Jozue 12:1–24

12  Kralja dežele, ki so ju Izraelovi sinovi porazili in katerih deželo so posedli na vzhodni strani Jordana,+ namreč vso deželo od doline* Arnóna+ do gore Hêrmon,+ skupaj z vso Arábo+ na vzhodu, pa sta:  Sihón,+ kralj Amoréjcev, ki je živel v Hešbónu+ in vladal Aroêrju,+ ki leži na robu doline Arnóna.+ Pripadalo mu je vse področje od sredine doline Arnóna do doline* Jabóka,+ meje z Amónovimi sinovi. Vladal je polovici Gileáda  ter Arábi+ na vzhodu, vse do Kinéretskega jezera*+ pa vse do morja v Arábi (to je Slanega morja)+ na njegovi vzhodni strani v smeri proti Bet Ješimótu+ in do pobočij Pisge na jugu.+  Zavzeli so tudi ozemlje bašánskega kralja Oga,+ preostalega od Rafájevcev,+ ki je prebival v Aštarótu+ in Edréiju+  in je vladal nad področjem, ki je obsegalo goro Hêrmon,+ Sálho, ves Bašán+ vse tja do meje z Gešuréjci+ in Maahčáni+ in polovico Gileáda vse do področja hešbónskega kralja Sihóna.+  Porazil ju je že Jehovov služabnik Mojzes skupaj z Izraelovimi sinovi.+ Jehovov služabnik Mojzes je zatem njuno ozemlje dal v posest Rúbenovcem,+ Gadovcem+ in polovici Manásejevega rodu.+  To pa so kralji dežele, ki so jih porazili Jozue in Izraelovi sinovi na zahodnem delu Jordana, od Baal Gada+ v libanonskem+ podolju pa vse tja do gore Halák,+ ki se dviga nasproti Seírju,+ dežele, ki jo je Jozue dal v posest Izraelovim sinovom, vsakemu njegov delež,+  v gorskem predelu in v Šéfeli, v Arábi, na pobočjih, v pustinji in v Négebu,+ in sicer ozemlje Hetéjcev, Amoréjcev,+ Kanaáncev, Perizéjcev, Hivéjcev in Jebuséjcev.+ Ti kralji torej so:  kralj v Jêrihi,+ eden; kralj v Aju,+ ki je blizu Betela, eden; 10  kralj v Jeruzalemu,+ eden; kralj v Hebrónu,+ eden; 11  kralj v Jarmútu,+ eden; kralj v Lahíšu,+ eden; 12  kralj v Eglónu,+ eden; kralj v Gézerju,+ eden; 13  kralj v Debírju,+ eden; kralj v Géderju, eden; 14  kralj v Hórmi, eden; kralj v Arádu, eden; 15  kralj v Líbni,+ eden; kralj v Adulámu, eden; 16  kralj v Makédi,+ eden; kralj v Betelu,+ eden; 17  kralj v Tapúahu, eden; kralj v Héferju,+ eden; 18  kralj v Aféku, eden; kralj v Lašarónu, eden; 19  kralj v Madónu,+ eden; kralj v Hazórju,+ eden; 20  kralj v Šimrón Merónu, eden; kralj v Ahšáfu,+ eden; 21  kralj v Taanáhu, eden; kralj v Megídu,+ eden; 22  kralj v Kédešu, eden; kralj v Jokneámu+ v Karmélu, eden; 23  kralj v Doru v dorskem hribovju,+ eden; kralj v Gojímu v Gilgálu, eden; 24  kralj v Tírzi, eden. Vseh kraljev je enaintrideset.+

Opombe

Glej Dodatek 15.
Glej Dodatek 15.
Zgodnje ime za Galilejsko jezero.