Jozue 19:1–51

19  Drugi žreb+ pa je zadel Símeona, rod Símeonovih sinov+ po njihovih rodbinah. Njihova dediščina je bila sredi dediščine Judovih sinov.+  V dediščino so dobili: Beeršébo+ s Šébo, Moladája,+  Hazár Šuál,+ Balo, Ézem,+  Eltolád,+ Betúl, Hórmo,  Ziklág,+ Bet Markabót, Hazár Susím,+  Bet Lebaót+ in Šaruhén – trinajst mest z njihovimi naselji;  Ájin,+ Rimón,+ Éter in Ašán+ – štiri mesta z njihovimi naselji  in vsa naselja, ki so bila okoli teh mest vse do Baalát Beêrja+ (to je južne Ráme).+ To je bila dediščina rodu Símeonovih sinov po njihovih rodbinah.  Símeonovi sinovi so svojo dediščino dobili od deleža Judovih sinov, saj je bil Judovim sinovom delež, ki so ga dobili, prevelik.+ Tako so Símeonovi sinovi dobili dedno posest sredi njihove dediščine.+ 10  Tretji žreb+ je zadel Zábulonove sinove+ po njihovih rodbinah. Njihova dedna posest je segala vse tja do Sarída. 11  Proti zahodu se je njihova meja vzdignila do Marále in se dotaknila Dabéšeta ter doline*, ki je pred Jokneámom.+ 12  Od Sarída proti vzhodu pa je šla do meje Kislót Tábora in se nadaljevala do Daberáta+ in nato navzgor do Jafíje. 13  Od tam je šla proti vzhodu do Gat Héferja,+ Et Kazína in nato do Rimóna ter vse do Née. 14  Severno od nje se je meja obrnila proti Hanatónu in se končala v dolini Jiftáh El; 15  sem so spadala tudi Katát, Nahalál, Šimrón,+ Jidála in Betlehem+ – dvanajst mest z njihovimi naselji. 16  To je bila dediščina+ Zábulonovih sinov po njihovih rodbinah.+ To so bila mesta z njihovimi naselji. 17  Četrti žreb je zadel Isahárja,+ Isahárjeve sinove po njihovih rodbinah. 18  Njihova meja je tekla skozi Jezreél,+ Kesulót, Šuném,+ 19  Hafarájim, Šión, Anaharát, 20  Rabít, Kišjón, Ébez, 21  Rémet, En Ganím,+ En Háda in Bet Pazéz. 22  Meja je segala do Tábora,+ Šahazúme in Bet Šémeša ter se končala pri Jordanu – šestnajst mest z njihovimi naselji. 23  To je bila dediščina rodu Isahárjevih sinov po njihovih rodbinah,+ mesta z njihovimi naselji. 24  Peti žreb+ je zadel rod Áserjevih sinov+ po njihovih rodbinah. 25  Njihova meja je tekla skozi Helkát,+ Halí, Béten, Ahšáf,+ 26  Alaméleh, Amád in Mišál.+ Na zahodu je segala do Karméla+ in Šihór Libnáta, 27  nato pa se je obrnila proti vzhodu do Bet Dagóna in do Zábulona+ ter do severnega konca doline Jiftáh El, do Bet Émeka in Negiéla ter se nadaljevala levo od Kabúla 28  in naprej do Abdóna, Rehóba, Hamóna, Káne in vse do gosto naseljenega Sidóna.+ 29  Meja se je nato obrnila nazaj proti Rámi in se nadaljevala vse do utrjenega mesta Tir.+ Od tam se je meja obrnila proti Hósi in se končala pri morju, kjer so ležala mesta Ahzíb,+ 30  Úma, Afék+ in Rehób+ – dvaindvajset mest z njihovimi naselji. 31  To je bila dediščina rodu Áserjevih sinov po njihovih rodbinah.+ To so bila mesta z njihovimi naselji. 32  Šesti žreb+ je zadel Néftalijeve sinove,+ Néftalijeve sinove po njihovih rodbinah. 33  Njihova meja je tekla od Hélefa in velikega drevesa v Zaananímu+ do Adamí Nékeba, Jabneéla in vse do Lakúma ter se končala pri Jordanu. 34  Na zahodu je meja šla proti Aznót Táboru in od tam naprej do Hukóka ter se na jugu dotaknila Zábulona,+ na zahodu Áserja+ in na vzhodu pri Jordanu Juda*.+ 35  Utrjena mesta so bila Zidím, Zêr, Hamát,+ Rakát, Kinéret,+ 36  Adáma, Ráma, Hazór,+ 37  Kédeš,+ Edréi, En Hazór, 38  Jirón, Migdál El, Horém, Bet Anát in Bet Šémeš+ – devetnajst mest z njihovimi naselji. 39  To je bila dediščina+ rodu Néftalijevih sinov po njihovih rodbinah,+ mesta z njihovimi naselji. 40  Sedmi žreb+ je zadel rod Danovih sinov+ po njihovih rodbinah. 41  Meja njihove dediščine je tekla skozi Zóro,+ Eštaól, Ir Šémeš, 42  Šaalbím,+ Ajalón,+ Jítlo, 43  Elón, Tímno,+ Ekrón,+ 44  Elteké, Gibetón,+ Baalát,+ 45  Jehúd, Bené Berák, Gat Rimón,+ 46  Me Jarkón in Rakón. Meja je segala do Jope.+ 47  Danovim sinovom pa je bilo njihovo ozemlje pretesno.+ Zato so šli gor proti Léšemu,+ se z njim spustili v boj, ga zavzeli in udarili z ostrino meča. Posedli so ga in se v njem naselili. Léšem pa so po svojem praočetu Danu poimenovali Dan.+ 48  To je bila dediščina rodu Danovih sinov po njihovih rodbinah. To so bila mesta z njihovimi naselji. 49  Ko so tako Izraelovi sinovi razdelili deželo v dediščino po njenih ozemljih, so dali dediščino v svoji sredi še Jozuetu, Nunovemu sinu. 50  Po Jehovovem ukazu so mu dali mesto, za katero je prosil,+ namreč Timnát Sêrah+ v éfraimskem gorovju. Mesto je pozidal in se v njem naselil. 51  To so bile dedne posesti, ki so jih duhovnik Eleázar, Nunov sin Jozue in družinski poglavarji rodov Izraelovih sinov z žrebom razdelili+ v Šílu+ pred Jehovom, pri vhodu v shodni šotor.+ Tako so torej delitev dežele končali.

Opombe

Glej Dodatek 15.
Očitno se ne nanaša na Judov rod, ampak na rodbino koga iz Judovega rodu.