Janez 1:1–51

1  V začetku+ je bil Beseda+ in Beseda je bil pri Bogu+ in Beseda je bil bog*.+  Ta je bil v začetku+ pri Bogu.+  Vse je nastalo po njem+ in brez njega ni nastalo nič. To, kar je nastalo  po njem, je bilo življenje,+ življenje pa je bilo ljudem luč.+  In luč sveti v temi,+ toda tema je ne premaga.  Pojavil pa se je človek, ki je bil poslan kot Božji predstavnik:+ ime mu je bilo Janez.+  Prišel je za pričo,+ da bi pričeval o luči+ in bi tako po njem verovali vsakršni ljudje.+  On ni bil ta luč,+ ampak naj bi pričeval+ o tej luči.  Ta, ki je prava luč+ in razsvetljuje+ vsakršnega človeka,+ pa naj bi v kratkem šele prišel na svet. 10  Bil je na svetu+ in svet je po njem nastal,+ toda svet ga ni spoznal. 11  Prišel je v svoj domači kraj, toda njegovi ga niso sprejeli.+ 12  Vsem tistim, ki so ga sprejeli,+ pa je dal oblast, da postanejo Božji otroci,+ zato ker so verovali v njegovo ime.+ 13  In ti se niso rodili iz krvi niti iz volje mesa niti iz volje moža, temveč iz Boga.+ 14  Tako je Beseda postal meso+ in je prebival med nami. Videli smo njegovo slavo, slavo, kakršno ima edinorojeni sin+ od očeta. Bil je poln nezaslužene dobrotljivosti in resnice.+ 15  (Janez je pričeval o njem, pravzaprav je klical – ta je bil tisti, ki je rekel: »Tisti, ki prihaja za menoj, je pred menoj, ker je obstajal prej kakor jaz.«)+ 16  Kajti od njegove polnosti+ smo vsi prejeli obilje nezaslužene dobrotljivosti*.+ 17  Postava je bila namreč dana po Mojzesu,+ nezaslužena dobrotljivost+ in resnica+ pa sta prišli po Jezusu Kristusu. 18  Boga ni še nikoli nihče videl.+ Edinorojeni bog*,+ ki je pri Očetu na najzaupnejšem položaju, njemu najbliže*,+ on ga je oznanil.+ 19  In takole je pričeval Janez, ko so Judje poslali iz Jeruzalema k njemu duhovnike in levite, naj ga vprašajo »Kdo si?«+ 20  – priznal je in ni zatajil. Odkrito je rekel: »Jaz nisem Kristus*+ 21  Pa so ga vprašali: »Kaj torej? Ali si Elija?«+ Odgovoril je: »Nisem.« »Ali si Prerok?«+ In odgovoril je: »Nisem!« 22  Zato so ga vprašali: »Kdo si? Povej nam, da bomo lahko odgovorili tistim, ki so nas poslali. Kaj praviš o sebi?«+ 23  Rekel je: »Jaz sem glas nekoga, ki v pustinji vpije ‚Poravnajte pot Jehovu‘, tako kakor je rekel prerok Izaija.«+ 24  Odposlanci pa so bili od farizejev*. 25  Zato so ga vprašali: »Zakaj potem krščuješ,+ če nisi ne Kristus, ne Elija, ne Prerok?« 26  Janez jim je odgovoril: »Jaz krščujem v vodi. Med vami+ pa stoji nekdo, ki ga ne poznate,+ 27  ta, ki prihaja za menoj, vendar mu jaz nisem vreden odvezati jermenov na sandalah.«+ 28  To se je zgodilo v Betániji, onstran Jordana, kjer je Janez krščeval.+ 29  Naslednji dan je zagledal Jezusa, da prihaja k njemu, in je rekel: »Glej, Božje Jagnje,+ ki odvzema greh+ sveta!+ 30  Ta je tisti, o katerem sem rekel: za menoj prihaja človek, ki je pred menoj, ker je obstajal prej kakor jaz.+ 31  Tudi jaz ga nisem poznal, toda krščevat v vodi sem prišel ravno zato, da bi se on razodel Izraelu.«+ 32  Pričeval je še: »Videl sem, kako je iz nebes prihajal duh kakor golob in ostal nad njim.+ 33  Tudi jaz ga nisem poznal, toda Ta, ki me je poslal+ krščevat v vodi, mi je rekel: ‚Tisti, na kogar boš videl, da bo prišel duh in na njem ostal, ta je, ki krščuje s svetim duhom.‘+ 34  Jaz sem to videl in pričujem, da je ta Božji Sin.«+ 35  Naslednji dan je Janez spet stal tam z dvema svojima učencema. 36  In ko je videl, da gre mimo Jezus, je rekel: »Glej, Božje Jagnje!«+ 37  Učenca sta to slišala in šla za Jezusom. 38  Tedaj se je Jezus obrnil, in ko je videl, da gresta za njim, ju je vprašal: »Kaj hočeta?« Odgovorila sta mu: »Rabi (kar v prevodu pomeni učitelj), kje stanuješ?« 39  In on jima je odgovoril: »Pridita in bosta videla.«+ Šla sta torej in videla, kje stanuje, ter ostala pri njem tisti dan. Bilo pa je okoli desete ure*. 40  Eden od teh, ki sta slišala Janezove besede in šla za Jezusom, pa je bil Andrej,+ brat Simona Petra. 41  Ta je najprej našel svojega brata Simona in mu rekel: »Našli smo Mesija«+ (kar v prevodu pomeni Kristus).+ 42  In odpeljal ga je k Jezusu. Ko ga je Jezus pogledal,+ je rekel: »Ti si Simon,+ Janezov sin.+ Imenoval se boš Kefa« (kar se prevaja s Peter)*.+ 43  Drugi dan je Jezus želel odpotovati v Galilejo. Našel je Filipa+ in mu rekel: »Hodi za menoj.«+ 44  Filip pa je bil iz Betsájde,+ iz Andrejevega in Petrovega mesta. 45  In Filip je našel Natánaela+ ter mu rekel: »Našli smo tistega, o katerem so pisali Mojzes (v Postavi)+ in Preroki,+ Jožefovega sina Jezusa+ iz Názareta.« 46  Natánael pa ga je vprašal: »Ali iz Názareta sploh more priti kaj dobrega?«+ Filip mu je odgovoril: »Pridi in poglej!« 47  Ko je Jezus videl Natánaela prihajati k njemu, je o njem rekel: »Glejte, pravi Izraelec, v katerem ni prevare.«+ 48  Natánael ga je vprašal: »Kako to, da me poznaš?« Jezus pa mu je odgovoril: »Še preden te je Filip poklical, sem te videl, ko si bil pod smokvo.« 49  In Natánael mu je dejal: »Rabi, ti si Božji Sin,+ ti si Izraelov kralj.«+ 50  Jezus pa mu je odvrnil: »Ali veruješ zato, ker sem ti povedal, da sem te videl pod smokvo? Videl boš še večje stvari od teh.« 51  Rekel mu je še: »Resnično, resnično vam povem: videli boste nebesa odprta in Božje angele,+ kako se vzpenjajo in spuščajo k Sinu človekovemu.«+

Opombe

Ali »takšen kakor Bog, božanski«. Glej Dodatek 11.
Dobesedno »nezasluženo dobrotljivost za nezasluženo dobrotljivostjo«.
V najstarejših grških rokopisih piše »edinorojeni bog«, v kasnejših rokopisih pa »edinorojeni Sin«. Glej opombo k Jn 1:1.
»Pri Očetu na najzaupnejšem položaju, njemu najbliže« – dobesedno »v Očetovem naročju«.
Ali »Maziljenec, Mesija«. Glej opombo k Mt 1:16.
Glej opombo k Mt 3:7 pri »farizeji«.
Približno ob 16h. Mišljena je deseta ura od sončnega vzhoda.
Aramejsko ime »Kefa« in grško ime »Peter« pomenita »skala, kamen«.