Jozue 1:1–18

1  Po smrti Jehovovega služabnika Mojzesa je Jehova Nunovemu sinu Jozuetu,+ Mojzesovemu strežniku,+ rekel:  »Moj služabnik Mojzes je umrl.+ Zato vstani, pojdi tja čez, čez Jordan, ti in vse to ljudstvo, v deželo, ki jo dajem njim, Izraelovim sinovom.+  Dal vam bom vsak kraj, na katerega bo stopila vaša noga, tako kakor sem to obljubil Mojzesu.+  Vaše ozemlje bo segalo od pustinje in Libanona tam gori do velike reke, reke Évfrat, torej vsa hetéjska dežela,+ pa do Velikega morja*, kjer zahaja sonce.+  Nihče ne bo obstal pred teboj vse dni tvojega življenja.+ Kakor sem bil z Mojzesom, bom tudi s teboj.+ Ne bom te zapustil in te pustil samega.+  Bodi pogumen in močan,+ saj boš vodil to ljudstvo, da bo dobilo v dediščino deželo,+ za katero sem njegovim praočetom prisegel, da jim jo bom dal.+  Le pogumen bodi in zelo močan, da boš skrbno izpolnjeval vse, kar ti je zapovedano v postavi, ki ti jo je dal moj služabnik Mojzes.+ Od nje ne odstopaj ne na desno ne na levo,+ da boš povsod, kamor koli boš šel, ravnal modro.+  Ta knjiga postave naj ne zapusti tvojih ust.+ Pozorno jo beri* dan in noč, da boš skrbno izpolnjeval vse, kar v njej piše.+ Tedaj boš na svoji poti uspešen, tedaj boš ravnal modro.+  Mar ti ne zapovedujem+ ‚Bodi pogumen in močan‘? Ne boj se in ne plaši se,+ saj bo tvoj Bog Jehova s teboj, kamor koli boš šel.«+ 10  Tedaj je Jozue nadzornikom ljudstva zapovedal: 11  »Pojdite skozi tabor in ljudstvu zapovejte: ‚Pripravite si hrano, ker boste čez tri dni prečkali Jordan in zavzeli deželo, ki vam jo daje v posest vaš Bog Jehova!‘«+ 12  Rúbenovcem, Gadovcem in polovici Manásejevega rodu pa je Jozue rekel: 13  »Spominjajte se besede, ki vam jo je zapovedal Jehovov služabnik Mojzes:+ ‚Vaš Bog Jehova vam naklanja počitek in daje to deželo. 14  Vaše žene, otroci in živina bodo prebivali v deželi, ki vam jo je dal Mojzes na tej strani Jordana.+ Vi pa, ki ste vsi hrabri in krepki možje,+ boste v bojnem redu+ šli čez pred svojimi brati in jim pomagali. 15  In ko bo Jehova naklonil počitek vašim bratom, kakor ga je vam, in bodo tudi oni zavzeli deželo, ki jim jo daje vaš Bog Jehova,+ se boste vrnili v deželo, ki vam pripada, in jo posedli,+ deželo, ki vam jo je dal Jehovov služabnik Mojzes na vzhodni strani Jordana.‘«+ 16  In odgovorili so Jozuetu: »Vse, kar si nam zapovedal, bomo storili, in kamor koli nas boš poslal, bomo šli.+ 17  Kakor smo v vsem poslušali Mojzesa, bomo poslušali tudi tebe. Le Jehova, tvoj Bog, naj bo s teboj,+ kakor je bil z Mojzesom!+ 18  Kdor koli bi se upiral tvojemu ukazu+ in ne bi ubogal vsega, kar bi mu zapovedal, bo usmrčen.+ Le pogumen bodi in močan!«+

Opombe

To je Sredozemskega morja.
Ali »Polglasno jo beri«; »Poglobljeno premišljuj o njej«.