5. Mojzesova 4:1–49

4  Zdaj pa, Izrael, poslušaj uredbe in sodne odločbe, ki vas jih učim izpolnjevati, da boste živeli+ ter šli in zavzeli deželo, ki vam jo daje Jehova, Bog vaših praočetov.  Besedi, ki vam jo zapovedujem, ničesar ne dodajajte in ničesar ne odvzemajte,+ da boste izpolnjevali zapovedi Jehova, svojega Boga, ki vam jih zapovedujem.  Na lastne oči ste videli, kaj je Jehova storil zaradi peórskega Baala,+ namreč da je Jehova, tvoj Bog, vsakega, ki je šel za peórskim Baalom, iztrebil iz tvoje srede.+  Toda vi, ki se oklepate+ Jehova, svojega Boga, ste danes vsi živi.  Glejte, seznanil sem vas z uredbami+ in sodnimi odločbami,+ kakor mi je Jehova, moj Bog, zapovedal, tako da boste po njih ravnali v deželi, v katero greste, da jo zavzamete.  Izpolnjujte jih in po njih ravnajte, da boste modri+ in razumni*+ v očeh ljudstev, ki bodo slišala o vseh teh uredbah, in bodo dejala: ‚Ta veliki narod je zares modro in razumno ljudstvo.‘+  Kajti kateri veliki narod+ ima bogove, ki bi mu bili tako blizu, kakor je nam blizu Jehova, naš Bog, kadar koli ga kličemo?+  In kateri veliki narod ima tako pravične uredbe in sodne odločbe, kakor je vsa ta postava, ki jo danes polagam pred vas?+  Samo varuj se in skrbno pazi na svojo dušo,+ da ne boš pozabil tega, kar so tvoje oči videle,+ in da ti to ne bo izginilo iz srca vse dni tvojega življenja.+ O tem govori svojim sinovom in vnukom,+ 10  o vsem, kar se je zgodilo tistega dne, ko si stal pred Jehovom, svojim Bogom, na Hórebu,+ ko mi je Jehova dejal: ‚Zberi ljudstvo k meni! Naj slišijo moje besede,+ da se me bodo naučili bati+ vse dni, dokler živijo na zemlji, in da bodo o tem poučevali svoje sinove.‘+ 11  Tedaj ste se približali in stali ob vznožju gore, gora pa je gorela s plamenom, ki je segal do srede neba; obdajali so jo mrak, oblak in gosta tema.+ 12  In Jehova vam je spregovoril iz srede ognja.+ Slišali ste zvok besed, podobe+ pa niste videli – samo glas se je slišal.+ 13  Oznanil vam je svojo zavezo+ in vam zapovedal, da po njej ravnajte, namreč Desetero besed*,+ ki jih je zatem napisal na dve kamniti plošči.+ 14  Meni pa je Jehova takrat zapovedal, naj vas seznanim z uredbami in sodnimi odločbami, da boste po njih ravnali v deželi, v katero greste, da jo zavzamete.+ 15  Skrbno pazite na svoje duše,+ ker tistega dne, ko vam je Jehova iz srede ognja govoril na Hórebu, niste videli nobene podobe.+ 16  Glejte, da ne boste ravnali pogubno+ in si naredili rezane podobe, kipa kakršne koli oblike, najsibo podobe moškega ali ženske,+ 17  podobe katere koli živali, ki je na zemlji,+ podobe katere koli krilate ptice, ki leti po nebu,+ 18  podobe česar koli, kar se giblje po tleh, ali podobe katere koli ribe,+ ki je v vodah pod zemljo*, 19  in da se ne boste, ko boste povzdignili oči proti nebu ter videli sonce, luno in zvezde, vso vojsko nebesnih teles, pustili zapeljati in se jim klanjali ter jim služili,+ ko pa jih je Jehova, vaš Bog, dal vsem ljudstvom pod nebom.+ 20  Toda vas je Jehova vzel, da bi vas izpeljal iz peči za taljenje železa,+ iz Egipta, da bi postali njegovo ljudstvo, njegova lastnina,+ kakor ste to danes. 21  In Jehova se je zaradi vas razsrdil name+ in prisegel, da ne bom prečkal Jordana in vstopil v dobro deželo, ki ti jo Jehova, tvoj Bog, daje v dediščino.+ 22  Jaz bom umrl v tej deželi,+ ne bom šel čez Jordan. Vi pa boste šli čez in boste zavzeli to dobro deželo. 23  Varujte se, da ne boste pozabili zaveze, ki jo je Jehova, vaš Bog, sklenil z vami,+ in da si ne boste naredili rezane podobe v kakršni koli obliki, kar ti je Jehova, tvoj Bog, prepovedal.+ 24  Kajti Jehova, tvoj Bog, je ogenj, ki požira,+ Bog, ki od ljudi zahteva, da so vdani samo njemu*.+ 25  Če bi se potem, ko se ti bodo rodili sinovi in vnuki in boste že dolgo prebivali v deželi, zgodilo, da bi ravnali pogubno+ in si naredili rezano podobo+ v kakršni koli obliki ter storili kaj hudega v očeh Jehova, svojega Boga,+ s čimer bi ga užalili, 26  vedite – za priči kličem danes proti vam nebo in zemljo+ – da boste hitro izginili iz dežele, v katero greste preko Jordana, da bi jo zavzeli. Ne boste podaljšali svojih dni v njej, ker boste pokončani.+ 27  Jehova vas bo razkropil med ljudstva;+ le malo+ vas bo ostalo med narodi, med katera vas bo Jehova pregnal. 28  Tam boste služili bogovom,+ izdelku človeških rok, lesu in kamenju,+ bogovom, ki ne vidijo, ne slišijo, ne jedo in ne vohajo.+ 29  Če boš od tam iskal Jehova, svojega Boga, ga boš našel,+ ker ga boš iskal z vsem srcem in z vso dušo.+ 30  Ko boš v hudi stiski in te bodo ob koncu tistih dni zadele vse te besede, se boš vrnil k Jehovu, svojemu Bogu,+ in poslušal njegov glas.+ 31  Jehova, tvoj Bog, je namreč usmiljen Bog.+ Ne bo te zapustil, ne pokončal, niti ne bo pozabil zaveze,+ ki jo je s prisego sklenil s tvojimi praočeti. 32  Zdaj pa prosim vprašaj glede prejšnjih dni,+ ki so bili pred teboj, od dneva, ko je Bog ustvaril človeka na zemlji,+ vprašaj od enega konca neba do drugega: Ali se je kdaj zgodilo kaj tako velikega, ali se je slišalo kaj takega?+ 33  Ali je že kdaj katero drugo ljudstvo slišalo glas Boga, govorečega iz srede ognja, kakor si ga slišal ti, in ostalo živo?+ 34  In ali je Bog poskušal priti in zase vzeti narod izmed kakega drugega naroda s preizkušnjami,+ znamenji,+ čudeži,+ vojno,+ močno in iztegnjeno roko+ ter velikimi strahotami,+ kakor je Jehova, vaš Bog, vse to storil za vas v Egiptu pred tvojimi očmi? 35  Tebi je bilo to pokazano, da bi vedel, da je Jehova pravi Bog;+ razen njega ni drugega.+ 36  Z neba ti je dal slišati svoj glas, da bi te naučil poslušnosti; na zemlji ti je dal videti svoj veliki ogenj in iz srede ognja si slišal njegove besede.+ 37  Pa vendar še živiš, ker je on iz ljubezni do tvojih praočetov za njimi izbral njihove potomce+ in te je pod budnim očesom izpeljal iz Egipta s svojo veliko močjo,+ 38  da bi izpred tebe pregnal narode, večje in mogočnejše od tebe, in te pripeljal v njihovo deželo ter ti jo dal v dediščino, kar je že začel delati.+ 39  Danes dobro veš, spomni se v srcu, da je Jehova pravi Bog v nebesih in na zemlji.+ Nobenega drugega ni.+ 40  Izpolnjuj njegove uredbe+ in zapovedi, ki ti jih danes zapovedujem, da se bo tebi in tvojim sinovom vselej dobro godilo+ ter da boš podaljšal svoje dni na zemlji, ki ti jo daje Jehova, tvoj Bog.«+ 41  Takrat je Mojzes na tisti strani Jordana, ki gleda proti vzhodu, izbral tri mesta,+ 42  da bi tja lahko zbežal ubijalec, ki je nenamerno ubil svojega bližnjega+ in ga prej ni sovražil.+ Zateče naj se v eno teh mest in živi:+ 43  Bézer+ v pustinji na planoti za Rúbenovce, Ramót+ v Gileádu za Gadovce in Golán+ v Bašánu za Manásejevce.+ 44  To je postava,+ ki jo je Mojzes predstavil Izraelovim sinovom. 45  To so opomini,+ uredbe+ in sodne odločbe,+ s katerimi je Mojzes seznanil Izraelove sinove, ko so izšli iz Egipta, 46  na jordanskem področju, v dolini nasproti Bet Peórju,+ v deželi amoréjskega kralja Sihóna, ki je prebival v Hešbónu+ in so ga Mojzes ter Izraelovi sinovi porazili, ko so izšli iz Egipta.+ 47  In zavzeli so njegovo deželo ter deželo bašánskega kralja Oga,+ obeh amoréjskih kraljev, ki sta bila na področju vzhodno od Jordana, 48  od Aroêrja+ ob robu doline* Arnóna do gore Sión, namreč Hêrmona,+ 49  in vso Arábo+ na jordanskem področju proti vzhodu vse do morja v Arábi+ ob vznožju pobočij Pisge.+

Opombe

Glej opombo k Prg 2:3.
Ali »Dekalog«, »Deset zapovedi«.
Glej opombo k 2Mz 20:4.
Glej opombo k 2Mz 20:5.
Glej Dodatek 15.