Jeremija 24:1–10

24  Jehova mi je pokazal, in glej: dve košari smokev sta stali pred Jehovovim templjem. To je bilo po tem, ko je babilonski kralj Nebukadrezar* odpeljal iz Jeruzalema v pregnanstvo v Babilon Jekoníja*,+ Jojakímovega sina,+ Judovega kralja, in Judove kneze, rokodelce+ in graditelje utrdb.+  Smokve v eni košari so bile zelo dobre, kakor so zgodnje smokve,+ toda smokve v drugi košari so bile zelo slabe, tako slabe, da jih ni bilo mogoče jesti.  In Jehova me je vprašal: »Kaj vidiš, Jeremija?« Odgovoril sem: »Smokve. Dobre smokve so zelo dobre, slabe pa zelo slabe, tako slabe, da jih ni mogoče jesti.«+  Tedaj mi je prišla Jehovova beseda:  »Jehova, Izraelov Bog, govori takole: ‚Kakor te dobre smokve bodo v mojih očeh dobri+ tudi Judovi pregnanci, ki sem jih od tod poslal v deželo Kaldejcev.+  Milostno se bom ozrl nanje+ in jih vrnil v to deželo.+ Zidal jih bom, ne pa podiral, sadil jih bom, ne pa ruval.+  Dal jim bom srce, da bodo spoznali,+ da sem jaz Jehova. In bodo moje ljudstvo,+ jaz pa bom njihov Bog, ker se bodo vrnili k meni z vsem svojim srcem.+  In kakor s slabimi smokvami, ki so tako slabe, da jih ni mogoče jesti,‘+ govori Jehova, ‚bom storil z Judovim kraljem Zedekíjem,+ z njegovimi knezi, z jeruzalemskim ostankom, ki bo ostal v tej deželi,+ in s tistimi, ki prebivajo v egiptovski deželi.+  Nadnje bom privedel takšno nesrečo, da bodo postali grozljiv prizor za vsa kraljestva na zemlji.+ Storil bom, da jih bodo sramotili in s prezirom govorili o njih*, da bodo v posmeh+ in prekletstvo+ povsod, kamor jih bom razkropil.+ 10  Nadnje bom poslal meč,+ lakoto+ in kugo,+ dokler jih ne bom iztrebil iz dežele, ki sem jo dal njim in njihovim praočetom.‘«+

Opombe

Ali »Nebukadnezar«.
»Jekoníja« je v Jer 22:24, 28 in 37:1 skrajšano na »Koníja«. Isto kot »Jojahín« v 2Kr 24:6–15.
Dobesedno »in da bodo v pregovor (rek)«.