Jeremija 33:1–26

33  Ko je bil Jeremija še zaprt na Stražarskem dvorišču,+ mu je od Jehova že drugič prišla beseda:  »Jehova, ki je naredil zemljo,+ Jehova, ki jo je oblikoval+ in utrdil+ – Jehova je njegovo ime+ – govori takole:  ‚Kliči me, in ti bom odgovoril,+ povedal ti bom velike in nedoumljive stvari, ki jih ne poznaš.‘«+  »Kajti Jehova, Izraelov Bog, govori takole glede hiš v tem mestu in glede hiš Judovih kraljev, ki bodo porušene zaradi oblegovalnih nasipov in zaradi meča,+  glede tistih, ki se prihajajo bojevat zoper Kaldejce, da bi napolnili hiše s trupli ljudi, ki jih bom zaradi njihove hudobnosti udaril v svoji jezi in svojem srdu+ in zaradi katerih bom skril svoje obličje pred tem mestom:+  ‚Glej, poskrbel bom za njegovo okrevanje in ozdravitev;+ ozdravil jih bom in jim dal obilje miru in resnice.+  Judovo ljudstvo in Izraelovo ljudstvo bom pripeljal iz ujetništva.+ Sezidal jih bom, da bodo, kakor so bili na začetku.+  Očistil jih bom vseh njihovih pregreh, s katerimi so grešili proti meni,+ odpustil jim bom vse pregrehe, s katerimi so grešili proti meni in s katerimi so se pregrešili proti meni.+  Ime tega mesta mi bo v veselje,+ mesto mi bo v hvalo in okras pred vsemi narodi na zemlji, ki bodo slišali o vsem, kar jim bom dobrega storil.+ Zato se bodo prestrašili+ in vznemirili+ zaradi vse dobrote in zaradi vsega miru, ki mu ga bom naklonil.‘«+ 10  »Jehova govori takole: ‚Na tem kraju, za katerega boste govorili, da je pust, brez ljudi in živine, v Judovih mestih in na jeruzalemskih ulicah, ki bodo opustele,+ ki bodo brez ljudi, brez prebivalcev in živine, se bo spet slišal+ 11  glas veselja in glas radosti,+ glas ženina in glas neveste, glas tistih, ki bodo govorili: »Hvalite Jehova nad vojskami, ker je Jehova dober,+ ker vekomaj traja njegova srčna dobrotljivost*.«‘+ ‚Prinašali bodo zahvalne daritve v Jehovovo hišo,+ ker bom prebivalce dežele pripeljal iz ujetništva, da bodo, kakor so bili na začetku,‘+ govori Jehova.« 12  »Jehova nad vojskami pravi takole: ‚Na tem pustem kraju brez ljudi in živine+ in v vseh njegovih mestih bodo zopet pašniki, na katere bodo pastirji vodili svoje črede, da bi počivale.‘+ 13  ‚V mestih, ki so v gorovju, nižavi+ in na jugu,+ v Benjaminovi deželi,+ v okolici Jeruzalema+ in v Judovih mestih+ bodo črede spet hodile pod rokami tistega, ki jih bo štel,‘+ govori Jehova.« 14  »‚Glej, prihajajo dnevi,‘+ govori Jehova, ‚ko bom izpolnil obljubo, ki sem jo govoril+ glede Izraelove hiše+ in glede Judove hiše. 15  V tistih dneh in v tistem času bom storil, da bo Davidu pognal pravičen poganjek,+ in ta bo v deželi ravnal v skladu s pravico in pravičnostjo.+ 16  V tistih dneh bo Juda rešen+ in Jeruzalem bo prebival na varnem.+ In imenoval se bo: Jehova je naša pravičnost.‘«+ 17  »Kajti Jehova govori takole: ‚Davidu ne bo zmanjkalo mož, ki bodo sedeli na prestolu Izraelove hiše.+ 18  In levitskim duhovnikom ne bo zmanjkalo pred menoj mož, ki bodo neprestano darovali žgalne daritve, zažigali žitne daritve in prinašali žrtve.‘«+ 19  Jeremiju je zopet prišla beseda od Jehova: 20  »Jehova govori takole: ‚Če bi mogli prelomiti mojo zavezo z dnevom in mojo zavezo z nočjo, tako da dan in noč ne bi več nastopila ob svojem času,+ 21  potem bi se lahko prelomila tudi moja zaveza z Davidom, mojim služabnikom,+ tako da ta ne bi več imel sina, ki bi kraljeval na njegovem prestolu,+ in zaveza z levitskimi duhovniki, mojimi služabniki.+ 22  Kakor se vojske nebesnih teles ne da prešteti in morskega peska izmeriti,+ tako bom pomnožil seme* svojega služabnika Davida in levite, ki mi služijo.‘«+ 23  Jeremiju je znova prišla beseda od Jehova: 24  »Ali nisi opazil, kaj govorijo ti ljudje, namreč ‚Jehova bo zavrgel rodbini, ki ju je izbral‘?+ In do mojega ljudstva so nespoštljivi,+ tako da to v njihovih očeh ni več narod. 25  Jehova govori takole: ‚Tako gotovo, kakor sem sklenil zavezo z dnevom in nočjo+ in postavil odredbe glede neba in zemlje,+ 26  tako gotovo ne bom zavrgel semena* Jakoba in Davida, svojega služabnika,+ ampak bom od njegovega semena jemal tiste, ki bodo vladali nad semenom Abrahama, Izaka in Jakoba. Kajti zbral bom ljudstvo, ki je bilo odpeljano v ujetništvo,+ in se ga usmilil.‘«+

Opombe

Glej opombo k 1Mz 19:19.
Ali »potomstvo«.
Ali »potomstva«.