Janez 18:1–40

18  Jezus je po teh besedah s svojimi učenci odšel čez dolino* Kidróna+ tja, kjer je bil vrt, ter skupaj z učenci vstopil vanj.+  Ta kraj pa je poznal tudi Juda, njegov izdajalec, saj se je Jezus tam mnogokrat sešel s svojimi učenci.+  Juda je torej s četo vojakov in stražnikov od višjih duhovnikov in farizejev prišel tja z baklami, svetilkami in orožjem.+  Jezus pa je vedel, kaj vse bo prišlo nadenj,+ zato je šel in jim rekel: »Koga iščete?«  Odgovorili so mu: »Jezusa Nazaréčana.«+ In on jim je rekel: »Jaz sem ta.« Z njimi pa je stal tudi Juda, njegov izdajalec.+  In ko jim je rekel »Jaz sem ta«, so stopili nazaj+ in padli na tla.  Zato jih je še enkrat vprašal: »Koga iščete?« In odgovorili so: »Jezusa Nazaréčana.«  Jezus pa je odvrnil: »Saj sem vam povedal, da sem jaz ta. Če torej iščete mene, pustite njim oditi.«  To je rekel zato, da bi se izpolnile njegove besede: »Nikogar od teh, ki si mi jih dal, nisem izgubil.«+ 10  Simon Peter pa je imel s seboj meč. Izdrl ga je in z njim udaril sužnja velikega duhovnika ter mu odsekal desno uho.+ Temu sužnju je bilo ime Malh. 11  Tedaj je Jezus Petru rekel: »Spravi meč v nožnico!+ Mar naj ne pijem iz keliha, ki mi ga je dal Oče?«+ 12  V tistem so vojaki, tisočnik in judovski stražniki Jezusa prijeli, ga zvezali 13  in odvedli najprej k Anu; ta je bil Kajfov tast, Kajfa pa je bil tisto leto veliki duhovnik.+ 14  On je bil tisti, ki je Judom svetoval, da je zanje bolje, da en človek umre za ljudstvo.+ 15  Simon Peter in še neki drug učenec pa sta Jezusu sledila.+ Ta učenec se je poznal z velikim duhovnikom in je šel z Jezusom na dvorišče velikega duhovnika, 16  Peter pa je stal zunaj pri vratih.+ Tedaj je ta drugi učenec, ki se je poznal z velikim duhovnikom, šel ven, se pogovoril z vratarico in pripeljal Petra noter. 17  Služkinja, ta vratarica, je Petra vprašala: »Ali nisi tudi ti eden od učencev tega človeka?« In Peter je odgovoril: »Nisem.«+ 18  Tam pa so stali sužnji in stražniki ter se greli ob žerjavici,+ ki so si jo napravili, ker je bilo mrzlo. Tudi Peter je stal z njimi in se grel. 19  Višji duhovnik je torej Jezusa spraševal o njegovih učencih in o njegovem nauku. 20  Jezus pa mu je odgovoril: »Svetu sem javno govoril. Vedno sem učil v sinagogi in v templju,+ kjer se zbirajo vsi Judje. Ničesar nisem govoril na skrivnem. 21  Zakaj sprašuješ mene? Vprašaj tiste, ki so slišali, kaj sem jim govoril. Glej! Oni vedo, kaj sem rekel.« 22  Po teh besedah mu je eden od stražnikov, ki so tam stali, dal klofuto+ in mu rekel: »Ali tako odgovarjaš višjemu duhovniku?« 23  Jezus pa mu je odgovoril: »Če sem narobe govoril, dokaži, da je narobe, če pa prav, zakaj me tepeš?« 24  Tedaj ga je Ana zvezanega poslal k velikemu duhovniku Kajfu.+ 25  Simon Peter pa je stal in se grel. Tedaj so ga vprašali: »Ali nisi tudi ti eden od njegovih učencev?« Toda on je zanikal in rekel: »Nisem.«+ 26  Eden od sužnjev velikega duhovnika, sorodnik tistega, ki mu je Peter odsekal uho,+ pa je vprašal: »Mar te nisem videl z njim na vrtu?« 27  Toda Peter je spet zanikal, in tisti trenutek je zapel petelin.+ 28  Jezusa so nato od Kajfa odvedli v palačo deželnega upravitelja.+ Bilo pa je zgodaj zjutraj. Vendar sami niso vstopili v upraviteljevo palačo, da se ne bi oskrunili+ in da bi lahko jedli pashalni obed. 29  Zato je Pilát prišel ven k njim in jih vprašal: »Česa obtožujete tega človeka?«+ 30  Odgovorili so mu. »Če ta človek ne bi bil hudodelec, ti ga ne bi izročili.« 31  Zato jim je Pilát rekel: »Vzemite ga sami in ga sodite po svoji postavi.«+ Judje pa so mu odvrnili: »Nam ni dovoljeno nikogar ubiti.«+ 32  To pa se je zgodilo zato, da bi se izpolnilo, kar je rekel Jezus, ko je naznanil, kakšne smrti mora umreti.+ 33  Pilát je torej spet vstopil v palačo, poklical Jezusa in ga vprašal: »Ali si ti kralj Judov?«+ 34  Jezus je odgovoril: »Ali si to rekel sam od sebe ali so ti drugi povedali o meni?«+ 35  Pilát je odgovoril: »Mar sem jaz Jud? Tvoj lastni narod in višji duhovniki so te izročili meni.+ Kaj si storil?« 36  Jezus pa je rekel:+ »Moje kraljestvo ni del tega sveta.+ Če bi bilo del tega sveta, bi se moji služabniki bojevali,+ da ne bi bil izročen Judom. Toda moje kraljestvo ni od tod.« 37  Zato ga je Pilát vprašal: »Torej, ali si kralj?« Jezus je odgovoril: »Ti praviš, da sem kralj.+ Jaz sem se rodil in prišel na svet zato, da bi pričal za resnico.+ Vsak, ki je na strani resnice,+ posluša moj glas.«+ 38  In Pilát ga je vprašal: »Kaj je resnica?« Po teh besedah je šel spet ven k Judom in jim rekel: »Na njem ne najdem nobene krivde.+ 39  Poleg tega pa je pri vas navada, da za pasho izpustim enega človeka.+ Ali torej hočete, da izpustim kralja Judov?« 40  Tedaj so spet zavpili: »Ne tega, ampak Barába!« Barába pa je bil razbojnik.+

Opombe

Gre za suho rečno strugo, po kateri je voda tekla samo pozimi ob močnem deževju. Glej Dodatek 15.