Jozue 13:1–33

13  Jozue pa je bil star, že precej v letih.+ Zato mu je Jehova rekel: »Postaral si se in prišel v leta, osvojiti pa je treba še zelo velik del dežele.+  Dežela, ki je še ostala, je:+ vsi kraji Filistejcev+ in Gešuréjcev+  (področje od nilskega rokava pred Egiptom pa vse do ekrónske meje na severu+ so nekoč šteli za kánaansko ozemlje),+ področje petih filistejskih knezov zaveznikov+ iz Gaze,+ Ašdóda,+ Aškelóna,+ Gata+ in Ekróna+ ter področje Avéjcev,+  zatem še vsa kánaanska dežela na jugu, Meára, ki pripada Sidóncem,+ pa dežela vse do Aféka na amoréjski meji,  dežela Gebálcev+ in ves Libanon na vzhodu, od Baal Gada+ ob vznožju gore Hêrmon ter vse do hamátske meje,+  vsi prebivalci gorskega predela od Libanona+ do Misrefót Májima,+ vsi Sidónci.+ Jaz jih bom pregnal izpred Izraelovih sinov.+ Samo razdeli to deželo Izraelu v dediščino, tako kakor sem ti zapovedal.+  Razdeli torej deželo v dediščino devetim rodovom in polovici Manásejevega rodu.«+  Druga polovica rodu, Rúbenovci in Gadovci pa so dobili svojo dediščino na vzhodni strani Jordana, dediščino, ki jim jo je dal Mojzes, tako kakor jim jo je dodelil Jehovov služabnik Mojzes,+  in sicer deželo, ki je obsegala Aroêr+ na robu doline* Arnóna,+ mesto, ki leži na sredi doline, in vso planoto Médebo+ tja do Dibóna,+ 10  vsa mesta amoréjskega kralja Sihóna, ki je vladal v Hešbónu, tja do meje z Amónovimi sinovi,+ 11  Gileád in ozemlje Gešuréjcev+ in Maahčánov, vso goro Hêrmon+ in ves Bašán+ tja do Sálhe,+ 12  vse kraljestvo Oga+ v Bašánu, ki je vladal v Aštarótu in Edréiju+ (on je bil zadnji preostali od Rafájevcev).+ Vse te je Mojzes udaril in jih porazil.+ 13  Izraelovi sinovi pa niso pregnali+ Gešuréjcev in Maahčánov, tako da Gešuréjci+ in Maahčáni prebivajo sredi Izraela do današnjega dne. 14  Samo Lévijevemu rodu ni dal dediščine.+ Njihova dediščina so ognjene daritve+ Jehovu, Izraelovemu Bogu, kakor jim je obljubil.+ 15  Mojzes je torej dal dediščino vsem rodbinam iz rodu Rúbenovih sinov, 16  in dobili so ozemlje, ki je obsegalo Aroêr+ na robu doline Arnóna, mesto, ki leži na sredi doline, in vso planoto Médebo,+ 17  Hešbón+ z vsemi njegovimi mesti,+ ki ležijo na planoti, in Dibón,+ Bamót Baal,+ Bet Baal Meón,+ 18  Jáhaz,+ Kedemót,+ Mefáat,+ 19  Kirjatájim,+ Síbmo,+ Zêret Šáhar na gori, ki se dviga nad dolino, 20  Bet Peór, pobočja Pisge,+ Bet Ješimót,+ 21  vsa mesta na planoti,+ vse kraljestvo amoréjskega kralja Sihóna, ki je vladal v Hešbónu+ in ga je Mojzes porazil,+ kakor je porazil madijánske kneze, Evíja, Rékema, Zura, Hura in Réba,+ Sihónove vojvode, ki so živeli v deželi. 22  Med temi, ki so jih Izraelovi sinovi usmrtili z mečem, je bil tudi Beórjev sin Balaam,+ ki je bil vedeževalec.+ 23  Meja Rúbenovih sinov je bil Jordan. To področje, skupaj z mesti in njihovimi naselji, je bilo dediščina Rúbenovih sinov+ po njihovih rodbinah. 24  Nato je Mojzes dal dediščino Gadovemu rodu, Gadovim sinovom po njihovih rodbinah,+ 25  in njihovo ozemlje je obsegalo Jazêr,+ vsa gileádska mesta,+ polovico dežele Amónovih sinov+ vse do Aroêrja,+ ki leži pred Rábo,+ 26  področje od Hešbóna+ do Ramát Micpéja in Betoníma ter od Mahanájima+ do debírske meje,+ 27  v nižini pa Bet Harám,+ Bet Nímro,+ Sukót+ in Zafón, preostali del kraljestva hešbónskega kralja Sihóna.+ Meja je šla po Jordanu vse do južnega dela Kinéretskega jezera*.+ Tekla je po vzhodni strani Jordana. 28  To je bila dediščina Gadovih sinov+ po njihovih rodbinah, mesta in njihova naselja. 29  Mojzes je dal dediščino tudi polovici Manásejevega rodu in dobila jo je polovica rodu Manásejevih sinov in njihove rodbine.+ 30  Njihovo ozemlje je obsegalo Mahanájim+ in ves Bašán, vse kraljestvo bašánskega kralja Oga+ in vsa Jaírova šotorska naselja+ v Bašánu, šestdeset mest. 31  Polovico Gileáda ter Aštarót+ in Edréi,+ mesti v kraljestvu Oga v Bašánu, pa so dobili sinovi Manásejevega sina Mahírja,+ namreč polovica Mahírjevih sinov po njihovih rodbinah. 32  To jim je v dediščino izročil Mojzes, ko so bili na moábskih sušnih ravnicah, na vzhodni strani Jordana, nasproti Jêrihi.+ 33  Lévijevemu rodu pa Mojzes ni dal dediščine.+ Njihova dediščina je Jehova, Izraelov Bog, tako kakor jim je obljubil.+

Opombe

Glej Dodatek 15.
Zgodnje ime za Galilejsko jezero.