Ezekiel 48:1–35

48  »To pa so imena rodov. Od skrajnega severa vzdolž poti, ki vodi iz Hetlóna+ do hamátske meje,+ do Hazár Enána,+ damaščanske meje na severu in hamátskega področja, od vzhodne do zahodne meje, bo dobil svoj delež Dan.+  Ob Danovi meji bo od vzhodne do zahodne meje dobil svoj delež Áser.+  Ob Áserjevi meji bo od vzhodne do zahodne meje dobil svoj delež Néftali.+  Ob Néftalijevi meji bo od vzhodne do zahodne meje dobil svoj delež Manáse.+  Ob Manásejevi meji bo od vzhodne do zahodne meje dobil svoj delež Éfraim.+  Ob Éfraimovi meji bo od vzhodne do zahodne meje dobil svoj delež Rúben.+  Ob Rúbenovi meji bo od vzhodne do zahodne meje dobil svoj delež Juda.+  Ob Judovi meji naj bo od vzhodne do zahodne meje prispevek, ki ga boste prispevali. Širok naj bo petindvajset tisoč komolcev+ in v dolžino naj meri toliko kot drugi deleži od vzhodne do zahodne meje, sredi njega pa naj bo svetišče.+  Prispevek, ki ga boste prispevali Jehovu, naj bo petindvajset tisoč komolcev dolg in deset tisoč komolcev širok. 10  To naj bo sveti prispevek za duhovnike.+ Na severu naj bo dolg petindvajset tisoč komolcev, na zahodu naj bo širok deset tisoč komolcev, na vzhodu naj bo širok deset tisoč komolcev in na jugu naj bo dolg petindvajset tisoč komolcev. Sredi njega pa naj bo Jehovovo svetišče.+ 11  To bo za duhovnike, za posvečene Zadókove sinove,+ ki so skrbeli za dolžnosti, ki so jih imeli do mene, in niso odtavali skupaj z Izraelovimi sinovi, tako kakor so odtavali leviti.+ 12  Od prispevka dežele bodo dobili prispevek, nekaj najsvetejšega, ob meji z leviti.+ 13  Leviti naj tik ob področju duhovnikov dobijo ozemlje,+ dolgo petindvajset tisoč komolcev in široko deset tisoč komolcev. Skupaj naj meri petindvajset tisoč komolcev v dolžino in deset tisoč v širino.+ 14  Od tega ne smejo nič prodati ne zamenjati, prav tako ne smejo tega najboljšega dela dežele prenesti na koga drugega, ker je svet Jehovu.+ 15  Preostalih pet tisoč komolcev širine in petindvajset tisoč komolcev dolžine naj ne bo sveto+ – naj bo za mesto, za prebivališče in za pašnik. Mesto pa naj bo na sredi.+ 16  Tole so njegove mere: severna stran štiri tisoč petsto komolcev, južna stran štiri tisoč petsto, vzhodna stran štiri tisoč petsto in zahodna stran štiri tisoč petsto. 17  Mesto naj ima svoj pašnik:+ na severni strani dvesto petdeset komolcev, na južni strani dvesto petdeset, na vzhodni strani dvesto petdeset in na zahodni strani dvesto petdeset. 18  Kar bo preostalo po dolžini, bo enako svetemu prispevku:+ deset tisoč komolcev proti vzhodu in deset tisoč proti zahodu. Naj bo enako svetemu prispevku. In kar bo tam pridelano, naj bo za hrano tistim, ki služijo v mestu.+ 19  To bodo obdelovali tisti, ki služijo v mestu, pripadniki vseh Izraelovih rodov.+ 20  Ves prispevek naj meri petindvajset tisoč krat petindvajset tisoč komolcev. Delež kvadratne oblike prispevajte za sveti prispevek in mestno posest. 21  To, kar bo preostalo na tej in na oni strani svetega prispevka in mestne posesti, bo pripadlo knezu:+ to, kar je vzdolž petindvajset tisoč komolcev prispevka proti vzhodni meji, in to, kar je na zahodni strani vzdolž petindvajset tisoč komolcev proti zahodni meji.+ Knez bo dobil delež, ki bo kakor drugi rodovni deleži. Sredi njega pa bosta sveti prispevek in svetišče Hiše. 22  Posest levitov in mestna posest naj bosta sredi tega, kar pripada knezu. Knezova posest naj bo med Judovo mejo+ in Benjaminovo mejo. 23  In glede drugih rodov: od vzhodne do zahodne meje bo dobil svoj delež Benjamin.+ 24  Ob Benjaminovi meji bo od vzhodne do zahodne meje dobil svoj delež Símeon.+ 25  Ob Símeonovi meji bo od vzhodne do zahodne meje dobil svoj delež Isahár.+ 26  Ob Isahárjevi meji bo od vzhodne do zahodne meje dobil svoj delež Zábulon.+ 27  Ob Zábulonovi meji bo od vzhodne do zahodne meje dobil svoj delež Gad.+ 28  Ob Gadovi južni meji, proti jugu, bo meja potekala od Tamára+ do vodá Meribát Kádeša,+ vzdolž rečne doline*+ do Velikega morja*.+ 29  To je dežela, ki jo boste razdelili v dediščino Izraelovim rodovom,+ in to bodo njihovi deleži,«+ govori Vrhovni gospod Jehova. 30  »To pa so izhodi iz mesta: severna stran bo merila štiri tisoč petsto komolcev.+ 31  Mestna vrata se bodo imenovala po Izraelovih rodovih. Na severu bo troje vrat: Rúbenova vrata, Judova vrata in Lévijeva vrata. 32  Vzhodna stran bo merila štiri tisoč petsto komolcev in bo imela troje vrat: Jožefova vrata, Benjaminova vrata in Danova vrata. 33  Južna stran bo merila štiri tisoč petsto komolcev in bo imela troje vrat: Símeonova vrata, Isahárjeva vrata in Zábulonova vrata. 34  Zahodna stran bo merila štiri tisoč petsto komolcev in bo imela troje vrat: Gadova vrata, Áserjeva vrata in Néftalijeva vrata. 35  Krog in krog bo osemnajst tisoč komolcev. Mesto pa se bo od tistega dne imenovalo: Jehova je tam.«+

Opombe

Glej Dodatek 15.
To je Sredozemskega morja.