Daniel 3:1–30

3  Kralj Nebukadnezar je naredil zlato podobo,+ visoko šestdeset komolcev in široko šest komolcev. Postavil jo je v ravnini Dúra v babilonski pokrajini.+  Kralj Nebukadnezar je nato dal sklicati satrape*, predstojnike,+ deželne upravitelje, svetovalce, zakladnike, sodnike, varuhe javnega reda in vse upravnike pokrajin na slovesno posvetitev+ podobe, ki jo je postavil on sam, kralj Nebukadnezar.  Satrapi,+ predstojniki, deželni upravitelji, svetovalci, zakladniki, sodniki, varuhi javnega reda in vsi upravniki pokrajin so se torej zbrali ob slovesni posvetitvi podobe, ki jo je postavil kralj Nebukadnezar. In stopili so pred podobo, ki jo je postavil Nebukadnezar.  Glasnik+ je z močnim glasom zaklical: »Vam, o ljudstva, narodi in jeziki,+ se naroča:  Ko zaslišite zvok roga, piščali, citer, harfe, psalterija, dud in raznih drugih glasbil,+ padite na tla in počastite zlato podobo, ki jo je postavil kralj Nebukadnezar.  Kdor pa ne bo padel na tla in je počastil,+ bo še tisti trenutek+ vržen v gorečo, ognjeno peč.«+  Vsa ljudstva,+ narodi in jeziki so torej, takoj ko so zaslišali zvok roga, piščali, citer, harfe, psalterija in raznih drugih glasbil, padli na tla in počastili zlato podobo, ki jo je postavil kralj Nebukadnezar.  Ravno takrat pa so pristopili neki Kaldejci in obtožili Jude.+  Kralju Nebukadnezarju so rekli: »Kralj, živel na veke!+ 10  Ti, o kralj, si izdal zapoved, naj vsak, ki zasliši zvok roga, piščali, citer, harfe, psalterija, dud in raznih drugih glasbil,+ pade na tla in počasti zlato podobo, 11  kdor pa ne bi padel na tla in je počastil, naj bo vržen v gorečo, ognjeno peč.+ 12  Tu so neki Judje, ki si jim izročil upravo nad babilonsko pokrajino,+ Šadrah, Mešah in Abednego. Ti možje se ne menijo zate, o kralj, tvojim bogovom ne služijo in zlate podobe, ki si jo postavil, ne častijo.«+ 13  Tedaj je Nebukadnezar ves besen in togoten+ naročil, naj privedejo Šadraha, Mešaha in Abednega.+ Tako so može privedli pred kralja. 14  Nebukadnezar jim je rekel: »Ali je res, o Šadrah, Mešah in Abednego, da ne služite mojim bogovom+ in da ne častite zlate podobe, ki sem jo postavil?+ 15  Zdaj torej, če ste pripravljeni, ko boste zaslišali zvok roga, piščali, citer, harfe, psalterija, dud in raznih drugih glasbil,+ pasti na tla in počastiti podobo, ki sem jo naredil, bo v redu. Če pa je ne boste počastili, boste tisti trenutek vrženi v gorečo, ognjeno peč. In kdo je ta bog, ki vas lahko reši iz mojih rok?«+ 16  Šadrah, Mešah in Abednego so kralju odgovorili: »O Nebukadnezar, ni treba, da bi ti glede tega kar koli odgovorili.+ 17  Če že mora tako biti, nas naš Bog, ki mu služimo, lahko reši. In on nas bo rešil iz goreče, ognjene peči in iz tvoje roke, o kralj.+ 18  Pa tudi če nas ne bi, vedi, o kralj, da ne bomo služili tvojim bogovom in zlate podobe, ki si jo postavil, ne bomo počastili.«+ 19  Tedaj se je Nebukadnezar razsrdil na Šadraha, Mešaha in Abednega in izraz na obrazu se mu je spremenil. Naročil je, naj peč sedemkrat bolj segrejejo, kakor so jo običajno. 20  Krepkim možem+ v svoji vojski pa je rekel, naj zvežejo Šadraha, Mešaha in Abednega ter jih vržejo v gorečo, ognjeno peč.+ 21  Tako so jih, oblečene v njihova ogrinjala, obleke, kape in druga oblačila, zvezali in vrgli v gorečo, ognjeno peč. 22  Ker pa je bila kraljeva beseda stroga in peč prekomerno razbeljena, je ognjeni plamen ubil može, ki so prijeli Šadraha, Mešaha in Abednega. 23  Toda ti trije, Šadrah, Mešah in Abednego, so zvezani padli v sredo goreče, ognjene peči.+ 24  Tedaj se je kralj Nebukadnezar prestrašil in hitro vstal. Svoje višje uradnike je vprašal: »Ali nismo v ogenj vrgli treh zvezanih mož?«+ Oni pa so kralju odgovorili: »Da, o kralj.« 25  Nato je rekel: »Glejte, vidim štiri može, ki razvezani hodijo sredi ognja in nič hudega jim ni, in četrti je videti kakor sin bogov.«+ 26  Potem se je Nebukadnezar približal vratom goreče, ognjene peči+ in rekel: »Šadrah, Mešah in Abednego, služabniki Najvišjega Boga,+ stopite ven in pridite sem!« Šadrah, Mešah in Abednego so stopili iz ognja. 27  Satrapi, predstojniki, deželni upravitelji in kraljevi višji uradniki,+ ki so bili zbrani, so gledali te može in videli, da ogenj ni prizadejal škode njihovemu telesu,+ tudi lasje na glavi+ se jim niso osmodili, celo njihova ogrinjala se niso nič spremenila in niso se navzeli vonja po ognju. 28  Tedaj je Nebukadnezar dejal: »Naj bo hvaljen Šadrahov, Mešahov in Abednegov Bog,+ ki je poslal angela+ in rešil svoje služabnike, ki so mu zaupali+ in so se uprli kraljevi zapovedi ter so se bili pripravljeni odreči življenju, saj niso hoteli služiti+ nobenemu drugemu bogu, razen svojemu Bogu, niti niso hoteli počastiti+ nobenega drugega boga, razen svojega Boga.+ 29  Tako zdaj ukazujem:+ Kdor koli, ne glede na ljudstvo, narod ali jezik, bi rekel kaj žalega zoper Šadrahovega, Mešahovega in Abednegovega Boga, naj bo razkosan+ in njegova hiša spremenjena v javno stranišče,+ kajti ni drugega boga, ki bi bil zmožen reševati, kakor je ta.«+ 30  Šadrahu, Mešahu in Abednegu pa je kralj omogočil, da so napredovali v babilonski pokrajini.+

Opombe

Glej opombo k Ezr 8:36 pri »satrapom«.