Ezekiel 45:1–25

45  ‚Ko boste razdeljevali deželo v dediščino,+ darujte Jehovu prispevek,+ sveti del dežele:+ petindvajset tisoč komolcev v dolžino in deset tisoč v širino.+ To bo sveti del znotraj njegovih meja vsenaokrog.  Od tega naj bo za sveti kraj namenjena kvadratna površina petsto krat petsto komolcev.+ Na vsaki strani pa naj bo petdeset komolcev za pašnik.+  Na prej omenjenem področju odmeri petindvajset tisoč komolcev v dolžino in deset tisoč komolcev v širino – tu bo stalo svetišče, nekaj najsvetejšega.+  Ta sveti del dežele naj bo za duhovnike,+ služabnike v svetišču, ki pristopajo k Jehovu, da bi mu služili.+ To naj bo prostor za njihove hiše in svet prostor za svetišče.  Področje, dolgo petindvajset tisoč komolcev in široko deset tisoč komolcev,+ bo pripadalo levitom, služabnikom v Hiši. V lasti bodo imeli dvajset jedilnic.+  Mestu pa dajte v posest pet tisoč komolcev v širino in petindvajset tisoč komolcev v dolžino, toliko, kolikor je sveti prispevek.+ To bo pripadalo vsej Izraelovi hiši.  Knezu naj pripada posest na tej in na oni strani svetega prispevka+ in mestne posesti, poleg svetega prispevka in poleg mestne posesti, na zahodni strani proti zahodu in na vzhodni strani proti vzhodu. Dolžina pa naj bo enaka dolžini enega od rodovnih deležev, od zahodne meje do vzhodne meje.+  To bo njegova posest v Izraelu. Moji knezi ne bodo več grdo ravnali z mojim ljudstvom,+ in deželo bodo dali Izraelovi hiši po njenih rodovih.‘+  Vrhovni gospod Jehova govori takole: ‚Dovolj je, Izraelovi knezi!‘+ ‚Opustite nasilje in plenjenje+ ter ravnajte v skladu s pravico in pravičnostjo.+ Mojemu ljudstvu nehajte jemati lastnino,‘+ govori Vrhovni gospod Jehova. 10  ‚Imejte točno tehtnico, natančno efo in natančen bat.+ 11  Efa in bat naj imata enako mero: bat naj drži desetino homera in efa naj drži desetino homera;+ njuna mera naj se ravna po homeru. 12  Šekel+ naj ima dvajset ger.+ Mané naj vam bo dvajset šeklov, petindvajset šeklov in petnajst šeklov.‘ 13  ‚To je prispevek, ki ga boste darovali: šestino efe od homera pšenice in šestino efe od homera ječmena. 14  Za olje pa velja naslednje: bat je mera za olje. Bat je desetina kora. Deset batov je en homer, da, deset batov je en homer. 15  Darujte eno ovco iz črede, eno na vsakih dvesto iz Izraelove črede.+ Te daritve bodo za žitno daritev,+ za žgalno daritev+ in mirovno žrtev,+ da bi se opravila poravnava zanje,‘+ govori Vrhovni gospod Jehova. 16  ‚Vse ljudstvo dežele bo dolžno dajati ta prispevek+ knezu v Izraelu.+ 17  Knez+ pa bo dolžan skrbeti za žgalne daritve,+ žitne daritve+ in pitne daritve+ ob praznikih,+ mlajih+ in šabatih*,+ ob vseh praznikih Izraelove hiše.+ On bo priskrbel daritve za greh, žitne daritve, žgalne daritve in mirovne žrtve, da bi se za Izraelovo hišo opravila poravnava.‘ 18  Vrhovni gospod Jehova govori takole: ‚V prvem mesecu, prvega dne v mesecu, vzemi brezhibnega+ mladega bika iz črede in svetišče očisti greha.+ 19  Duhovnik naj od daritve za greh vzame nekaj krvi in z njo pomaže podboje+ Hiše, vse štiri vogale oltarnega podstavka+ in podboje vrat notranjega dvorišča. 20  Tako stôri tudi sedmega dne v mesecu za vsakega, ki se pregreši iz zmote+ ali nevednosti. Opravite poravnavo za Hišo.+ 21  V prvem mesecu, štirinajstega dne v mesecu, obhajajte pasho.+ Med praznikom naj se sedem dni jedo nekvašeni kruhki.+ 22  Tistega dne naj knez zase in za vse ljudstvo dežele priskrbi mladega bika v daritev za greh.+ 23  Sedem dni praznika+ naj prinaša v žgalno daritev Jehovu sedem brezhibnih mladih bikov in sedem brezhibnih ovnov. Tako naj stori vsak dan teh sedem dni.+ In v daritev za greh naj vsak dan prinese enega kozla.+ 24  V žitno daritev naj prinese efo za mladega bika in efo za ovna ter hin olja za vsako efo.+ 25  V sedmem mesecu, petnajstega dne v mesecu, naj ob prazniku+ priskrbi enako daritev, in tako naj dela sedem dni.+ Priskrbi naj enako daritev za greh, žgalno daritev, žitno daritev in olje.‘«

Opombe

Glej opombo k 2Mz 16:23.