Jeremija 44:1–30

44  Za vse Jude, ki so prebivali v egiptovski deželi,+ za vse, ki so prebivali v Migdólu,+ Tahpanhésu,+ Nofu*+ in deželi Patrósu,+ je prišla Jeremiju naslednja beseda:  »Jehova nad vojskami, Izraelov Bog, govori takole: ‚Videli ste vso nesrečo, ki sem jo privedel nad Jeruzalem+ in nad vsa Judova mesta, in glej, danes so to opustošeni kraji brez prebivalcev.+  To se je zgodilo zaradi njihovih hudobnih dejanj, ki so jih počenjali, da bi me žalili: drugim bogovom, ki jih prej niso poznali ne oni, ne vi, ne vaši praočetje, so zažigali daritve+ in jim služili.+  In jaz sem vam pošiljal vse svoje služabnike, preroke – zgodaj sem vstajal in jih pošiljal+ – da so govorili: »Prosim, ne počenjajte teh gnusob, ki jih sovražim!«+  Vendar niso poslušali+ niti niso nagnili svojega ušesa, da bi se odvrnili od svoje hudobnosti in nehali zažigati daritve drugim bogovom.+  Zato se je izlila moja jeza, moj srd, razplamtela se je po Judovih mestih in po jeruzalemskih ulicah,+ tako da so se spremenili v puste, opustošene kraje, kakor so še danes.‘+  Zdaj pa Jehova, Bog nad vojskami, Izraelov Bog, pravi takole: ‚Zakaj spravljate nad svoje duše veliko nesrečo?+ S tem boste izmed sebe iztrebili moškega in žensko, otroka in dojenčka,+ da v Judu ne bo nihče preostal.  Žalite me z deli svojih rok, s tem da v egiptovski deželi, v katero ste šli, da bi tam prebivali, zažigate daritve drugim bogovom.+ Tako boste iztrebili sami sebe in boste v prekletstvo in posmeh med vsemi narodi na zemlji.+  Ali ste pozabili hudobna dejanja svojih praočetov,+ hudobna dejanja Judovih kraljev+ in njihovih žena,+ svoja hudobna dejanja in hudobna dejanja svojih žena,+ dejanja, ki so se počenjala v Judovi deželi in po jeruzalemskih ulicah? 10  Vse do današnjega dne se niso pokesali+ in se niso zbali,+ niso se ravnali po moji postavi+ in po mojih odredbah, ki sem jih dal vam in vašim praočetom.‘+ 11  Zato Jehova nad vojskami, Izraelov Bog, govori takole: ‚Glejte, svoje obličje bom obrnil proti vam v nesrečo in bom iztrebil vsega Juda.+ 12  Vzel bom Judov preostanek, ki se je namenil iti v Egipt, da bi tam prebival:+ vsi bodo pomrli v egiptovski deželi,+ padli bodo pod mečem, umrli bodo od lakote,+ od najmanjšega do največjega; umrli bodo od meča in lakote. V prekletstvo bodo, postali bodo grozljiv prizor, preklinjali jih bodo in zasramovali.+ 13  Tiste, ki prebivajo v egiptovski deželi, bom poklical na odgovor, tako kakor sem na odgovor poklical Jeruzalem – kaznoval jih bom z mečem, lakoto in kugo.+ 14  Nihče iz Judovega preostanka, ki je prišel v egiptovsko deželo, da bi tam prebival,+ ne bo ubežal ali preživel, da bi se vrnil v Judovo deželo, kamor se njegova duša želi vrniti, da bi tam prebivala.+ Ne bodo se vrnili, razen nekaj ubežnikov.‘« 15  Tedaj so vsi možje, ki so vedeli, da njihove žene zažigajo daritve drugim bogovom,+ in vse žene, ki so stale tam v velikem številu, ter vse ljudstvo, ki je prebivalo v egiptovski deželi,+ v Patrósu,+ odgovorili Jeremiju: 16  »Besede, ki si nam jo govoril v Jehovovem imenu, ne bomo poslušali,+ 17  ampak bomo delali po vsaki besedi, ki je prišla iz naših ust:+ zažigali bomo daritve ‚nebeški kraljici‘+ in ji izlivali pitne daritve,+ tako kakor smo to počeli mi+ in naši praočetje,+ naši kralji+ in naši knezi v Judovih mestih in po jeruzalemskih ulicah. Takrat smo se sitili s kruhom in se nam je dobro godilo, takrat nismo videli nobene nesreče.+ 18  Odkar pa smo nehali zažigati daritve ‚nebeški kraljici‘+ in ji izlivati pitne daritve, nam primanjkuje vsega in nas pokončujeta meč in lakota.+ 19  In ko smo ‚nebeški kraljici‘+ zažigale daritve ter ji izlivale pitne daritve,+ ko smo ji delale žrtvene kolače z njeno podobo in ji izlivale pitne daritve, ali smo to delale brez privoljenja svojih mož?«+ 20  Tedaj je Jeremija vsemu ljudstvu, moškim, ženam in vsem, ki so mu tako odgovorili, dejal: 21  »Ali se ni Jehova spomnil tega, kako ste v Judovih mestih in po jeruzalemskih ulicah zažigali daritve,+ vi+ in vaši praočetje,+ vaši kralji+ in vaši knezi+ ter ljudstvo dežele? Ali si ni tega priklical v misli*?+ 22  Toda Jehova ni mogel več prenašati vaših hudobnih dejanj in gnusob, ki ste jih počenjali,+ zato se je vaša dežela spremenila v pust kraj, grozljiv prizor in prekletstvo ter je ostala brez prebivalcev, kakor je še danes.+ 23  Zažigali ste daritve+ in grešili proti Jehovu,+ Jehovovega glasu niste poslušali+ in po njegovi postavi,+ po njegovih odredbah in opominih se niste ravnali, zato vas je doletela ta nesreča, kakor je danes.«+ 24  Jeremija je vsemu ljudstvu in vsem ženskam še dejal: »Poslušaj Jehovovo besedo, ves Juda, ki si v egiptovski deželi.+ 25  Jehova nad vojskami, Izraelov Bog, govori takole: ‚Možje in ve, njihove žene!+ Ve žene govorite s svojimi usti (vsi pa to izpolnjujete s svojimi rokami): »To, kar smo se zaobljubile, bomo tudi storile:+ ‚nebeški kraljici‘+ bomo zažigale daritve in ji izlivale pitne daritve.«+ To, kar ste se zaobljubile, boste storile, izpolnile boste svoje obljube!‘ 26  Zato prisluhni Jehovovi besedi, ves Juda, ki prebivaš v egiptovski deželi:+ ‚»Glej, pri svojem velikem imenu sem prisegel,«+ govori Jehova, »da po vsej egiptovski deželi ne bo več niti enega Judovega moža, ki bi klical moje ime+ z besedami: ‚Kakor res živi Vrhovni gospod Jehova!‘+ 27  Glej, bedel bom nad njimi v nesrečo, ne pa v dobro,+ in vsi Judovi možje, ki so v egiptovski deželi, bodo pomrli zaradi meča in lakote, vsi do zadnjega.+ 28  Tisti maloštevilni, ki bodo ubežali meču, pa se bodo iz egiptovske dežele vrnili v Judovo deželo.+ In ves Judov preostanek, ki je prišel v egiptovsko deželo, da bi tam prebival, bo vedel, čigava beseda se je izpolnila: moja ali njihova.«‘«+ 29  »‚To pa naj vam bo za znamenje,‘+ govori Jehova, ‚da vas bom kaznoval na tem kraju, tako da boste vedeli, da se bodo moje besede izpolnile vam v nesrečo:+ 30  Jehova pravi takole: »Glejte, faraona Hofrája, egiptovskega kralja,+ bom izročil v roke njegovim sovražnikom in v roke tistim, ki mu strežejo po življenju*,+ tako kakor sem Judovega kralja Zedekíja izročil v roke babilonskemu kralju Nebukadrezarju*, njegovemu sovražniku, ki mu je stregel po življenju*.«‘«+

Opombe

Nof je običajno hebrejskospisno ime za Mémfis.
Dobesedno »v srce«.
Dobesedno »po duši«.
Ali »Nebukadnezarju«.
Dobesedno »po duši«.