Ezekiel 31:1–18

31  V enajstem letu, v tretjem mesecu, prvega dne v mesecu, mi je od Jehova prišla naslednja beseda:  »Sin človekov, reci faraonu, egiptovskemu kralju, in vsej njegovi množici:+ ‚Komu si podoben v svoji veličini?  Asircu, cedri na Libanonu,+ ki ima lepe veje,+ košato krošnjo, ki daje senco, in je tako visoka,+ da njen vrh sega v oblake.+  Vode so ji omogočale,+ da je zrasla, zaradi obilnih voda se je visoko povzpela. Reke so tekle povsod okrog kraja, kjer je bila zasajena, po strugah je tekla voda k vsem drevesom na polju.  Zato je ta cedra zrasla višje od vseh drugih dreves na polju.+ Njene veje so se pomnožile, podaljšale so se zaradi obilnih voda v njenih strugah.+  Na njenih vejah so gnezdile vse ptice neba,+ pod njenimi vejami so kotile vse poljske zveri,+ v njeni senci so prebivali vsi veliki narodi.  Bila je lepa zaradi svoje veličine,+ zaradi svojih dolgih košatih vej, kajti njene korenine so se raztezale ob obilnih vodah.  Druge cedre v Božjem vrtu se niso mogle primerjati z njo.+ Brinova drevesa ji s svojimi vejami niso bila podobna. Tudi platane niso imele takih vej kakor ona. Nobeno drugo drevo v Božjem vrtu se v lepoti ni moglo primerjati z njo.+  Lépo sem jo naredil, z bujnim listjem,+ in vsa druga edenska drevesa, ki so bila v vrtu pravega Boga, so ji zavidala.‘+ 10  Zato Vrhovni gospod Jehova govori takole: ‚Ker je zrasla visoko, tako da je njen vrh segal v oblake+ in se ji je srce zaradi njene višine prevzelo,+ 11  jo bom dal v roke tistemu, ki gospoduje narodom.+ Ta bo ukrepal zoper njo. Zaradi njene hudobnosti jo bom izgnal.+ 12  Tujci, tirani narodov, jo bodo posekali in pustili ležati po gorah. Njeno listje bo padlo v vsako dolino, njene veje bodo polomljene ležale po vseh rečnih strugah na zemlji.+ Vsa ljudstva zemlje bodo odšla iz njene sence in jo zapustila.+ 13  Na njenem podrtem deblu bodo prebivale vse ptice neba in na njenih vejah se bodo naselile vse poljske zveri,+ 14  zato da ne bi nobeno drevo ob vodi zraslo visoko ali segalo s svojim vrhom v oblake, da ne bi nobeno drevo, ki pije vodo, zraslo do njih, ker bodo vsa izročena smrti,+ vržena v podzemne kraje,+ med človeške sinove, med tiste, ki odhajajo v jamo.‘ 15  Vrhovni gospod Jehova govori takole: ‚Tistega dne, ko bo pahnjena v šeól*, bom storil, da bodo žalovali za njo.+ Zaradi nje bom pokril obilne vode, zadržal bom reke, da obilne vode ne bodo več pritekale. Zaradi nje bom potemnil Libanon in zaradi nje bodo uvenela vsa drevesa na polju. 16  Storil bom, da se bodo od trušča njenega padca stresli narodi, ko jo bom pahnil v šeól skupaj s tistimi, ki odhajajo v jamo,+ in se bodo v podzemnih krajih potolažila vsa edenska drevesa,+ najboljša in najlepša libanonska drevesa, vsa drevesa, ki pijejo vodo.+ 17  Tudi ta so odšla z njo v šeól+ k pobitim od meča, odšli pa so tudi tisti, ki so kot njeno seme prebivali v njeni senci sredi narodov.‘+ 18  ‚Kateremu od edenskih dreves si podobna v slavi+ in veličini?+ Pa vendar boš skupaj z drugimi edenskimi drevesi pahnjena v podzemne kraje.+ Ležala boš med neobrezanci, s tistimi, ki so bili pobiti z mečem. To je faraon in vsa njegova množica,‘ govori Vrhovni gospod Jehova.«

Opombe

Glej Dodatek 6.