5. Mojzesova 34:1–12

34  Potem se je Mojzes odpravil z moábskih sušnih ravnic na goro Nébo,+ na vrh Pisge,+ ki je nasproti Jêrihi.+ In Jehova mu je pokazal vso deželo: Gileád do Dana,+  vso Néftalijevo, Éfraimovo in Manásejevo deželo, vso Judovo deželo vse do zahodnega morja,+  Négeb+ in Jordansko pokrajino,+ ravnino* okoli Jêrihe, palmovega mesta,+ vse do Zóarja.+  In Jehova mu je rekel: »To je dežela, glede katere sem Abrahamu, Izaku in Jakobu prisegel: ‚Dal jo bom tvojemu semenu*.‘+ Dal sem ti, da jo vidiš s svojimi očmi, toda vanjo ne boš šel.«+  Nato je Mojzes, Jehovov služabnik,+ po Jehovovi zapovedi umrl tam v moábski deželi.+  Pokopal* ga je v dolini v moábski deželi nasproti Bet Peórju,+ toda za njegov grob ne ve nihče do današnjega dne.+  Mojzes pa je bil star sto dvajset let, ko je umrl.+ Oči mu niso oslabele+ in moč ga ni zapustila.+  In Izraelovi sinovi so na moábskih sušnih ravnicah objokovali Mojzesa trideset dni.+ Potem so se dnevi objokovanja in žalovanja za Mojzesom končali.  Nunov sin Jozue pa je bil poln duha modrosti,+ saj je Mojzes nanj položil svojo roko.+ Izraelovi sinovi so ga poslušali in delali, kakor je Jehova zapovedal Mojzesu.+ 10  Toda doslej v Izraelu še ni vstal prerok, kakršen je bil Mojzes,+ ki ga je Jehova dobro* poznal+ 11  – tako glede vseh znamenj in čudežev, za katere ga je Jehova poslal, da jih v egiptovski deželi stori faraonu in vsem njegovim služabnikom in vsej njegovi deželi,+ 12  kakor tudi glede vsega, kar je naredila njegova močna roka, ter vseh velikih in strah zbujajočih stvari, ki jih je Mojzes storil pred očmi vsega Izraela.+

Opombe

Dobesedno »podolje«.
Ali »potomstvu«.
Očitno Bog.
Dobesedno »iz obličja v obličje«.