Ezekiel 40:1–49

40  V petindvajsetem letu našega pregnanstva,+ na začetku leta, desetega dne v mesecu, v štirinajstem letu po padcu mesta,+ prav tistega dne se je name spustila Jehovova roka,+ in me je pripeljal tja.+  V Božjih videnjih me je privedel v Izraelovo deželo in me postavil na zelo visoko goro.+ Na njej je bilo proti jugu nekaj, kar je bilo videti kakor mesto.+  In ko me je pripeljal tja, sem zagledal moža, ki je bil po videzu podoben bakru.+ V roki je imel laneno vrvico in merilni trst,+ stal pa je pri vratih.  In tisti mož mi je rekel: »Sin človekov,+ glej s svojimi očmi in poslušaj s svojimi ušesi, vtisni si v srce vse, kar ti bom pokazal, saj si bil sem priveden zato, da bi ti to pokazal. Vse, kar boš videl, oznani Izraelovi hiši.«+  In glej, hiša je bila z vseh strani obdana z obzidjem. Mož je imel v roki merilni trst, dolg šest komolcev – komolec pa je meril komolec in eno dlan*. In izmeril je širino zidu: en trst; in višino: en trst.  Nato je šel k vratom, katerih pročelje je gledalo proti vzhodu,+ in se povzpel po stopnicah. Izmeril je prag pri vratih:+ prag je bil širok en trst; tudi drugi prag je bil širok en trst.  Stražarnica je bila en trst dolga in en trst široka, med stražarnicami+ pa je bilo pet komolcev. In prag pri vratih poleg preddverja, ki vodi v notranjost, je meril en trst.  Izmeril je preddverje, ki vodi v notranjost: en trst.+  Tako je izmeril preddverje: osem komolcev; in njegova opornika: dva komolca. Preddverje pa je vodilo v notranjost. 10  V vzhodnih vratih so bile po tri stražarnice na tej in na oni strani veže; vse tri so imele enake mere. Tudi oporniki so imeli enake mere, na tej in na oni strani. 11  Zatem je izmeril širino vhoda pri vratih: deset komolcev; in širino zunanjega dela vhoda: trinajst komolcev. 12  Ograjeni prostor pred stražarnicami je meril en komolec – ograjeni prostor, ki je meril en komolec, pa je bil na tej in na oni strani. In vsaka stražarnica je merila šest komolcev na tej in na oni strani. 13  Nato je izmeril vrata od strehe ene stražarnice do strehe druge: širina je bila petindvajset komolcev.+ Vhodi v stražarnice pa so si stali nasproti. 14  Zatem je izmeril opornike: šestdeset komolcev, pa tudi dvoriščne opornike, ki so bili v vratih vsenaokrog. 15  Od pročelja vhodnih vrat do pročelja preddverja, ki vodi v notranjost, je bilo petdeset komolcev. 16  Stražarnice in njihovi oporniki so imeli okna, ki so bila z ene strani ožja, z druge pa širša.+ Gledala so v notranjost veže krog in krog, enako pa je bilo tudi v preddverju. Okna so bila vsenaokrog in so gledala navznoter, na opornikih pa so bile podobe palm.+ 17  Zatem me je pripeljal na zunanje dvorišče, in glej, tam so bile jedilnice+ in povsod okrog dvorišča je bil kamnit pločnik. Na pločniku je bilo trideset jedilnic.+ 18  Širina pločnika ob vratih je bila enaka dolžini vrat – to je bil spodnji pločnik. 19  In izmeril je širino od pročelja spodnjih vrat do pročelja notranjega dvorišča. Na zunanji strani je bilo sto komolcev; enako je bilo tudi na vzhodni in na severni strani. 20  Zunanje dvorišče je imelo vrata, katerih pročelje je gledalo proti severu. Izmeril je njihovo dolžino in širino. 21  In imela so tri stražarnice na tej strani in tri na oni strani. Oporniki in preddverje so imeli enake mere kakor pri prvih vratih. Dolga so bila petdeset komolcev, široka pa petindvajset komolcev. 22  Njihova okna, preddverje in podobe palm+ so imeli enake mere kakor pri vratih, katerih pročelje je gledalo proti vzhodu. Do njih je vodilo sedem stopnic, na sprednji strani pa je bilo preddverje. 23  Vrata notranjega dvorišča so bila nasproti severnim vratom; enako je bilo s tistimi na vzhodni strani. Od enih do drugih vrat je nameril sto komolcev. 24  Zatem me je odpeljal proti jugu, in glej, tam so bila vrata, ki so gledala proti jugu.+ Izmeril je njihove opornike in preddverje: vse je imelo enake mere kakor pri drugih vratih. 25  Na vratih in na njihovem preddverju je bilo vsenaokrog polno oken, kakor so bila okna pri drugih vratih. Dolga so bila petdeset komolcev, široka pa petindvajset komolcev. 26  Do njih je vodilo sedem stopnic,+ na sprednji strani pa je bilo preddverje. In na opornikih so imela podobe palm, po eno na tej strani in po eno na oni strani. 27  Notranje dvorišče je imelo vrata, ki so gledala proti jugu. Od enih do drugih vrat proti jugu je nameril sto komolcev. 28  Zatem me je peljal na notranje dvorišče skozi južna vrata. In izmeril je južna vrata: imela so enake mere kakor druga vrata. 29  Njihove stražarnice, oporniki in preddverje so imeli enake mere kakor pri drugih vratih. Na vratih in na njihovem preddverju je bilo vsenaokrog polno oken. Vrata so bila dolga petdeset komolcev, široka pa petindvajset komolcev.+ 30  Preddverja so bila vsenaokrog; dolžina je bila petindvajset komolcev, širina pa pet komolcev. 31  Preddverje vrat je gledalo proti zunanjemu dvorišču in na njihovih opornikih so bile podobe palm.+ Do njih je vodilo osem stopnic.+ 32  Zatem me je peljal na notranje dvorišče z vzhodne strani. In izmeril je vrata: imela so enake mere kakor druga vrata. 33  Njihove stražarnice, oporniki in preddverje so imeli enake mere kakor pri drugih vratih. Na vratih in na njihovem preddverju je bilo vsenaokrog polno oken. Vrata so bila dolga petdeset komolcev, široka pa petindvajset komolcev. 34  Preddverje vrat je gledalo proti zunanjemu dvorišču in na njihovih opornikih so bile na tej in na oni strani podobe palm. Do njih je vodilo osem stopnic. 35  Zatem me je peljal k severnim vratom+ in jih izmeril: imela so enake mere kakor druga vrata;+ 36  tudi njihove stražarnice, oporniki in preddverje. Vrata so imela okna vsenaokrog. Dolga so bila petdeset komolcev, široka pa petindvajset komolcev. 37  Njihovi oporniki so gledali proti zunanjemu dvorišču in na njihovih opornikih so bile na tej in na oni strani podobe palm.+ Do njih je vodilo osem stopnic. 38  Ob opornikih vrat je bila jedilnica z vhodom. Tam so izpirali žgalne daritve.+ 39  V preddverju vrat sta bili dve mizi na tej strani in dve mizi na oni strani, na njih pa so klali žgalne daritve,+ daritve za greh+ in daritve za krivdo.+ 40  Tudi na zunanji strani, tam, kjer se človek povzpne k vhodu severnih vrat, sta bili dve mizi. In na drugi strani preddverja sta prav tako bili dve mizi. 41  Štiri mize so bile na tej strani in štiri mize na oni strani vrat, skupaj osem miz, na katerih so klali daritve. 42  Štiri mize za žgalne daritve so bile iz obdelanega kamna. Dolge so bile en komolec in pol, široke en komolec in pol in visoke en komolec. Nanje so odlagali opremo za klanje žgalnih daritev in drugih žrtev. 43  Po stenah so bile krog in krog nameščene police za odlaganje, široke eno dlan. Na mize pa so odlagali meso žrtvenih daritev.+ 44  Zunaj notranjih vrat so bile jedilnice za pevce,+ na notranjem dvorišču, ob severnih vratih. Njihovo pročelje je gledalo proti jugu. Ena jedilnica je bila tudi ob vzhodnih vratih, njeno pročelje pa je gledalo proti severu. 45  In mi je rekel: »Ta jedilnica, katere pročelje gleda proti jugu, je za duhovnike, ki skrbijo za dolžnosti, povezane s hišo.+ 46  Jedilnica, katere pročelje gleda proti severu, pa je za duhovnike, ki skrbijo za dolžnosti, povezane z oltarjem.+ To so Zadókovi sinovi,+ tisti izmed Lévijevih sinov, ki pristopajo k Jehovu, da bi mu služili.«+ 47  Zatem je izmeril notranje dvorišče. Dolgo je bilo sto komolcev in široko sto komolcev, kvadratne oblike. In pred hišo je bil oltar. 48  Nato me je pripeljal v preddverje hiše+ in izmeril opornika preddverja: pet komolcev na tej strani in pet komolcev na oni strani. Zid ob straneh vhoda pa je meril tri komolce na tej strani in tri komolce na oni strani. 49  Preddverje je bilo dolgo dvajset komolcev in široko enajst komolcev. Do njega so vodile stopnice. Ob opornikih pa sta stala dva stebra, eden na tej in eden na oni strani.+

Opombe

Komolec (44,5 centimetra) in dlan (7,4 centimetra) sta skupaj merila približno 51,8 centimetra, kar je predstavljajo dolgi komolec. Torej je »merilni trst, dolg šest komolcev« meril 3,11 metra.