Jozue 21:1–45

21  K duhovniku Eleázarju,+ Jozuetu,+ Nunovemu sinu, in družinskim poglavarjem rodov Izraelovih sinov pa so zdaj pristopili družinski poglavarji Lévijevih sinov,  v Šílu+ v kánaanski deželi, in jim rekli: »Jehova je po Mojzesu zapovedal, naj se nam dajo mesta za prebivanje skupaj z njihovimi pašniki za našo živino.«+  Tako so Izraelovi sinovi po Jehovovem ukazu dali od svoje dediščine ta mesta in njihove pašnike Lévijevemu rodu.+  Tedaj je žreb zadel rodbino Kehátovcev.+ In Aronovi sinovi iz Lévijevega rodu so z žrebom dobili trinajst mest od Judovega,+ Símeonovega+ in Benjaminovega rodu.+  Preostali Kehátovi sinovi+ so z žrebom dobili deset mest od rodbin Éfraimovega,+ Danovega+ in od polovice Manásejevega rodu.+  Geršónovi sinovi+ so z žrebom dobili trinajst mest od rodbin Isahárjevega,+ Áserjevega,+ Néftalijevega+ in od polovice Manásejevega rodu v Bašánu.+  Meraríjevi sinovi+ po svojih rodbinah pa so dobili dvanajst mest od Rúbenovega,+ Gadovega+ in Zábulonovega rodu.+  Tako so Izraelovi sinovi z žrebom+ dodelili ta mesta in njihove pašnike+ Lévijevim sinovom, kakor je Jehova zapovedal po Mojzesu.+  Od rodu Judovih sinov in od rodu Símeonovih sinov so torej dodelili ta mesta, ki so navedena po imenih,+ 10  in so postala last Aronovih sinov iz rodbin Kehátovcev iz Lévijevega rodu, saj je prvi žreb pripadal njim.+ 11  Dali so jim torej Kirját Árbo+ (Arbá je bil Anákov oče),+ to je Hebrón,+ v Judovem gorovju+ in vse pašnike okoli mesta. 12  Področje okoli mesta in tamkajšnja naselja pa so dali v dediščino Jefunéjevemu sinu Kalebu.+ 13  Sinovom duhovnika Arona so dali zavetno mesto+ za ubijalce,+ namreč Hebrón+ z njegovimi pašniki, in še Líbno+ z njenimi pašniki, 14  Jatír+ z njegovimi pašniki, Eštemóo+ z njenimi pašniki, 15  Holón*+ z njegovimi pašniki, Debír+ z njegovimi pašniki, 16  Ájin*+ z njegovimi pašniki, Júto+ z njenimi pašniki in Bet Šémeš+ z njegovimi pašniki – od teh dveh rodov torej devet mest. 17  Od Benjaminovega rodu pa so dali Gibeón+ z njegovimi pašniki, Gébo+ z njenimi pašniki, 18  Anatót+ z njegovimi pašniki ter Almón*+ z njegovimi pašniki – štiri mesta. 19  Tako so Aronovi sinovi,+ duhovniki, dobili skupaj trinajst mest s pašniki.+ 20  Rodbinam Kehátovih sinov, preostalim Kehátovim sinovom izmed Lévijevih sinov, pa so z žrebom dodelili mesta od Éfraimovega rodu:+ 21  zavetno mesto+ za ubijalce,+ namreč Síhem+ z njegovimi pašniki+ v éfraimskem gorovju, ter Gézer+ z njegovimi pašniki, 22  Kibzájim*+ z njegovimi pašniki in Bet Horón+ z njegovimi pašniki – štiri mesta; 23  od Danovega rodu pa: Elteké z njegovimi pašniki, Gibetón+ z njegovimi pašniki, 24  Ajalón+ z njegovimi pašniki in Gat Rimón+ z njegovimi pašniki – štiri mesta; 25  od polovice Manásejevega rodu pa Taanáh+ z njegovimi pašniki in Gat Rimón z njegovimi pašniki – dve mesti. 26  Tako so rodbine preostalih Kehátovih sinov dobile skupaj deset mest s pašniki. 27  Geršónovim sinovom+ izmed Lévijevih rodbin so od polovice Manásejevega rodu+ dali zavetno mesto za ubijalce, namreč Golán+ v Bašánu z njegovimi pašniki, in Beeštero*+ z njenimi pašniki – dve mesti; 28  od Isahárjevega rodu:+ Kišjón+ z njegovimi pašniki, Daberát+ z njegovimi pašniki, 29  Jarmút*+ z njegovimi pašniki in En Ganím+ z njegovimi pašniki – štiri mesta; 30  od Áserjevega rodu:+ Mišál+ z njegovimi pašniki, Abdón+ z njegovimi pašniki, 31  Helkát+ z njegovimi pašniki in Rehób+ z njegovimi pašniki – štiri mesta; 32  od Néftalijevega rodu:+ zavetno mesto+ za ubijalce,+ namreč Kédeš+ v Galileji z njegovimi pašniki, Hamót Dor+ z njegovimi pašniki in Kartán* z njegovimi pašniki – tri mesta. 33  Tako so Geršónovci po svojih rodbinah dobili skupaj trinajst mest s pašniki. 34  Preostalim izmed Lévijevih sinov, namreč rodbinam Meraríjevih sinov,+ pa so dali mesta od Zábulonovega rodu:+ Jokneám+ z njegovimi pašniki, Kárto z njenimi pašniki, 35  Dímno*+ z njenimi pašniki in Nahalál+ z njegovimi pašniki – štiri mesta; 36  od Rúbenovega rodu:+ Bézer+ z njegovimi pašniki, Jáhaz+ z njegovimi pašniki, 37  Kedemót+ z njegovimi pašniki in Mefáat+ z njegovimi pašniki – štiri mesta; 38  od Gadovega rodu:+ zavetno mesto za ubijalce, namreč Ramót v Gileádu+ z njegovimi pašniki, Mahanájim+ z njegovimi pašniki, 39  Hešbón+ z njegovimi pašniki in Jazêr+ z njegovimi pašniki – skupaj štiri mesta. 40  Tako so Meraríjevi sinovi+ po svojih rodbinah, preostali izmed Lévijevih rodbin, z žrebom dobili skupaj dvanajst mest. 41  Vseh mest Lévijevih sinov sredi dedne posesti Izraelovih sinov je bilo oseminštirideset mest+ skupaj s pašniki.+ 42  Vsako od teh mest je bilo na vse strani obdano s pašniki. Tako je bilo z vsemi temi mesti.+ 43  Jehova je torej dal Izraelovim sinovom vso deželo, glede katere je že njihovim praočetom prisegel,+ da jim jo bo dal, in oni so jo zavzeli+ in se v njej naselili. 44  Poleg tega jim je Jehova naklonil mir+ vsenaokrog, tako kakor je prisegel+ njihovim praočetom. Pred njimi ni obstal niti eden od vseh njihovih sovražnikov.+ Jehova jim je vse njihove sovražnike izročil v roke.+ 45  Neizpolnjena ni ostala niti ena beseda od vseh dobrih obljub, ki jih je Jehova dal Izraelovi hiši, vse se je uresničilo.+

Opombe

V 1Kn 6:58 »Hiléz«.
V Joz 15:42; 19:7 in 1Kn 6:59 »Ašán«.
V 1Kn 6:60 »Alémet«.
V 1Kn 6:68 »Jokmeám«.
V 1Kn 6:71 »Aštarót«.
V Joz 19:21 »Rémet« in v 1Kn 6:73 »Ramót«.
V 1Kn 6:76 »Kirjatájim«.
V 1Kn 6:77 »Rimonó«.