Galačanom 3:1–29

3  O nespametni Galačáni, le kdo vas je spravil pod slab vpliv,+ ko pa je bil Jezus Kristus prav pred vašimi očmi odkrito prikazan kot pribit na kol*?+  Od vas bi rad izvedel samo tole: Ali ste duha prejeli+ zaradi del po postavi+ ali zato, ker ste sporočilo, ki ste ga slišali,+ sprejeli z vero?  Ali ste tako nespametni? Mar boste zdaj, ko ste začeli duhovno,+ končali meseno?+  Mar ste toliko pretrpeli zaman?+ Prepričan sem, da ni bilo zaman.  Ali ta, po katerem dobivate duha+ in ki med vami opravlja mogočna dela,+ dela to zato, ker ravnate po postavi, ali zato, ker ste sporočilo, ki ste ga slišali, sprejeli z vero?  Prav tako kakor je Abraham »veroval v Jehova in se mu je to štelo za pravičnost«.+  Gotovo veste, da se za Abrahamove sinove+ štejejo tisti, ki se ravnajo po veri.+  Ker pa so Sveti spisi predvideli, da bo Bog pripadnike drugih narodov razglasil za pravične zaradi vere, so ti spisi Abrahamu že vnaprej razglasili dobro novico, namreč: »Po tebi bodo blagoslovljeni vsi narodi.«+  Tako so tisti, ki se ravnajo po veri, blagoslovljeni+ skupaj z zvestim Abrahamom.+ 10  Vsi namreč, ki se zanašajo na dela po postavi, so pod prekletstvom, saj je pisano: »Preklet naj bo vsak, ki ne vztraja v izpolnjevanju vsega, kar piše v zvitku Postave*+ 11  Očitno je, da po postavi ne more biti pred Bogom nihče razglašen za pravičnega,+ saj bo »pravični živel zaradi vere«.+ 12  Postava pa nima zveze z vero, temveč samo pravi: »Kdor jih izpolnjuje, bo po njih imel življenje.«+ 13  Kristus nas je s tem, da nas je kupil,+ osvobodil+ prekletstva Postave, tako da je sam postal prekletstvo+ namesto nas. Pisano je namreč: »Preklet vsak, ki visi na kolu.«+ 14  To pa je bilo zato, da bi Abrahamov blagoslov po Jezusu Kristusu prišel na narode,+ da bi mi po svoji veri+ prejeli obljubljenega duha.+ 15  Bratje, govorim s ponazoritvijo iz vsakdanjega življenja: pravnomočne zaveze nihče ne zavrača niti ji ničesar ne dodaja, čeprav je človeška.+ 16  Obljube pa so bile izrečene Abrahamu+ in njegovemu semenu.+ Ne pravi »In semenom«, kakor če bi šlo za mnoge, temveč kakor za enega+ – »In tvojemu semenu«,+ ki je Kristus.+ 17  In še tole: zaveze, ki jo je Bog že prej naredil pravnomočno,+ Postava, ki je nastala štiristo trideset let+ pozneje, ne razveljavlja in ne odpravlja obljube.+ 18  Če je namreč dediščina zaradi postave, potem ni več zaradi obljube.+ Bog pa jo je prijazno dal Abrahamu po obljubi.+ 19  Čemu potem Postava? Bila je dodana, da bi se razodeli prestopki,+ dokler ne bi prišlo seme,+ ki mu je bila dana obljuba. In bila je izročena po angelih,+ po roki posrednika.+ 20  Posrednik pa ni potreben, kadar gre samo za enega, in Bog je samo eden.+ 21  Ali torej Postava nasprotuje Božjim obljubam?+ Nikakor ne! Če bi namreč bila dana postava, ki bi mogla dati življenje,+ bi pravičnost pravzaprav prihajala po postavi.+ 22  Toda Sveti spisi+ so vse skupaj izročili v skrbništvo grehu,+ da bi bila obljuba, ki izvira iz vere v Jezusa Kristusa, dana tem, ki verujejo.+ 23  Postava nas je varovala do nastopa vere.+ Izročeni smo bili v skrbništvo in čakali na vero, ki naj bi se razodela.+ 24  Tako je Postava postala naša vzgojiteljica in nas je vodila h Kristusu,+ da bi bili zaradi vere razglašeni za pravične.+ 25  Zdaj pa, ko je vera nastopila,+ nismo več pod vzgojiteljico.+ 26  Pravzaprav ste po veri v Kristusa Jezusa vsi vi Božji sinovi.+ 27  Kajti vsi, ki ste bili krščeni v Kristusa,+ ste Kristusa oblekli.+ 28  Ni ne Juda ne Grka,+ ne sužnja ne svobodnega,+ ne moškega ne ženske.+ Vsi vi ste namreč eden v zedinjenosti s Kristusom Jezusom.+ 29  Če pa ste Kristusovi, ste zares Abrahamovo seme,+ dediči glede na obljubo.+

Opombe

Glej Dodatek 10.
Glej opombo k Rim 2:18.