ezava.+ Ezavu sem kasneje dal v last seírsko gorovje,+ Jakob pa je s sinovi odšel v Egipt.+  Nato sem poslal Mojzesa in Arona+ ter udaril Egipt z nadlogami.+ Zatem sem vas izpeljal od tam.+  Ko sem vaše očete izpeljal iz Egipta+ in so prišli do morja, so se Egipčani z bojnimi vozovi in konjeniki pognali za njimi+ proti Rdečemu morju.  Tedaj so začeli vpiti na pomoč k meni, Jehovu.+ Zato sem med njih in Egipčane poslal temo,+ nad slednje pa privedel morje, da jih je pokrilo.+ Vaše oči so videle, kaj sem storil v Egiptu.+ Potem ste mnogo dni prebivali v pustinji.+  Nazadnje sem vas pripeljal v deželo Amoréjcev, ki so prebivali na drugi strani Jordana. Ti so se bojevali proti vam,+ toda jaz sem vam jih izročil v roke, da bi zavzeli njihovo deželo. In iztrebil sem jih pred vami.+  Potem pa se je proti Izraelu začel bojevati Zipórjev sin Balak,+ moábski kralj.+ Poklicati je dal Beórjevega sina Balaama, da bi vas preklel.+ 10  Toda jaz nisem hotel poslušati Balaama,+ zato vas je moral večkrat zaporedoma blagosloviti.+ Tako sem vas rešil iz njegove roke.+ 11  Zatem ste prečkali Jordan+ in prišli v Jêriho.+ Meščani Jêrihe, Amoréjci, Perizéjci, Kanaánci, Hetéjci, Girgašéjci, Hivéjci in Jebuséjci so se bojevali z vami, toda jaz sem vam jih izročil v roke.+ 12  Pred vami sem širil strah, kar jih je postopoma pregnalo izpred vas+ (kakor amoréjska kralja). Tega ni storil niti vaš meč niti vaš lok.+ 13  Dal sem vam deželo, za katero se niste trudili, in mesta, ki jih niste zgradili,+ pa ste se vanje naselili. Hranite se iz vinogradov in oljčnih nasadov, ki jih niste zasadili.‘+ 14  Zato se zdaj bojte Jehova+ ter mu služite brezgrajno in zvesto*!+ Odstranite bogove, ki so jim služili vaši praočetje na drugi strani Reke in v Egiptu,+ in služite Jehovu! 15  Če pa vam ni všeč, da bi služili Jehovu, si izberite danes, komu boste služili:+ ali bogovom, ki so jim služili vaši praočetje, ki so prebivali na drugi strani Reke*,+ ali bogovom Amoréjcev, v katerih deželi prebivate.+ Jaz in moja hiša pa bomo služili Jehovu!«+ 16  Tedaj je ljudstvo odvrnilo: »Niti zamisliti si ne moremo, da bi zapustili Jehova in služili drugim bogovom! 17  Naš Bog Jehova je namreč nas in naše očete izpeljal iz egiptovske dežele,+ iz hiše sužnjev,+ ter storil pred našimi očmi vsa ta velika znamenja+ in nas varoval na vsej poti, po kateri smo šli, in pred vsemi ljudstvi, med katerimi smo hodili.+ 18  Jehova je izpred nas pregnal vsa tista ljudstva,+ vse Amoréjce, ki so prebivali v deželi. Tudi mi bomo služili Jehovu, ker je naš Bog!«+ 19  Tedaj je Jozue ljudstvu rekel: »Ne boste mogli služiti Jehovu, ker je svet Bog.+ On je Bog, ki zahteva, da so ljudje vdani samo njemu*.+ Ne bo vam oproščal vašega upiranja in vaših grehov.+ 20  Če bi zapustili Jehova+ in služili tujim bogovom,+ bi se tudi on obrnil zoper vas in vam storil hudo ter vas iztrebil, po vsem, kar vam je storil dobrega.«+ 21  Ljudstvo pa je Jozuetu odvrnilo: »Nikakor! Jehovu bomo služili!«+ 22  Tedaj je Jozue ljudstvu rekel: »Sami sebi ste priče,+ da ste si po lastni volji izbrali Jehova, da mu boste služili.«+ Oni pa so dejali: »Priče smo!« 23  »Zdaj torej odstranite tuje bogove, ki so med vami,+ in nagnite svoje srce k Jehovu, Izraelovemu Bogu!« 24  In ljudstvo je Jozuetu odvrnilo: »Jehovu, našemu Bogu, bomo služili in njegov glas poslušali!«+ 25  Tako je Jozue tisti dan v Síhemu sklenil zavezo z ljudstvom in mu dal uredbo in sodno odločbo.+ 26  Jozue je nato te besede zapisal v knjigo Božje postave+ ter vzel velik kamen+ in ga postavil pod veliko drevo,+ ki je poleg Jehovovega svetišča. 27  Zatem je Jozue vsemu ljudstvu še rekel: »Glejte, ta kamen bo priča proti nam,+ ker je slišal vse besede, ki nam jih je govoril Jehova, in bo priča proti vam, če bi zatajili svojega Boga.« 28  Jozue je nato ljudstvo odpustil, vsakega k svoji dediščini.+ 29  Po vsem tem pa je Jehovov služabnik Jozue, Nunov sin, umrl, star sto deset let.+ 30  Pokopali so ga na ozemlju, ki je pripadalo njegovi dediščini, v Timnát Sêrahu,+ ki leži v éfraimskem gorovju, severno od gore Gáaš. 31  In Izrael je služil Jehovu vse Jozuetove dni in vse dni starešin, ki so živeli še po Jozuetu+ in so vedeli, kaj vse je Jehova storil za Izraela.+ 32  Jožefove kosti,+ ki so jih Izraelovi sinovi prinesli iz Egipta, pa so pokopali v Síhemu, na polju, ki ga je Jakob za sto kesit* kupil od sinov Hamórja,+ Síhemovega očeta.+ Polje so dobili v dediščino Jožefovi sinovi.+ 33  Umrl je tudi Aronov sin Eleázar.+ Pokopali so ga na hribu, ki ga je dobil njegov sin, na Pinehasovem hribu,+ v éfraimskem gorovju.

Opombe

Gre za Évfrat.
Ali »potomstvo«.
Dobesedno »v resnici«.
To je vzhodno od Évfrata.
Glej opombo k 2Mz 20:5.
»Kesita« je denarna enota, katere vrednost ni znana.