5. Mojzesova 33:1–29

33  To pa je blagoslov,+ s katerim je Mojzes, Božji mož,+ pred svojo smrtjo blagoslovil Izraelove sinove.  Rekel je:»Jehova je prišel s Sinaja,+obsijal jih je s Seírja,+zasijal je s paránskega gorovja.+Z njim so bile množice svetih angelov,+na njegovi desni njihovi bojevniki.+   On res ljubi svoje ljudstvo.+Vsi njihovi sveti so v tvoji roki.+Zbrali so se pri tvojih nogah,+da bi sprejemali tvoje besede.+   (Mojzes nam je dal postavo,+ki je last Jakobove občine.)+   In Bog je postal kralj v Ješurúnu*,+ko so se zbrali poglavarji ljudstva,+vsi Izraelovi rodovi.+   Rúben naj ne izumre, ampak živi,+njegovih mož naj ne bo malo.«+  Za Juda je izrekel naslednji blagoslov:+»Jehova, poslušaj Judov glas+in ga odvedi k njegovemu ljudstvu.S svojimi rokami se bojuje za to, kar mu pripada;pomagaj mu proti njegovim nasprotnikom.«+  Za Lévija je rekel:+»Tvoj tumim in tvoj urim*+ pripadata možu, ki ti je zvestovdan+in ki si ga preizkušal v Mási.+Prepiral si se z njim pri meríbskih vodah,+   in on je o svojem očetu in materi rekel: ‚Nisem ju videl.‘Tudi svojih bratov ni priznaval+in svojih sinov ni poznal,ker je ravnal po tvoji besedi+in izpolnjeval tvojo zavezo.+ 10  Naj poučuje Jakoba o tvojih sodnih odločbah+in Izraela o tvoji postavi.+Naj prinaša kadilo pred tvoje nosnice+in célo daritev na tvoj oltar.+ 11  Jehova, blagoslovi njegovo moč+in veseli se dela njegovih rok.+Poškoduj kolke tistim, ki se povzdigujejo zoper njega,+in tistim, ki ga sovražijo, da ne bodo več vstali.«+ 12  Za Benjamina je rekel:+»Pri Jehovu naj njegov ljubljeni+ varno prebiva,+ves dan naj bo v njegovem zavetju,+med njegovimi rameni naj prebiva.«+ 13  Za Jožefa je rekel:+»Jehova naj njegovo deželo blagoslavlja+z izbranimi darovi neba, z roso,+in vodno globočino, ki leži spodaj,+ 14  z izbranimi sadovi sonca,+z izbranimi pridelki vsakega meseca*,+ 15  z najboljšim z vzhodnih gora+in z najboljšim s hribov, ki obstajajo na veke, 16  z izbranimi sadovi zemlje in njenim obiljem+ter z milostjo tistega, ki je prebival v trnovem grmu.+Vse to naj pride na Jožefovo glavo+in na teme tistega, ki je bil odbran izmed svojih bratov.+ 17  Veličasten je kakor bikov prvorojenec+in njegovi rogovi so kakor rogovi divjega bika.+Z njimi bo bodel vsa ljudstva+do koncev zemlje;to so Éfraimovi desettisoči,+to so Manásejevi tisoči.« 18  Za Zábulona je rekel:+»Vesêli se, Zábulon, na svojih odpravah+in ti, Isahár, v svojih šotorih.+ 19  Ljudstva bosta klicala na goro,tam bosta žrtvovala žrtve v pravičnosti.+Kajti sesala bosta obilno bogastvo morja+in zaklade, skrite v pesku.« 20  Za Gada je rekel:+»Blagoslovljen naj bo tisti, ki širi Gadove meje.+Kakor lev bo počival,+trgal bo roko in teme.+ 21  Izbral si bo najboljši del zemlje,+ker je tam prihranjen delež zakonodajalca.+Poglavarji ljudstva se bodo zbrali skupaj.Izvrševal bo Jehovovo pravičnostin njegove sodne odločbe v Izraelu.« 22  Za Dana je rekel:+ »Dan je levji mladič,+ki bo skočil iz Bašána.«+ 23  Za Néftalija je rekel:+»Néftali je nasičen z milostjoin poln Jehovovega blagoslova.Vzemi si v last zahod in jug.«+ 24  Za Áserja je rekel:+»Áser je blagoslovljen s sinovi.+Naj dobi priznanje svojih bratov+in naj v olje pomaka svojo nogo.+ 25  Železo in baker so tvoji zapahi,+vsi dnevi tvojega življenja bodo mirno tekli. 26  Nihče ni kakor pravi Bog+ Ješurúnov,+ki jezdi po nebu tebi v pomoč+in na nebesnih oblakih v svoji vzvišenosti.+ 27  Bog starodavni je tvoje skrivališče+in pod teboj so roke, ki obstajajo na veke.+On bo odganjal sovražnike pred teboj+in on bo rekel: ‚Pokončaj jih!‘+ 28  In Izrael bo varno prebival,+Jakobov izvir bo sam zase+v deželi žita in mladega vina.+Z njegovega neba bo kapljala rosa.+ 29  Srečen si, Izrael!+Kdo je kakor ti,+ljudstvo, ki ga Jehova rešuje?+On je ščit, ki ti pomaga,+tvoj vzvišeni meč.+Zato se bodo tvoji sovražniki plazili pred teboj,+ti pa boš stopal po njihovih višavah.«+

Opombe

Glej opombo k 5Mz 32:15.
Glej opombo k 2Mz 28:30.
Dobesedno »lunarnega meseca«.