Ezekiel 42:1–20

42  Zatem me je peljal+ na zunanje dvorišče, proti severu,+ in me pripeljal v poslopje z jedilnicami,+ ki je bilo pred oddvojenim prostorom+ in pred stavbo*, proti severu.  Na začetku zidu, dolgega sto komolcev, je bil severni vhod, širina poslopja pa je bila petdeset komolcev.  Med prostorom, ki je meril dvajset komolcev in je spadal k notranjemu dvorišču,+ in med kamnitim pločnikom,+ ki je spadal k zunanjemu dvorišču, so bile galerije,+ druga nasproti drugi, v treh nadstropjih.  Pred jedilnicami je bil deset komolcev širok prehod, ki je vodil v notranjost,+ pot, široka en komolec, njihovi vhodi pa so bili na severni strani.  Gornje jedilnice v poslopju so bile krajše kakor spodnje in srednje, ker so jim galerije jemale več prostora.  Bile so v treh nadstropjih+ in niso imele stebrov, kakor so bili na dvoriščih. Zato so gornje imele manjšo površino kakor spodnje in srednje.  Kamnit zid na zunanji strani je bil tik ob jedilnicah proti zunanjemu dvorišču in pred drugimi jedilnicami. Dolg je bil petdeset komolcev.  Dolžina jedilnic ob zunanjem dvorišču je bila petdeset komolcev, tistih nasproti templju pa sto komolcev.  Pod temi jedilnicami je bil vhod ob vzhodni strani, skozi katerega se je vstopalo z zunanjega dvorišča. 10  Po širini kamnitega zidu na dvorišču proti vzhodu, pred oddvojenim prostorom+ in pred stavbo, so bile jedilnice.+ 11  In pred njimi je bila pot, podobna tisti pred jedilnicami, ki so bile na severu.+ Bile so enako dolge in enako široke, vsi njihovi izhodi so bili enaki, imele pa so tudi enako razporeditev in enake vhode. 12  Kakršni so bili vhodi v jedilnice na jugu, takšen je bil tudi vhod na začetku poti, poti pred ustreznim kamnitim zidom proti vzhodu, kjer se je vstopalo k njim.+ 13  In mož mi je rekel: »Jedilnice na severu in jedilnice na jugu, ki so pred oddvojenim prostorom,+ so svete jedilnice, v katerih duhovniki, ki pristopajo+ k Jehovu, jedo najsvetejše darove.+ Tam odlagajo najsvetejše darove, žitne daritve, daritve za greh in daritve za krivdo, ker je ta kraj svet.+ 14  Ko duhovniki vstopijo, naj ne hodijo iz svetega prostora na zunanje dvorišče, ampak naj tam odložijo svoja oblačila, v katerih opravljajo svojo službo,+ ker so sveta. Oblečejo naj druga oblačila+ in šele potem gredo tja, kjer so ljudje.« 15  Ko je izmeril notranjost hiše, me je peljal ven skozi vrata, ki so gledala proti vzhodu,+ in se tam lotil merjenja. 16  Z merilnim trstom je izmeril vzhodno stran. Bilo je petsto trstov, merilnih trstov,+ vsenaokrog. 17  Izmeril je severno stran: petsto trstov, merilnih trstov, vsenaokrog. 18  Izmeril je južno stran: petsto trstov, merilnih trstov. 19  Potem je šel na zahodno stran. Izmeril je petsto trstov, merilnih trstov. 20  Meril je na vseh štirih straneh. Zid je bil vsenaokrog,+ dolg je bil petsto trstov in širok petsto trstov;+ ločeval je to, kar je sveto, od tega, kar ni sveto.+

Opombe

To je »stavbo na zahodni strani«.