Jozue 16:1–10

16  Jožefovi+ sinovi pa so z žrebom+ dobili področje od Jordana+ pri Jêrihi do jêrihonskih voda na vzhodu in pustinje, ki se od Jêrihe širi proti gorskemu predelu pri Betelu.+  To področje se je od Betela, ki je pri Luzu,+ nadaljevalo do Ataróta, ki leži na meji z Arkéjci+  in nato navzdol proti zahodu do meje z Jaflétovci, vse do obmejnih mest Spodnji Bet Horón+ in Gézer+ ter se končalo pri morju.+  Jožefova sinova+ Manáse in Éfraim+ sta torej zavzela deželo.+  Meja rodbin Éfraimovih sinov, meja njihove dedne posesti na vzhodu, je bila pri Atrót Adárju+ in je tekla vse do Zgornjega Bet Horóna.+  Od tu se je meja nadaljevala proti morju. Na severu je bil Mihmetát.+ Meja se je nato obrnila na vzhod proti Taanát Šílu in šla naprej proti vzhodu do Janóaha.  Od Janóaha se je spustila do Ataróta in Naáre, se dotaknila Jêrihe+ in se končala pri Jordanu.  Od Tapúaha+ se je meja nadaljevala na zahod proti dolini* Káne+ in se končala pri morju.+ To je dediščina rodu Éfraimovih sinov po njihovih rodbinah.  Ta je obsegala tudi mesta,+ ki so bila dodeljena Éfraimovim sinovom sredi dedne posesti Manásejevih sinov, vsa takšna mesta z njihovimi naselji. 10  Toda Kanaáncev, ki so prebivali v Gézerju,+ niso pregnali.+ Tako Kanaánci prebivajo med Éfraimci vse do danes+ in morajo opravljati suženjsko delo.+

Opombe

Glej Dodatek 15.