Ezra 10:1–44

10  Ko je Ezra, ves v solzah in zleknjen pred hišo+ pravega Boga, nehal moliti+ in priznavati grehe,+ se je ob njem zbrala zelo velika množica Izraelcev, moških, žensk in otrok, in ljudstvo je silno jokalo.  Tedaj je Šehanjá, sin Jehiéla,+ od Elámovih sinov,+ rekel Ezru: »Nezvesto smo ravnali proti našemu Bogu in si za žene jemali tujke izmed ljudstev dežele.+ Vendar pa je glede tega še upanje+ za Izraela.  Zato zdaj sklenimo zavezo+ z našim Bogom in obljubimo, da bomo poslali proč+ vse žene in otroke, ki so jih rodile, skladno z odločitvijo Jehova in tistih, ki se bojijo+ zapovedi+ našega Boga, da bi se ravnalo po postavi.+  Vstani, kajti tvoja dolžnost je, da poskrbiš za to, in mi bomo s teboj. Bodi močan in ukrepaj!«  Tedaj je Ezra vstal ter vodilnim duhovnikom, levitom in vsemu Izraelu rekel, naj prisežejo,+ da bodo storili po tej besedi. In so prisegli.  Nato je Ezra odšel izpred hiše pravega Boga ter se napotil v jedilnico+ Eljašíbovega sina Jehohanána. Šel je sicer tja, vendar ni ne jedel kruha+ ne pil vode, ker je žaloval+ zaradi nezvestobe tistih, ki so se vrnili iz ujetništva.  Potem so po vsem Judu in Jeruzalemu razglasili, naj se vsi, ki so se vrnili iz pregnanstva,+ zberejo v Jeruzalemu;  vsakemu namreč, ki v treh dneh ne bo prišel,+ kakor so določili knezi+ in starešine, bodo zaplenili vse njegovo imetje*,+ njega pa bodo izločili+ iz zbora tistih, ki so se vrnili iz pregnanstva.  Tako so se vsi iz Judovega in Benjaminovega rodu v treh dneh zbrali v Jeruzalemu, in sicer v devetem+ mesecu, dvajsetega dne v mesecu. Vse ljudstvo je sedelo na dvorišču hiše pravega Boga in trepetalo zaradi resnosti položaja in zaradi dežja.+ 10  Nato je duhovnik Ezra vstal in jim rekel: »S tem da ste si za žene jemali tujke,+ ste ravnali nezvesto. Tako ste pomnožili Izraelovo krivdo.+ 11  Zato se zdaj izpovejte+ Jehovu, Bogu svojih praočetov, in izpolnite njegovo voljo.+ Ločite se od ljudstev dežele in od tujih žena.«+ 12  In ves zbor je odvrnil in glasno rekel: »Storili bomo tako, kakor si nam rekel.+ 13  Toda ljudstva je veliko, in ker je sedaj obdobje dežja, ni mogoče stati zunaj. Prav tako se tega ne da urediti v enem ali dveh dneh, kajti s svojim uporniškim ravnanjem smo se hudo pregrešili. 14  Zato naj zdaj, prosimo, naši knezi+ zastopajo ves zbor, in vsi v naših mestih, ki so si za ženo vzeli tujko, naj pridejo ob določenih časih skupaj s starešinami in sodniki vsakega mesta, dokler ne bo ta stvar razrešena in se bo plamteča jeza našega Boga odvrnila od nas.« 15  (Toda Asaélov sin Jonatan in Tikvájev sin Jahzejá sta se temu uprla,+ levita Mešulám in Šabetáj+ pa sta ju pri tem podpirala.) 16  In tisti, ki so se vrnili iz pregnanstva,+ so storili tako. Tedaj so se duhovnik Ezra in družinski poglavarji svojih očetnih hiš,+ vsi poimensko določeni, ločili in se prvega dne desetega meseca+ usedli, da bi preiskali stvari.+ 17  Do prvega dne prvega meseca so razrešili vse zadeve mož, ki so si za žene vzeli tujke.+ 18  Tudi nekateri izmed sinov duhovnikov+ so si za žene vzeli tujke: od sinov Ješúa,+ Jozadákovega sina,+ in njegovih bratov – Maasejá, Eliézer, Jaríb in Gedalíja. 19  Toda ti so s stiskom rok obljubili, da bodo svoje žene poslali proč in da bodo, ker so krivi,+ darovali ovna+ iz črede za svojo krivdo. 20  Od Imérjevih sinov+ sta bila Hananí in Zebadjá. 21  Od Harímovih sinov:+ Maasejá, Elija, Šemajá, Jehiél in Uzíja. 22  Od Pašhúrjevih sinov:+ Eljoenáj, Maasejá, Izmael, Netanél, Jozabád in Elasá. 23  Od levitov: Jozabád, Šimí, Kelajá (to je Kelitá), Petahjá, Juda in Eliézer. 24  Od pevcev: Eljašíb. Od vratarjev: Šalúm, Télem in Urí. 25  In od Izraela: od Paróševih sinov+ so bili Ramjá, Jizijá, Malkijá, Mijamín, Eleázar, Malkijá in Benajá. 26  Od Elámovih sinov:+ Matanjá, Zaharíja, Jehiél,+ Abdí, Jeremót in Elija. 27  Od Zátujevih sinov:+ Eljoenáj, Eljašíb, Matanjá, Jeremót, Zabád in Azizá. 28  Od Bebájevih sinov:+ Jehohanán, Hananíja, Zabáj in Atláj. 29  Od Baníjevih sinov: Mešulám, Malúh, Adajá, Jašúb, Šeál in Jeremót. 30  Od Páhat Moábovih sinov:+ Adná, Kelál, Benajá, Maasejá, Matanjá, Bezalél, Binúj in Manáse. 31  Od Harímovih sinov:+ Eliézer, Jišijá, Malkijá,+ Šemajá, Šimeón, 32  Benjamin, Malúh in Šemarjá. 33  Od Hašúmovih sinov:+ Matenáj, Matatá, Zabád, Elifélet, Jeremáj, Manáse in Šimí. 34  Od Baníjevih sinov: Maadáj, Amrám, Uél, 35  Benajá, Bedjá, Keluhí, 36  Vanjá, Meremót, Eljašíb, 37  Matanjá, Matenáj in Jaasáj. 38  Od Binújevih sinov: Šimí, 39  Šelemjá, Natan, Adajá, 40  Mahnadbáj, Šašáj, Šaráj, 41  Azarél, Šelemjá, Šemarjá, 42  Šalúm, Amarjá in Jožef. 43  Od Nebójevih sinov: Jeiél, Matitjá, Zabád, Zebiná, Jadáj, Joél in Benajá. 44  Vsi ti so si vzeli za žene tujke,+ vendar so jih z njihovimi sinovi vred poslali proč.

Opombe

Ali »bo vse njegovo imetje postalo hérem«. Glej opombo k 2Mz 22:20.