Jeremija 25:1–38

25  Jeremiju je v četrtem letu Jojakíma,+ Josíjevega sina, Judovega kralja, to je v prvem letu babilonskega kralja Nebukadrezarja*, prišla beseda glede vsega Judovega ljudstva.  Prerok Jeremija je glede vsega Judovega ljudstva in glede vseh prebivalcev Jeruzalema rekel:  »Od trinajstega leta Josíja,+ Amónovega sina, Judovega kralja, pa vse do danes, teh triindvajset let, je k meni prihajala Jehovova beseda. Ves ta čas sem vam govoril – zgodaj sem vstajal in govoril – toda niste poslušali.+  In Jehova je k vam pošiljal svoje služabnike, preroke – zgodaj je vstajal in jih pošiljal – toda niste poslušali+ niti niste nagnili svojega ušesa, da bi prisluhnili.+  Govorili so: ‚Odvrnite se, prosim, vsak od svoje hudobne poti in od svojih hudobnih dejanj,+ da boste prebivali v deželi, ki jo je Jehova že davno dal vam in vašim praočetom, da bi dolgo prebivali v njej.+  In ne hodite za drugimi bogovi, da bi jim služili in se jim klanjali; ne žalite me z izdelki svojih rok, da ne bom nad vas privedel nesreče.‘+  ‚Toda niste me poslušali,‘ govori Jehova, ‚ampak ste me žalili z izdelki svojih rok, sebi v nesrečo.‘+  Zato Jehova nad vojskami pravi takole: ‚»Ker niste poslušali mojih besed,  bom poklical in zbral vse rodove s severa,«+ govori Jehova, »in babilonskega kralja Nebukadrezarja, svojega služabnika,+ ter jih privedel nad to deželo+ in nad njene prebivalce in nad vse te okoliške narode.+ Pokončal jih bom* in storil, da bodo postali grozljiv prizor ter da bodo drugi žvižgali+ za njimi; na veke bodo opustošeni.+ 10  Storil bom, da bo izmed njih izginil glas veselja in glas radosti,+ glas ženina in glas neveste,+ glas ročnega mlina+ in svetloba svetilke.+ 11  Vsa ta dežela bo opustošena, postala bo grozljiv prizor, in ti narodi bodo služili babilonskemu kralju sedemdeset let.«‘+ 12  ‚Ko pa bo teh sedemdeset let preteklo,+ bom babilonskega kralja in tisti narod poklical na odgovor zaradi njihovih pregreh,‘+ govori Jehova. ‚Tudi deželo Kaldejcev+ bom poklical na odgovor in jo spremenil v večno puščavo.+ 13  Nad to deželo bom privedel vse, kar sem govoril zoper njo, vse, kar je napisano v tej knjigi, kar je Jeremija prerokoval zoper vse narode.+ 14  Kajti tudi oni – mnogi narodi in veliki kralji+ – so jih naredili za svoje služabnike,+ toda jaz bom tem narodom povrnil po njihovih dejanjih in po delu njihovih rok.‘«+ 15  Jehova, Izraelov Bog, mi je rekel takole: »Vzemi iz moje roke to čašo, v kateri je vino srda, in ga daj piti vsem narodom, h katerim te bom poslal!+ 16  Pili bodo in se opotekali, vedli se bodo kakor blazneži zaradi meča, ki ga bom poslal mednje.«+ 17  Tako sem iz Jehovove roke vzel čašo in dal piti vsem narodom, h katerim me je Jehova poslal, in sicer:+ 18  Jeruzalemu in Judovim mestom ter njegovim kraljem in knezom, da bodo opustošeni in bodo postali grozljiv prizor,+ da bodo drugi žvižgali za njimi in da bodo v prekletstvo, kakor se vidi že danes;+ 19  egiptovskemu kralju faraonu, njegovim služabnikom, njegovim knezom in vsemu njegovemu ljudstvu;+ 20  množici pripadnikov različnih ljudstev, vsem kraljem Uzove dežele,+ vsem kraljem filistejske dežele,+ Aškelónu,+ Gazi,+ Ekrónu+ in preostanku v Ašdódu;+ 21  Edómu,+ Moábu+ in Amónovim sinovom;+ 22  vsem kraljem v Tiru,+ vsem kraljem v Sidónu+ in kraljem na morskih otokih*; 23  Dedánu,+ Temáju,+ Buzu in vsem, ki so ostriženi na sencih;+ 24  vsem arabskim kraljem+ in vsem kraljem različnih ljudstev, ki prebivajo v pustinji; 25  vsem kraljem v Zimríju, vsem kraljem v Elámu+ in vsem kraljem Medijcev;+ 26  vsem kraljem na severu, ki so blizu in daleč, drugemu za drugim, in vsem drugim kraljestvom sveta, ki so na površju zemlje; kralj v Šešáhu*+ pa bo pil za njimi. 27  »Reci jim: ‚Jehova nad vojskami, Izraelov Bog, pravi takole: »Pijte in se opijanite, bljuvajte in padite, tako da ne boste mogli več vstati+ zaradi meča, ki ga bom poslal med vas.«‘+ 28  Če pa ne bodo hoteli vzeti čaše iz tvoje roke in piti, jim reci: ‚Jehova nad vojskami pravi takole: »Morali boste piti!+ 29  Kajti glej, nesrečo bom najprej privedel nad mesto, ki nosi moje ime+ – in vi naj bi ostali nekaznovani?«‘+ ‚Ne boste ostali nekaznovani, ker bom nad vse prebivalce zemlje priklical meč,‘ govori Jehova nad vojskami. 30  Prerokuj jim vse te besede in jim reci: ‚Jehova bo rjovel z višave,+ povzdignil bo svoj glas iz svojega svetega prebivališča.+ Rjovel bo na svoje zemeljsko prebivališče. Kakor vriskajo tisti, ki v stiskalnici stiskajo grozdje, tako bo on zmagoslavno vriskal zoper vse prebivalce zemlje.‘+ 31  ‚Hrup se bo slišal do skrajnega konca zemlje, ker je Jehova v sporu z narodi.+ On sam se bo pravdal z vsemi ljudmi.+ Hudobne bo izročil meču,‘+ govori Jehova. 32  Jehova nad vojskami govori takole: ‚Glej, nesreča se širi od naroda do naroda+ in velik vihar se bo vzdignil s skrajnih koncev zemlje.+ 33  Tistega dne bodo pobiti od Jehova ležali od enega konca zemlje do drugega.+ Ne bodo jih objokovali, ne bodo jih zbirali, niti jih ne bodo pokopavali.+ Bodo kakor gnoj na površju zemlje.‘+ 34  Tulite, pastirji, in vpijte!+ Valjajte se+ v prahu, vodje črede,+ ker so prišli dnevi, ko boste neusmiljeno pobiti in razkropljeni,+ padli boste kakor dragocene posode!+ 35  Pastirji so ostali brez zatočišča, vodje črede ne morejo ubežati.+ 36  Poslušajte vpitje pastirjev in tuljenje vodij črede, ker jim Jehova uničuje pašnik. 37  Mirna prebivališča so ostala brez življenja zaradi Jehovove plamteče jeze.+ 38  Kakor mlad lev je zapustil svoje skrivališče;+ njihova dežela je zaradi okrutnega meča in Njegove plamteče jeze postala grozljiv prizor.«+

Opombe

Ali »Nebukadnezarja«.
Ali »Pokončal jih bom kot hérem«. Glej opombo k 2Mz 22:20.
Ali »v obmorski deželi«. Dobesedno »na morskem otoku«.
Verjetno se nanaša na Babilon.