Jeremija 22:1–30

22  Jehova pravi takole: »Pojdi dol v hišo Judovega kralja in tam oznani to besedo.  Reci: ‚Poslušaj Jehovovo besedo, Judov kralj, ki sediš na Davidovem prestolu,+ ti in tvoji služabniki in tvoje ljudstvo, ki vstopajo skozi ta vrata.+  Jehova govori takole: »Ravnajte v skladu s pravico in pravičnostjo ter rešujte oropanega iz rok goljufa! Ne ravnajte grdo s priseljencem, siroto* in vdovo;+ ne tlačite jih!+ Ne prelivajte nedolžne krvi na tem kraju!+  Če boste namreč izpolnjevali to besedo, bodo skozi vrata te hiše vstopali kralji, ki sedijo na Davidovem prestolu,+ ki se peljejo na vozovih in jezdijo na konjih, kralji s svojimi služabniki in svojim ljudstvom.«‘+  ‚Toda če ne boste poslušali teh besed,‘ govori Jehova, ‚prisegam pri samem sebi,+ da bo ta hiša opustošena.‘+  Jehova takole govori glede hiše Judovega kralja: ‚Zame si kakor Gileád, kakor vrh Libanona.+ Toda spremenil te bom v pustinjo;+ niti eno mesto ne bo več naseljeno.+  Zoper tebe bom pripravil* tiste, ki pokončujejo,+ vsakega z njegovim orožjem,+ in bodo posekali najboljše izmed tvojih ceder+ ter jih pometali v ogenj.+  Mnogi narodi bodo šli mimo tega mesta in govorili drug drugemu: »Zakaj je Jehova tako storil temu velikemu mestu?«+  In bodo odgovorili: »Zato, ker so zapustili zavezo Jehova, svojega Boga,+ ter se klanjali drugim bogovom in jim služili.«‘+ 10  Ne jokajte za mrtvim+ in ne žalujte za njim, ampak jokajte za tistim, ki gre v pregnanstvo, ker se ne bo več vrnil in ne bo več videl dežele svojih sorodnikov. 11  Kajti Jehova pravi takole glede Šalúma*,+ Josíjevega sina, Judovega kralja, ki kraljuje namesto svojega očeta Josíja+ in ki je odšel iz tega kraja: ‚Nikoli več se ne bo vrnil. 12  V kraju, kamor so ga odpeljali v pregnanstvo, bo umrl in te dežele ne bo več videl.‘+ 13  Gorje tistemu, ki si gradi hišo,+ toda ne s pravičnostjo, in zgornje sobe, toda ne s pravico, ki svojemu bližnjemu ne plačuje za njegovo delo in mu ne daje njegovega zaslužka,+ 14  ki pravi: ‚Zgradil si bom veliko hišo in prostorne zgornje sobe.+ Povečal bom svoja okna in stene obložil s cedrovino+ ter jih premazal z rdečo barvo*.‘+ 15  Ali boš še naprej kraljeval, ker glede cedrovine prekašaš druge? Ali ni tvoj oče jedel in pil ter ravnal v skladu s pravico in pravičnostjo?+ Zato se mu je dobro godilo.+ 16  Zavzemal se je za pravdo ubožca in reveža.+ Zato se mu je dobro godilo. ‚Ali ne pomeni to poznati mene?‘ govori Jehova. 17  ‚Tvoje oči in tvoje srce pa se ženejo le za nepravičnim dobičkom+ in za tem, da bi prelival kri nedolžnih ljudi,+ da bi goljufal in izsiljeval.‘ 18  Zato Jehova glede Jojakíma,+ Josíjevega sina, Judovega kralja, govori takole: ‚Ne bodo žalovali za njim: »Gorje, moj brat! Gorje, moja sestra!« Ne bodo žalovali za njim: »Gorje, o gospodar! Gorje, njegovo dostojanstvo!«+ 19  Pokopali ga bodo tako kakor osla+ – odvlekli ga bodo in vrgli onstran jeruzalemskih vrat.‘+ 20  Povzpni se na Libanon+ in vpij, na Bašánu+ povzdigni svoj glas! Vpij z Abaríma,+ ker so vsi tvoji ljubimci strti!+ 21  Govoril sem ti, ko si še živela v svoji brezskrbnosti,+ vendar si rekla: ‚Ne bom poslušala.‘+ Tako si ravnala od svoje mladosti: nisi poslušala mojega glasu.+ 22  Veter bo pasel vse tvoje pastirje+ in tvoji ljubimci bodo odšli v ujetništvo.+ Tedaj boš zaradi vse svoje nesreče osramočena in ponižana.+ 23  O ti, ki prebivaš na Libanonu,+ ki gnezdiš na cedrah,+ kako boš vzdihovala, ko te bodo obšle porodne bolečine,+ popadki kakor porodnico!«+ 24  »‚Kakor res živim,‘ govori Jehova, ‚tudi če bi bil Koníja*,+ Jojakímov+ sin, Judov kralj, pečatni prstan+ na moji desnici, bi ga snel s prsta.+ 25  Izročil ga bom v roke tistim, ki mu strežejo po življenju*,+ in v roke tistim, ki se jih boji, in v roke Nebukadrezarju*, babilonskemu kralju, in v roke Kaldejcem.+ 26  Njega in njegovo mater,+ ki ga je rodila, bom vrgel v drugo deželo, v deželo, v kateri se niste rodili, in tam boste umrli.+ 27  V deželo, v katero se bo želela vrniti njihova duša, se ne bodo vrnili.+ 28  Ali je ta človek, Koníja,+ zaničevana in razbita posoda,+ skleda, ki je nihče ne mara?+ Zakaj morajo biti on in njegovi potomci zalučani na tla in vrženi v deželo, ki je prej niso poznali?‘+ 29  O zemlja, zemlja, zemlja, poslušaj Jehovovo besedo!+ 30  Jehova govori takole: ‚Zapišite, da je ta mož brez otrok,+ da je človek, ki ne bo imel uspeha v svojem življenju;+ nobenemu od njegovih potomcev namreč ne bo uspelo, da bi sedel na Davidovem prestolu+ in še vladal v Judu.‘«

Opombe

Dobesedno »z dečkom brez očeta«.
Dobesedno »posvetil«.
Imenovan tudi »Joaház«.
Ali »s cinobrasto barvo«.
Hebrejsko »Koníja«. Isto kot »Jojahín« v 2Kr 24:6–15. V grški Septuaginti, sirski Pešiti in latinski Vulgati »Jekoníja«.
Dobesedno »po duši«.
Ali »Nebukadnezarju«.