Janez 19:1–42

19  Tedaj je Pilát vzel Jezusa in ga dal prebičati.+  Vojaki so iz trnja spletli krono in mu jo položili na glavo ter ga ogrnili s škrlatnim vrhnjim oblačilom.+  Nato so stopali k njemu in mu govorili: »Pozdravljen, kralj Judov!« Tudi klofutali so ga.+  Tedaj je Pilát spet šel ven in jim rekel: »Glejte, pripeljal vam ga bom ven, da boste spoznali, da na njem ne najdem nobene krivde.«+  Jezus je torej prišel ven, s trnovo krono na glavi in ogrnjen s škrlatnim vrhnjim oblačilom. In Pilát jim je rekel: »Glejte, človek!«  Toda ko so ga višji duhovniki in stražniki videli, so zavpili: »Na kol z njim!* Na kol z njim!«+ Pilát pa jim je rekel: »Sami ga vzemite in pribijte na kol, jaz namreč na njem ne najdem nobene krivde.«+  Judje so mu odgovorili: »Mi imamo postavo+ in po tej postavi mora umreti, ker se je delal Božjega sina.«+  Ko je Pilát to slišal, se je še bolj zbal.  Spet je šel v palačo in Jezusa vprašal: »Od kod si?« Toda Jezus mu ni odgovoril.+ 10  Zato mu je Pilát rekel: »Z menoj ne govoriš?+ Mar ne veš, da imam oblast, da te izpustim, in oblast, da te pribijem na kol?« 11  Jezus pa mu je odgovoril: »Nobene oblasti ne bi imel nad menoj, če ti ne bi bila dana od zgoraj.+ Zato ima človek, ki me je tebi izročil, večji greh.« 12  Zaradi tega si je Pilát še naprej prizadeval, da bi ga izpustil. Toda Judje so vpili: »Če ga izpustiš, nisi cesarjev prijatelj. Vsak, ki se dela kralja, govori proti cesarju.«+ 13  Ko je Pilát slišal te besede, je Jezusa privedel ven in se usedel na sodni stol na kraju, ki se imenuje Kamniti tlak, po hebrejsko Gabatá. 14  Bil pa je dan pashalnega pripravljanja,+ in to okoli šeste ure*. Judom je rekel: »Glejte, vaš kralj!« 15  Oni pa so zavpili: »Proč z njim! Proč z njim! Daj ga pribiti na kol!« In Pilát jih je vprašal: »Vašega kralja naj dam pribiti na kol?« Toda višji duhovniki so odgovorili: »Nimamo kralja, samo cesarja.«+ 16  Tedaj jim ga je izročil, da naj ga pribijejo na kol.+ Tako so Jezusa zdaj prevzeli oni. 17  Sam si je nesel mučilni kol+ in odšel na tako imenovani Kraj lobanje, ki se po hebrejsko imenuje Gólgota.+ 18  Tam so ga pritrdili na kol+ in na kola poleg njega še dva moža, enega na eno stran in drugega na drugo, tako da je bil Jezus na sredini.+ 19  Pilát je dal napraviti tudi napis in ga pritrditi na mučilni kol. Na njem je pisalo: »Jezus Nazaréčan, kralj Judov.«+ 20  Ta napis so brali mnogi Judje, saj je bil kraj, kjer je bil Jezus pribit, blizu mesta,+ in je bil napisan po hebrejsko, latinsko in grško. 21  Toda judovski višji duhovniki so začeli Pilátu govoriti: »Ne piši ‚Kralj Judov‘, ampak da je sam rekel ‚Jaz sem kralj Judov‘.« 22  Pilát pa je odvrnil: »Kar sem napisal, sem napisal.« 23  Potem ko so vojaki Jezusa pribili na kol, so mu vzeli vrhnja oblačila (razdelili so jih na štiri dele, za vsakega vojaka enega) in še spodnje oblačilo. Toda spodnje oblačilo je bilo brez šiva, od vrha sceloma stkano.+ 24  Zato so drug drugemu rekli: »Ne trgajmo ga, ampak z žrebanjem odločimo, čigavo bo.« To pa je bilo zato, da bi se izpolnil odlomek iz Svetih spisov: »Razdelili so si moja vrhnja oblačila in za moje oblačilo so žrebali.«+ In vojaki so tako tudi res storili. 25  Ob Jezusovem mučilnem kolu pa so stale njegova mati,+ njena sestra ter Marija,+ Klopájeva žena, in Marija Magdalena.+ 26  Tedaj je Jezus, ko je videl svojo mater in učenca, katerega je ljubil,+ da stojita poleg, materi rekel: »Žena, glej, tvoj sin!« 27  Nato pa je učencu rekel: »Glej, tvoja mati!« In tisto uro jo je učenec vzel na svoj dom. 28  Po vsem tem je Jezus, saj je vedel, da se je do takrat že vse izpolnilo, rekel »Žejen sem«, da bi se izpolnil odlomek iz Svetih spisov.+ 29  Tam pa je stala posoda, napolnjena s kislim vinom. Zato so na izopovo* steblo nataknili v vino namočeno gobo in mu jo prinesli k ustom.+ 30  Ko pa je okusil kislo vino, je rekel: »Izpolnjeno je!«+ Sklonil je glavo in izdihnil*.+ 31  Ker pa je bil dan pripravljanja,+ so Judje, da trupla ne bi ostala+ na mučilnih kolih na šabat* (tisti šabatni dan je bil namreč velik*),+ Piláta prosili, da bi možem zlomili noge in nato trupla sneli. 32  Vojaki so torej prišli, zlomili noge prvemu in nato še drugemu, ki sta bila na kolih poleg Jezusa. 33  Ko pa so prišli do Jezusa, so videli, da je že mrtev, zato mu niso zlomili nog. 34  Vseeno pa mu je eden od vojakov s sulico prebodel stran,+ in takoj sta pritekli kri in voda. 35  In ta, ki je to videl, je pričeval in njegovo pričevanje je resnično. In ta ve, da govori resnico, da bi tudi vi verovali.+ 36  Vse to pa se je zgodilo, da bi se izpolnil odlomek iz Svetih spisov: »Niti ene kosti mu ne bodo zdrobili.«+ 37  Neki drug odlomek pa se glasi: »Gledali bodo v tistega, ki so ga prebodli.«+ 38  Po vsem tem je Jožef iz Arimatéje, ki je sicer bil Jezusov učenec, vendar je bil to na skrivaj iz strahu pred Judi,+ prosil Piláta, naj mu dovoli sneti Jezusovo truplo. In Pilát mu je dovolil.+ Prišel je torej in truplo snel.+ 39  Prišel pa je tudi Nikodém, tisti, ki je prvič prišel k njemu ponoči, ter prinesel zvitek mire in aloe, kakih sto funtov*.+ 40  Vzela sta torej Jezusovo truplo in ga z dišavami vred povila s povoji,+ kakor pač imajo Judje navado pripravljati za pokop. 41  Na kraju, kjer je bil Jezus pribit na kol, pa je bil vrt in v njem nov grob,+ v katerega ni bil še nihče položen. 42  Ker je bil ta grob blizu, sta zaradi judovskega dneva pripravljanja+ vanj položila Jezusa.

Opombe

Glej Dodatek 10.
Približno opoldne. Mišljena je šesta ura od sončnega vzhoda.
Glej opombo k 2Mz 12:22.
Ali »nehal dihati«. Dobesedno »izročil duha«.
To ni bil običajni šabat, ampak dvojni šabat. Tako se je imenoval zato, ker je 15. nisan (ki je bil sicer prvi dan sedemdnevnega praznika nekvašenih kruhkov in je bil vedno šabat, ne glede na to, na kateri dan v tednu je prišel) sovpadal z običajnim šabatom.
Glej opombo k 2Mz 16:23.
Glej opombo k Jn 12:3.